ناحیه بندی و تعیین حجم کارپوس کالوزوم در تصاویر mri

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی و مهندسی
  • نویسنده محمود محصولی
  • استاد راهنما محمد پویان
  • سال انتشار 1390
چکیده

هدف در این پایان نامه ناحیه بندی و تعیین حجم کارپوس کالوزوم می باشد. در این پایان نامه سعی در اتوماتیک کردن ناحیه بندی کارپوس کالوزوم با دقت بالا بدون دخالت کاربر داریم که برای رسیدن به این هدف ناحیه بندی سطوح هم تراز را که مبتنی بر مرز می باشد پیشنهاد داده ایم که ناحیه اولیه برای شروع ناحیه بندی توسط کاربر باید انتخاب شود برای حل این مشکل از روش مبتنی بر ناحیه fcm استفاده کردیم و از ترکیب آن با روش سطوح هم تراز، روشی پیشنهاد داده ایم که دیگر نیازی به انتخاب ناحیه اولیه توسط کاربر نمی باشد. سپس در این روش ناحیه بندی با تداخل بافت فورنیکس با کارپوس کالوزوم برخوردیم که برای حذف آن دو روش ارائه دادیم. روش اول با استفاده از عملگرهای مورفولوژی و روش دوم با اضافه کردن یک تابع انرژی به تابع انرژی روش ترکیبی فازی و سطوح هم تراز، انجام می شود که در حین ناحیه بندی فورنیکس حذف خواهد شد. در نهایت ما با قرار دادن نتایج ناحیه بندی در برش های مختلف به تعیین حجم کارپوس کالوزوم پرداختیم ضمن اینکه در ناحیه بندی برش های ساجیتال جانبی از نتایج ناحیه بندی در برش ساجیتال وسط استفاده کردیم، چرا که کارپوس کالوزوم در برش وسط دارای مرزی بسیار واضح می باشد. ما برای مقایسه نتایج روش پیشنهادی از 4 معیار ضریب تشابه، ضریب جاکارد، ضریب صحت و ضریب حساسیت استفاده کردیم که میانگین این ضرایب به ترتیب 87/95، 97/90، 42/87 و 93/91 می باشد. تعیین حجم، ناحیه بندی، کارپوس کالوزوم، فورنیکس، سطوح هم تراز، mri و fcm.

منابع مشابه

ناحیه بندی تصاویر mri قلبی با استفاده از مرز فعال خودنسبی

ناحیه بندی تصاویر mri قلبی (به منظور استخراج بطن چپ) بواسطه حضور نویز و تغییر شکل بطن طی یک سیکل قلبی وظیفه ای دشوار می باشد. از دیدگاه کلینیکی ناحیه بندی مرز بطن چپ و استخراج مخزن خون در اندازه گیری پارامترهای قلبی، تشخیص بیماری ها و مطالعه حرکت دیواره بطن طی یک سیکل کاربرد دارد. مرزهای فعال به عنوان ابزاری موثر برای پاسخ به نیاز فوق شناخته شده اند. در این رساله، با استفاده از تبدیل موجک و نگا...

15 صفحه اول

فشرده سازی انتخابی تصاویر MRI سه بعدی با استفاده از مش بندی انطباقی تصویر و اعمال تبدیل ویولت مبتنی بر ناحیه

امروزه با توجه به حجم بالای داده های حاصل از انواع سیستم های تصویربرداری پزشکی، مساله فشرده سازی این گونه تصاویر به یک امر مهم تبدیل شده است. بیشتر روش هایی که تاکنون ارائه شده اند، یا به دلیل حذف اطلاعات مهم پزشکی یا به دلیل پایین بودن نرخ فشرده سازی آنها چندان مطلوب نیستند. به تازگی برخی روش های فشرده سازی تصاویر پزشکی ارائه شده اند که به صورت انتخابی به کدگذاری تصاویر می پردازند. در این روش ...

متن کامل

ناحیه بندی تصاویر پزشکی(mri)با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تصویر برداری تشدید مغناطیسی(mri) به عنوان یکی از قوی ترین روش های تصویر برداری تشخیصی شناخته شده است. غیر تهاجمی بودن، غیر یونیزه بودن، درجه تفکیک بالا برای بافت های نرم و ایجاد تصاویر چند طیفی، مهمترین ویژگی های این روش هستند. اولین مرحله در تحلیل تصاویرmri ، ناحیه بندی کردن تصاویر است. در این مرحله سه دسته مهم بافت مغزی با شدت روشنایی های متفاوتی نمایان می گردد. این سه دسته مهم عبارتند از قسم...

15 صفحه اول

قطعه بندی تومور مغزی در تصاویر mri

رشد نامحدود و غیرقابل کنترل سلول¬ها باعث پیداش تومور در مغز می¬شود. اگر تومورهای مغزی به سرعت شناسایی و بطور مناسب درمان نشوند، می¬توانند باعث آسیب مغزی دائم و یا حتی مرگ بیمار شوند. در سال¬های اخیر تصویربرداری تشدید مغناطیسی (mri) نسبت به سایر روش¬های تصویربرداری پزشکی، برای معاینه و تشخیص کمکی تومورهای مغزی بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است که علاوه بر داشتن کنتراست بالا برای بافت¬های ن...

ناحیه بندی خودکار انواع ضایعات در بیماری ms با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی پرفیوژن

بیماری ms یکی از مهمترین انواع بیماری های خودایمنی بدن و شایع ترین عامل ناتوانی حرکتی غیر جراحتی در جوانان بین 20 تا 40 سال است. این بیماری به مرور زمان باعث تغییرات شکلی و ساختاری در مغز می شود. به منظور پیگیری روند پیشرفت بیماری و ارائه طرح درمان بیمار، امروزه روال تشخیص انواع مختلف ضایعات ms و تخمین حجم کلی آن ها در تصاویر mr ، امری متداول شده است، لذا نیاز به جایگزین شدن شیوه ای اتوماتیک بر...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}