کاوشی در رشد میکروژنتیک فراگیران زبان دوم با استفاده از رزشیابی پویای scmc محور از طریق تکنولوژی web.2.0

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده سامان عبادی+......
  • استاد راهنما پرویز بیرجندی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

در این رساله از ارزشیابی پویا از طریق ارتباط همزمان اینترنتی برای دستیابی به روند رشد ذهنی فراگیران زبان دوم جهت بررسی تغییرات ساختار زبان انگلیسی از طریق مداخله استفاده شده است .در این تحقیق از روش کیفی برای بررسی جامعه آماری مورد نظر که از طریق روش نمونه گیری هدفمند برای بررسی عمیق از طریق روش ماکروژنتیک استفاده شده است .: در این تحقیق اهمیت روش ارزشیابی پویا به عنوان یک روش جدید ارزیابی زبان دوم از طریق ارتباط اینترنتی تائید شده است که می تواند استفاده فراوانی برای آموزش از راه دور داشته باشد . با توجه به گسترش روز افزون اینترنت در امر آموزش ، شیوه های جدید ارزشیابی که براساس ارتباط دو طرفه می باشند می توانند از طریق ارتباط همزمان جهت یادگیری زبان دوم نقش موثری داشته باشند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از روش میکروژنتیک در تحقیقات زبان دوم

روش microgenetic یک روش خاص برای بررسی تغییر در توانایی ها، دانش، و درک از طریق مشاهدات متراکم و در یک دوره نسبتا طولانی است. در این مقاله تلاش خواهد شد مروری کوتاه درباره روش microgenetic ارائه شود. همچنین مزایا و معایب بالقوه آن در زمینه فراگیری زبان دوم برشمرده خواهند شد. به منظور نشان دادن سودمندی روش microgenetic در تحقیقات فراگیری زبان دوم، به یکی از حوزه های تحقیقاتی که می تواند از طریق ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

این مطالعه به  بررسی رابطه بین سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم[1, 2] (the L2 Motivational Self System) )، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشیمی پردازد. 1309 دانش آموز ایرانی مشغول به تحصیل در دوره­ها­­­­­­­­­­ی راهنمایی و دبیرستان سراسر کشور با پر نمودن یک پرسشنامه با روایی و ...

متن کامل

تأثیر آموزش فرم و معنا محور با میانجیگری زبان مادری بر عملکرد شفاهی فراگیران زبان انگلیسی

رویکرد مفهوم­سازی گزینه-محور از طریق آموزش صورت و معنا -محور، نمایان­گر آن است که در محیط­های آموزشی غیر انگلیسی­زبان، که در آن زبان مادریِ معلم و زبان­آموزها یکسان است، یکی از گزینه­های که در اختیار معلم قرار دارد، استفاده از زبان مادری برای آموزش زبان­آموزها است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی تأثیر زبان مادری در آموزش 80  زبان آموز در دو سطح متوسط و پیشرفته بپردازد. در این راس...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022