ساخت اطلاع در ترجمه متون حقوقی بین المللی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده شیما طیبی جزایری
  • استاد راهنما غلامرضا تجویدی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

در این تحقیق ساخت اطلاع متون حقوقی بین المللی که از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده اند مورد بررسی گرفته و تغییراتی که به لحاظ ساختار جمله در ترجمه حاصل شده مشخص شده است. هدف از آن آگاه کردن مترجمان از چنین تغییراتی است. در این تحقیق از مدل ساخت اطلاع مایکل هالیدی (1985) استفاده شده که جملات را به نشا ندار و بی نشان تقسیم کرده و برای جملات نشاندار شش صورت تعریف می کند. بدیهی است تمام این موارد هم در متون انگلیسی و هم در ترجمه ی فارسی آن ها بررسی شده است. ابتدا متون انگلیسی حقوقی بین المللی شامل: اعلامیه جهانی حقوق بشر‏، کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی، و حقوق کودک به همراه ترجمه ی فارسی آنها برگزیده شده اند جملات انگلیسی از متن به صورت تصادفی برگزیده شده اند و با ترجمه فارسی آن ها مقایسه شده اند. نوع جمله از لحاظ نشاندار یا بی نشان بودن تعیین شده و جملات نشاندار براساس انواعشان طبقه بندی شده اند یافته های تحقیق عبارتند از: 1- جملات نشاندار انگلیسی و ترجمه ی فارسی آنها 2-جملات مجهول نشاندار انگلیسی و ترجمه فارسی آنها 3-جملات برجسته شده ی انگلیسی و ترجمه فارسی آنها نتایج این تحقیق نشان می دهد که در متون حقوقی بین المللی جملات مجهول پربسامدترین انواع جملات نشاندار هستند بنابراین یکی از وظایف مدرسان ترجمه آگاه کردن دانشجویان در این باره است. پیشنهاد می شود این تحقیق در مورد انواع دیگر متون با ژانرهای مختلف انجام شود. همچنین می توان متونی را که از فارسی به انگلیسی ترجمه شده اند مورد مطالعه قرار داد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصر

ترجمه هر گونه متن فنی با چالش های ترم شناختی خاصی رودررویند که چه بسیار با جستاری استنادی یا پرسش از کارشناسان رفع می گردند. اما ترجمه حقوقی با دشواری های بسیار جدی تری همراه است، چرا که ترجمه این گونه متون، تبعات حقوقی در پی دارد ، مانند رابطه ای قراردادی که تعهـــد اخلاقی یا مالی طرفین را موجب می گردد. بنابراین، شناخت واژگان، اصطلاح شناسی و عبارت پردازی حقوقی، داشتن اطلاعات کامل حقوقی بر مترج...

متن کامل

چالش های ترجمه حقوقی با تاکید بر توانش ها و ساختارهای دانشی

ترجمه حقوقی حوزه ای از مطالعات ترجمه است که با زبان، حقوق و سایر حوزه ها ارتباط تنگاتنگی دارد. ماهیت زبان قانون سبک آن، و کلمات تخصصی اش روند ترجمه این متون را متفاوت می کند. در حوزه ترجمه حقوقی مترجمین با متون متفاوتی سرو کار دارند. به دلیل ویژگی های خاص ترجمه حقوقی و تفاوت هایی که این نوع ترجمه با سایر ترجمه ها دارد، مترجمین با چالش های متفاوتی در روند ترجمه متون حقوقی روبه رو می شوند. قوانین...

15 صفحه اول

ساخت، تطبیق و ارزیابی آزمون پذیرش مترجمی انگلیسی در سطح کارشناسی ارشد

با توجه به پیشرفت و تغییرات دائمی جهان کنونی، نیاز برای ارتباطات بین المللی بیش از پیش احساس می گردد که بیانگر نیازی برای انتخاب بهترین گزینه جهت ارتباطات فرامرزی می باشد. از آنجائیکه توانائی های زبان برای ترجمه به صورتی مجزا از توانائی های ترجمه ارزیابی می گردند، نیاز است تا میزانی مناسب جهت سنجش این قابلیت ایجاد گردد که در چهارچوب روش های شناخته شده ترجمه قرار گیرد. در همین راستا آزمونی بر پا...

15 صفحه اول

مشکلات مربوط به ترجمة متون حقوقی در ایران

ترجمة متون حقوقی به هر زبانی، نیاز به دقت و مهارت خاصی دارد. زبان، انتقال دهنده اطلاعات است و به کمک زبان فکر قانون‌گذار که در متن حقوقی بیان شده است، قابل استفاده برای عموم می‌شود. ترجمة ضعیف متون حقوقی باعث برداشت‌‌های متفاوت و چندگانه می‌شود. مفهوم متن حقوقی در نتیجه خواندن آن به دست می‌آید و خواننده است که متن را در ذهن خود تحلیل کرده و معنی آن را می‌فهمد. البته باید در نظر گرفت که همة خوان...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}