بررسی اثر کاهش مقطع تیر در دستگاه مهاربند واگرا

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی

دانشجو : محمد مقدادیان

استاد راهنما : فریدون ایرانی

سال انتشار:1389

کلمات کلیدی : کاهش مقطع تیر- سیستم مهاربند واگرا-

چکیده

در برخی از انواع معمول قاب های مهاربندی واگرا، یک انتهای تیر پیوند به ستون متصل می شود، که در چنین سیستم هایی درستی رفتار اتصال تیر پیوند به ستون، به منظور عملکرد ایمن و شکل پذیر قاب بسیار ضروری است. اما از بین آزمایشاتی که تاکنون بر روی محل اتصال، صورت پذیرفته، نمونه های آزمایش شده به علت بالا بودن شدت تنش ها در محل اتصال تیر پیوند به ستون، قبل از رسیدن به شکل پذیری مورد نیاز با شکست هایی ناگهانی در این محل مواجه بوده اند. در این بین به نظر می رسد اتصال تیر با مقطع کاهش یافته (rbs) تیرهای پیوند خمشی، با متمرکز کردن تنش ها در محلی دور از اتصال، راه حلی مناسب برای رفع این مشکل باشد. اما از آنجا که اتصال rbs، در قاب های خمشی کاربرد داشته و تاکنون در قاب های مهاربندی واگرا آزمایش نشده، و با توجه به بالا بودن گرادیان ممان در تیرهای پیوند، امکان حضور rbs در چنین محیطی، باید حتماً مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این پایان نامه، با کمک نرم افزار اجزاء محدود abaquse و طی تحلیل استاتیکی غیر خطی، امکان دور کردن مفصل پلاستیک از محل اتصال با استفاده از rbs، در عین رسیدن به چرخش پلاستیک لازم تیر پیوند، در سیستم دوگانه قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی واگرای ویژه مورد تحقیق قرار گرفت. شکل پذیری این سیستم مشابه ای بدون rbs، در سه تراز ارتفاعی چهار، هفت و ده طبقه بررسی شد. علاوه بر این، تغییرات وزن سازه ای دارای این اتصال جدید نیز می تواند ملاکی برای ارزیابی اقتصادی آن باشد، مورد توجه قرار گرفت. مطابق این تحقیق، مدلهای دارای rbs با تشکیل سریعتر مفصل، در ناحیه ی rbs توانستند وقوع تسلیم شدگی تیر پیوند در بر ستون را حداقل تا قبل از رسیدن ممان در محل حداکثر کاهش بال ناحیه ی rbs، به 1/1 لنگر پلاستیک مورد انتظار آن، به تأخیر بیاندازند. ضمن اینکه تیر پیوند، در این اثنا، حداقل دوران مورد نیاز 02/0 رادیان را به جز در مدل ده طبقه کسب کرد. شکل پذیری این نمونه ها نیز در مقایسه با قاب های مهاربندی واگرای بدون rbs، بطور متوسط در ضریب شکل پذیری 11/0% و ضریب رفتار 03/0% افزایش داشت. علاوه بر این، افزایش تعداد طبقات، موجب افزایش وزن و کاهش نرخ افزایش ضریب شکل پذیری نمونه های دارای rbs در مقایسه با نمونه های بدون rbs گردید. کلمات کلیدی: اتصالات، تیر پیوند، قاب مهاربندی واگرا، تیر با مقطع کاهش یافته، شکل پذیری

برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سیستمهای مهاربند واگرا از جمله سیستم‌های مقاوم در برابر بار‌های جانبی می‌باشند. عضو شکل‌پذیر در این سیستم‌ها تیر پیوند می‌باشد که جذب و استهلاک انرژی از طریق این عضو انجام می‌گیرد. مکانسیم جذب انرژی در تیر‌ پیوند از طریق تغییر‌شکل‌های پلاستیک ایجاد‌ شده ناشی از برش و خمش و در این عضو صورت می‌گیرد. ضعف اتصالات مرسوم قاب‌های خمشی در زلزله‌های گذشته باعث شد که تیربا مقطع کاهش‌یافته در انتها برای ب...

در این پایان نامه سعی گردیده است با انتخاب مدلهای مختلف اجزا محدود از قابهای مهاربندی شده ، همگرا و واگرا و از طریق تحلیل غیرخطی، تاثیر عوامل مختلف شامل روش تقویت تیر و تغییرات مقطع مهاربند بر رفتار و ظرفیت باربری قاب بررسی گردد .

در مهاربندهای برون‌محور مجهز به تیر پیوند قائم، با افزایش ظرفیت شکل‌پذیری، نیاز مقاومتی سازه‌ها کاهش می‌یابد. در هنگام زلزله، تیر پیوند قائم با ورود به حوزه فراارتجاعی انرژی زلزله را مستهلک می‌کند بدون آن که نیاز باشد اعضای دیگر وارد ناحیه غیر ارتجاعی شوند. اگر در ساخت عضو تیر پیوند از مصالح شکل‌پذیرتر استفاده شود، قطعاً کارآیی آن بیشتر خواهد شد. هدف از این مقاله ارزیابی رفتار لرزه‌ای مهاربند وا...

سیستم مهاربند واگرا یکی از سیستم های مقاوم جانبی در سازه های فولادی است. این سیستم را در حالت کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد. در دسته اول تیر پیوند به ستون متصل است. این نوع مهاربند را مهاربند قطری واگرا می نامیم. در دسته دوم تیر پیوند در وسط دهانه قرار گرفته و به ستون متصل نیست. این سیستم به لحاظ مسائل معماری از قبیل ایجاد فضای مناسب جهت تعبیه بازشو، شبیه سیستم مهاربند قطری واگرا می باشد. د...

قاب‌های خمشی فولادی با شکل‌پذیری مناسب و جذب انرژی بالا، تغییرمکان‌های جانبی زیاد در برابر نیروهای زلزله دارند. در این نوشتار، امکان استفاده از مهاربند کابلی برای کنترل تغییرمکان جانبی و افزایش مقاومت قاب‌های خمشی، ضمن حفظ شکل‌پذیری آنها بررسی شده است. با انجام آزمایش و تحلیل اجزاء محدود نمونه‌ی قاب خمشی، قاب خمشی مقاوم‌سازی‌شده با مهاربند کابلی واگرا و قاب خمشی با مهاربند کابلی ضربدری، نیروی م...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود