تاثیر تدریس استراتژی های استنباط معنی لغات بر روی مهارت درک مطلب زبان آموزان سطح پیشرفته ایرانی

پایان نامه
چکیده

abstract this study examines the effect of teaching lexical inferencing strategies on developing reading comprehension skill of iranian advanced efl learners. participants were female students of meraj and shokouh institudes of garmsar a quasi-experimental design using two intact advanced classes of efl students at meraj and shokouh institutes. as the first step, a general toefl proficiency test was administered to the two classes comprising (63= subject) participants to be sure of the homogeneity of the students. afterward, both groups (54students) have a pre-test consisting of a multiple choice test of vocabulary, and reading comprehension test which were designed from toefl reading proficiency test (version 2005). consequently, the treatment started for experimental group through which, they practice three strategies (identifying, evaluating, and monitoring). selected for this study where as in the control group the same material was taught by, using conventional methods of teaching unknown words that are explained or translated by the teacher before reading. via 10 sessions of treatment, participants read the passages containing 8 or 10 unknown words and attempt to derive the meaning of unknown words from context. when the treatment phase was over, the participants in both groups participated in the post test (which was similar to the pre test, contained both vocabulary and reading comprehension tests). the finding obtained from the statistical results of pre and post test pointed to the significant difference between the groups. hence, the instructional procedure contributed to the improvement of efl advanced students reading comprehension in this study.

منابع مشابه

تاثیر روش تدریس «تکلیف-محور» بر درک مطلب زبان آموزان

خواندن و درک مطلب یکی از موارد اساسی و مهم برای دریافت معنی از متن           می باشد. تاکید بر مهارت خواندن فراگیران زبان های خارجی یکی از مهمترین موضوعات متدولوژی در زمینه آموزش زبان است. یکی از مشکلات فراگیران ایرانی عدم تمایل آنان در مواجه با تعامل با متن های خواندن و درک مطلب می باشد،  در حالی که بیشتر متون انگلیسی در ایران بر اساس خواندن و درک مطلب طراحی شده اند. برای اینکه مهارت خواندن نق...

متن کامل

تاثیر آموزش راهکار های درک مطلب بر اضطراب در خواندن و میزان درک مطلب زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه

مطالعه حاضر به برسی تجربی و نظام­مند تاثیر آموزش صریح راهکارهای درک مطلب بر اضطراب در خواندن و میزان درک مطلب زبان­آموزان ایرانی دبیرستانی پرداخته است. بدین منظور همه دانش­آموزان دو کلاس (65 نفر) به عنوان اعضای گروه آزمون و کنترل در این مطالعه شرکت کردند. گروه آزمون تحت ده جلسه آموزش راهکارهای درک مطلب بر اساس چارچوب چهاربخشی راهکارهای درک مطلب مک­نمارا و همکاران (2007 ) قرار گرفتند. داده­ها با...

متن کامل

تأثیر تدریس ارزشیابی پویا تعاملی بر مهارت درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

بر اساس نظر ویگوتسکی بر نظریه جامعه - فرهنگ، ارزشیابی پویاوساطت را برای فعال کردن منطقه ی مجاور رشد به کار می برد. این مطالعه در مورد تاثیرات پشتیبانی بر روی توانایی درک مطلب گروهی از زبان اموزان سطح متوسط ایرانی گزارش می کند. ای مطالعه در نظر دارد تا نقش پشتیبانی معلم و همکلاسی را بر تقویت درک مطلب کشف کند. شرکت کنندگان در این مطالعه، 28 نفر، متشکل از 2 گروه از زبان آموزانی بودند که در یک موسس...

اتر مهارت استنتاج بر درک مطلب شنیداری زبان آموزان پیشرفته

چکیده اثر مهارت استنتاج بر درک مطلب شنیداری زبان آموزان سطح پیشرفته هذف از انجام این پژوهش بررسی مهارت استنتاج بر درک مطلب شنیداری زبان آموزان سح پیشرفته می باشد. تاکید بر آموزش مبتنی بر استراتژی، که مورد غفلت نیز واقع شده، و نیز وجود مشکلات شایع در فرایند درک مطلب،توجه بیشتر به گنجاندن استراتژی های شنود در تمرینات کلاسی، به خصوص در بخش پیش-شنیداری، را ضروری ساخته است.این پژ.هش برای زبان آموز...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده زبانهای خارجی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023