kurdish diaspora in central asia and caoucasus

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده فرزاد ابراهیمی
  • استاد راهنما سعید ذکایی آتوسا گودزی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

در طول دو قرن گذشته و ظهور روسیه بعنوان قدرتی بزرگ در عرصه جهانی و شروع رقابت با سایر قدرت های بین المللی و منطقهای خصوصا با ایران و عثمانی این ئکشور تلاش کرده است تاد از جمعیت کردها در این کشورها در راستای منافع خود بهره برداری کند در قرون 18 و 19 بارها بخشی از کردها برعلیه امپراطوری عثمانی توسط این کشور مورد استفاده قرار گرفت خصوصا در جنگ های سال 1790تا 1798. این ججنگ ها م.جب شد که بخشی از کردها به نواحی ارمنستان و آذربایجان تحت استیلای روسیه مهاجرت کنند. در ابتدای قرن نووزدهم دولت شوروی در زمان حکومت شوروی و رهبری لنین با اعطای خود مختاری در منطقه کرد نشین لاچین سعی درتحریک کرد های ساکن ایران و عثمانی نمود گرچه در سال های بعد و دوران زمام داری استالین این جمهوری خود مختار که به جمهوری کردستان سرخ معروف شده است ملغی گردید و بخش بزرگی از جمعیت این مناطق به دیگر جمهوری های شوروی سابق منتقل شدند. ول در طول جنگ جهانی دوم و بعدها بعد از فروپاشی شوروی دوباره مورد توجه قرار گرفت. توجه به کرد ها در این مناطق شامل چند بعد میباشد. بعدی از آن مربوط به حزب کارگران کردستان می باشد که از طرف مجامع جهانی بعنوان سازمانی تروریستی شناخته شده می باشد این حزب سعی کرده است تا از کردهای پراکنده در ارمنستان آذربایجان و جمهوری های تازه استقلال یافته بعنوان گروه تامین کندده منابع لجستیکی در جنگ این حزب با دولت ترکبه استفاده کند. از طرف دیگر دولتروسیه نیز سعی کرده با کمک به جریانات مخلف ترکیه خصوصا کردها در راه نفوذ دولت ترکیه در آیای مرکزی و قفقاز مانع ایجاد کند و برای این منظور دست حزب کارگران و گروه های کرد را در این جمهوری ها باز بگزارد این پایان نامه با طرح سوال در مورد چگونگی استفاده از کردها در این راستا سعی در بررسی این وضعیت کرده است

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

assessing political stability and instability in central asia and caucasus; case study, azerbaijan and kyrgyzstan

منطقه ی آسیای مرکزی وقفقاز به عنوان منطقه ای تاریخی و به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم هیدرو کربنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کشورهای این منطقه از عوامل عمده ی بی ثباتی نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی رنج می برند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشورهای منطقه از نعمت استقلال ناخواسته ای برخوردار شدند که مشکلات فوق را برای آن ها چندین برابر می کرد. در این روند برخی از این...

15 صفحه اول

political economy of china in central asia

this research is about the political economy of china in central asia. in this research the political & economic interactions affected on chinas political economy in central asia are examined. chinas goal of presence in central asia including political-security, economic and energy goals is described in one part. in another part, the trade relations between china and central asian countries ar...

15 صفحه اول

the role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

15 صفحه اول

role of cultural iran in promotion of multilaieralism in central asia and caucasus

cultural iran is a scope that is more extended than the political territories of iran as a political unit. this concept means that cultural geography(mehdi moghanlo-1383-1) of iran is greater than its political geography which, according to history, has a long history extending west-east from kandahar to the euphrates and north-south from the persian gulf to the caucasus including transoxiana a...

15 صفحه اول

supply and demand security of energy in central asia and the caucasus

امنیت انرژی به معنی عرضه مداوم و پایدار همراه با قیمت های معقول در حامل های انرژی، که تهدیدات امنیتی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و روانی را کاهش دهد. امروزه نفت و گاز تنها، کالای تجاری نیست بلکه بعنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.اختلاف میان روسیه و اکراین بر سر انرژی در ژانویه 2006، تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا ایجاد کرد. در این تحقیق ما تلاش کردیم که نقش انرژی آسیای میانه و قفقاز ر...

15 صفحه اول

the place of iranian public diplomacy in central asia

چکیده: نسبت به کارکرد و ماهیت دیپلماسی عمومی در جهان امروز نظریه های متعددی بیان گردیده و جایگاه آن در کنار نظریه های دیگر در محافل آکادمیک و دانشگاهی بررسی و تحلیل گردیده است. نظر به اهمیت دیپلماسی عمومی و جایگاه آن در سیاست خارجی ایران این نوشتار با تمرکز بر دیپلماسی عمومی در منطقه آسیای مرکزی تهیه و تنظیم شده است. این ضرورت از آنجا ناشی می شود که اولاً مفهوم دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ای...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023