بررسی عوامل تعیین کننده بیمه اتکائی در بازار بیمه ایران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
  • نویسنده سمیه بساطی
  • استاد راهنما غدیر مهدوی رضا افقی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

بیمه اتکائی به عنوان یکی از ابزار مهم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه شناخته شده است. موفقیت یک شرکت بیمه تنها به اخذ حق بیمه فنی و کافی از بیمه گذاران محدود نمی باشد بلکه عوامل دیگری نظیر تامین اطمینان بیمه گذاران در دریافت خسارتهایشان را نیز شامل می گردد، این اطمینان می تواند با استفاده از مکانیسم های مختلفی که یکی از مهمترین آنها بیمه اتکائی می باشد به بیمه گذاران ارائه گردد. در این تحقیق سعی بر آن است تا میزان متفاوت تقاضای بیمه اتکائی در شرکتهای بیمه ای که ویژگی های متفاوتی دارند توجیه گردد و فرضیه های آن بر این اساس طرح ریزی شده اند که میزان تقاضای بیمه اتکائی رابطه مستقیمی با ریسک بیمه گری شرکت بیمه و توانائی آن در پرداخت بدهی ها و دیونش دارد. با استفاده از داده های ترکیبی (panel data) استخراج شده از صورتهای مالی شرکتهای بیمه ایرانی در دوره زمانی سالهای 1378 الی 1387 و تخمین مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از روش اثر ثابت (fixe effect) , بصورت تجربی در این تحقیق ثابت می گردد میزان تقاضای بیمه اتکائی در شرکتهایی که نسبت به سایر شرکتها ریسک عملیات بیمه گری بالاتری دارند بیشتر می باشد و این بدان معنا است که شرکتهای بیمه به بیمه اتکائی به عنوان ابزاری جهت سبک سازی ریسک عملیات بیمه ای خود و افزایش ظرفیت قبولی ریسک می نگرند. در خصوص رابطه بین توانائی شرکت در پرداخت بدهی هایش و میزان تقاضای بیمه اتکائی هیچ رابطه معناداری بصورت تجربی حاصل نگردید. همچنین نتیجه گیری می گردد که اندازه شرکت بیمه که بعنوان متغیر کنترلی مدل اقتصاد سنجی این تحقیق استفاده شده است رابطه معکوس با تقاضای بیمه اتکائی دارد بدین معنا که شرکتهای کوچکتر تمایل بیشتری جهت استفاده از بیمه اتکائی دارند و این نتیجه با محدودیت منابع این شرکتها سازگار می باشد. در این تحقیق همچنین تاثیر عوامل دیگری نظیر نقدینگی, سودآوری, درآمد سرمایه گذاری و ساختار مالکیتی شرکتهای بیمه به عنوان متغیر های کنترلی مدل تحقیق بر روی تقاضای بیمه اتکائی مورد بررسی قرار می گیرد که در نهایت رابطه معنا داری مشاهده نمی گردد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران

در این نوشتار، وجود اطلاعات نامتقارن شامل کژگزینی یا کژمنشی در صنعت بیمه اتومبیل ایران آزمون می‌شود. فرضیه‌های تحقیق، با استفاده از روش‌های آماری مختلف پارامتری و ناپارامتری، شامل استقلال شرطی، پروبیت دوگانه، دو آزمون  ارائه شده در چیاپوری و سلنی[1] (2000) و آزمون ناپارامتری پیشنهاد شده در چیاپوری و همکاران (2006) آزمون می‌گردد. داده‌های مورد استفاده از اطلاعات پرونده‌های 69553...

متن کامل

شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران

با تغییر رویکرد موجود به خدمات مالی و پدیدآمدن تفکر ارائة کلیة خدمات مالی به‌صورت یکپارچه، «بانک‌‌بیمه» مفهومی است که بیش ‌از ‌پیش مورد توجه هردو صنعت بیمه و بانکداری قرار گرفت تا آنها بتوانند به واسطة ایجاد هم‌افزایی، پاسخگوی فضای کسب‌و‌کار رقابتی در این حوزه باشند. برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی در این فضا از الزامات به‌شمار می‌آید؛ به‌همین سبب، برای موفقیت در پیاده‌سازی این مفهوم، آشنایی با عو...

متن کامل

بررسی امکان جانشینی اوراق بهادار ریسک حوادث فاجعه‌آمیز با بیمه‌های اتکائی رایج در صنعت بیمه کشور

بحث چگونگی برآورد هزینه‌ای اجتماعی و خسارات مالی ناشی از وقوع انواع حوادث فاجعه‌آمیز امروزه یکی از مهمترین مباحثی است که در حوزه علوم اقتصاد و مدیریت مطرح می‌باشد به طوری که سالانه بسیاری از مراکز تحقیقاتی جهان، طرحها، مقالات و پایان‌نامه‌ای مختلف دانشگاهی را حمایتهای مالی و اطلاعاتی می‌کنند تا شاید بتوان راهکارهائی اجرائی برای جبران غرامات حاصل از وقوع چنین حوادثی با مقیاس بزرگ یافت. پس از سال...

متن کامل

تعیین کننده های تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات کشاورزی

بیمه محصولات کشاورزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مقابله با خطرات بخش کشاورزی و مناسب‌ترین راهکار برای کاهش خسارت مالی به حساب آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گروهی از کشاورزان پس از یک دوره بیمه گزاری نسبت به خرید بیمه نامه برای محصولات خود اقدام نمی‌کنند، در حالی که جمعی دیگر برای ادامه بیمه گذاری مشتاقانه اقدام می‌کنند.این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022