جایگاه متن ادبی در آموزش توانش نوشتاری زبان فرانسه

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده حدیثه السادات موسوی
  • استاد راهنما رویا لطافتی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

توانش نوشتاری در متدهای ارتباطی جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ادبیات به عنوان مظهر عینیت یافته فرهنگ یک کشورمی تواند نقش بسزایی در آموزش زبان وفرهنگ یک کشور به خصوص در آموزش نگارش داشته باشد.از آنجا که انواع ادبی مثل شعر و رمان و... به صورت مکتوب هستند کاربرد آنها در کلاس نگارش به آموزش ظرافت های نگارش کمک شایانی می کند؛ علاوه بر این متون ادبی دارای ویژگی هایی هستند که در زبان آموز ایرانی نوعی خودانگیختگی در راه خلاقیت و یادگیری به وجود می آورند زیرا زبان آموز ایرانی از کودکی ادبیات کهن را از طریق خانواده و جامعه درک و جذب کرده است.متاسفانه در کلاسهای آموزش نگارش از این تعامل سودمند خواندن متون ادبی در جهت نگارش به نحو شایسته ودر جهت افزایش خلاقیت زبان آموز استفاده نمی شود. در نظر گرفتن نقش موثر ادبیات در آموزش زبان که به تفصیل توسط نظریه پردازان به بحث کشیده شده و بررسی این نکته که کاربران زبان فرانسه در ایران در سطوح مختلف چه نگرشی نسبت به نقش و ارتباط خواندن متون با نگارش متون دارند و با چه مشکلاتی در امر نگارش مواجه می شوند می تواند نکات حائز اهمیتی را روشن سازد . به این ترتیب آنچه را که می توانیم به عنوان مسئله اصلی این تحقیق مطرح کنیم پی بردن به این نکته است که چگونه طرح متون به خصوص متون ادبی در آموزش زبان انگیزه های عاطفی و خلاقانه ای را به وجود می آورد تا کیفیت یادگیری زبان به ویژه در نگارش ارتقاء یابد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جایگاه متون ادبی در متدهای آموزش زبان فرانسه

  چکیده :   در اکثر متدهای آموزش زبان فرانسه بعد از آموزش و یادگیری کامل زبان به مطالعه ادبیات پرداخته می شود. همچنین بخش اندکی ازمتدها، کتاب های زبان آموزان و کتابهای راهنمای معلمان به متون ادبی اختصاص داده می شود. مقاله حاضر بر آنست اهمیت و فایده به کارگیری متون ادبی را در متدهای آموزش زبان از آغاز اولین سطوح متدها مورد بررسی قرار دهد. بخشی از مقاله نیز به مطالعه مشکلات زبان آموزان هنگام آموز...

متن کامل

نقش متن ادبی در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان مبتدی ایرانی

در حوزه آموزش زبان فرانسه در ایران، بالاخص در سطح مبتدی، معلم محدود به اجرای دستورات کتاب های آموزش فرانسه که عمدتاً مختص فرهنگ ایرانی طراحی نشده اند، می شود. از این روی، همواره نیاز به ابزاری برای آموزش وجود دارد که علاوه بر آموزه های زبانی ، با آموزه های فرهنگی نیز سازگار باشد. در این میان ادبیات، که آئینه راستین فرهنگ ملل است، به عنوان ابزار آموزشی می تواند در بردارنده غنای زبانی و فرهنگی باش...

بررسی تحلیلی خطاهای موجود در ترجمۀ متون ادبی با هدف بهبود آموزش و توانش ترجمه ادبی

کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی، امری مهم در آموزش ترجمۀ ادبی بشمار می‌رود و هدف از آن، توانایی دانشجویان در بازگرداندن محتوا و سبک زبانی و کارکرد متون ادبی بصورت معادل در زبان مقصد است. برای نیل به این هدف، می‌توان با توجه به دیدگاههای نظری و عملی مختلف در آموزش ترجمۀ ادبی و نیز روشهای متنوع تدریس در کلاس درسی، به کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی دانشجویان کمک کرد. مقاله پیش‌رو، این هدف را دنبال می‌ک...

متن کامل

آموزش زبان فرانسه به کمک متون ادبی

ادبیات در زمینه آموزش از قرون 17،18 و19 مورد توجه مدرسین زبان فرانسه بوده که از طریق آن اقدام به آموزش زبان فرانسه می نموده اند.لیکن از قرن 20 میلادی این توجه نسبت به ادبیات کمرنگ شده و متدهای مختلف ارتباطی و آموزشی اکسیونل و مکالمه ای جایگزین آن گشت.در سال های اخیر ادبیات مجددا با این توجیه که ادبیات جدا از زبان نیست مورد توجه قرار گرفت.از این رو در این رساله سعی شده در چهار بخش نقش ادبیات در ...

15 صفحه اول

جایگاه متون اسلامی در آموزش زبان فرانسه

در این پروژه تحقیقاتی، که روشهای اجرایی در آن فیش برداری و مقابله ای بوده است، ما اجمالاً در مقدمه اشاراتی چند به مفاهیمی چون اسلام (آخرین دین آسمانی)، آموزش، فراگیری و تعلیم وتربیت می نماییم. طرح اصلی در این تحقیق شامل دو فصل است که هر یک از این فصلها خود به بخشهای متعددی تقسیم می شوند. در فصل اول به دیدگاهها درباره اسلام و نیز بررسی متون اسلامی از حیث خواندن، درک و فهم و ترجمه می پردازیم. در ف...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023