مقایسه توالی حافظه شنیداری- کلامی دانش اموزان پسر 11 تا 15 ساله ناینا-بینا در شهرستان ییزد

پایان نامه
چکیده

زیرا 30 نفر از دانش آموزان نابینای پسر در گروه اصلی و 30 نفر از دانش آموزان بینا نیز در گروه مقایسه قرار گرفتند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده؛ آزمون توالی حافظه شنیداری – کلامی (کلمات و اعداد) به صورت انفرادی در محل آموزشگاه بر روی آن ها اجرا شد. در این پژوهش، نتایج تحلیل آزمون تی مستقل و تی همبسته نشان داد که افراد نابینا در توالی حافظه کلمات، عملکرد بهتری نسبت به گروه بینا دارند؛ در حالیکه در توالی حافظه شنیداری – کلامی (کلمات و اعداد) تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده نشد. ولی نتایج به دست آمده از تحلیل درون گروهی داده ها نشان داد که توالی حافظه اعداد در هر دو گروه بینا و نابینا بالاتر از توالی حافظه کلمات می باشد. در مجموع، یافته ها نشان دادند که افراد نابینا در مقایسه با افراد بینا، در تکالیفی که مستلزم مهارت های گوش دادن و تمرکز و توجه است و به مقدار بیشتری به مهارت های اکتسابی نیاز دارد؛ توانایی زیادی نشان می دهند ولی توانایی های ذاتی مانند گنجایش حافظه کوتاه مدت این افراد، همانند افراد بینا است. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که معلمان و مربیان در مهارت های تحصیلی دانش آموزان نابینا همچون دانش آموزان بینا رفتار کنند؛ ولی در انجام تکالیف، وقت بیشتری به دانش آموزان نابینا بدهند، دانش آموزان نابینا به دلیل نقص ادراک بینایی می توانند به طور ارادی مسیر توجه خود را بر روی حس شنوایی متمرکز کنند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهرستان آمل

هدف از این پژوهش اندازه گیری و برسی میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان آمل و تهیه نورم های آمادگی جسمانی برای آنان بر پایه آزمون 6 ماده ای ایفرد و مقایسه نتایج آزمون ها با نورم های استان مازندران و ملی بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش میدانی انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش را 10583 دانش آموز پسر مدارس راهنمایی شهرستان آمل تشکیل می دادند . برای انتخاب نمونه...

متن کامل

وضعیت اسکولیوز در دانش آموزان پسر 15-11 ساله مدارس راهنمایی شهر اهواز

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت اسکولیوز در تناسب اندام و زیبایی و عوارض شناخته شده آن و به منظور تعیین وضعیت آن در مدارس راهنمایی، این تحقیق بر روی دانش آموزان پسر 15-11 ساله شهر اهواز انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی (Descriptive) بر روی تعداد 1033 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله انتخاب شده بودند، صورت پذیرفت و افراد مشکوک در بررسی های بالینی انتخاب و تشخیص قطعی بیم...

متن کامل

بررسی آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله شهرستان ماکو و مقایسه آن با نورم استانی و ملی

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی میزان آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر11 تا 14 ساله شهرستان ماکو و تهیۀ نورم های آمادگی جسمانی و مقایسۀ با نورم استانی و ملی بود. روش تحقیق: تعداد 528 نفر از دانش آموزان پسر سنین 14-11 سال شهر ماکو به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس، آزمون­های استقامت عضلانی (کشش بارفیکس و دراز و نشست)، انعطاف پذیری (نشستن و رساندن)، توان انفجاری (پرش عمودی...

متن کامل

بررسی ناهنجاری شانه نامتقارن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی 15 تا 18 ساله شهر ایلام

مقدمه: ناهنجاری شانه نامتقارن یکی از شایع‌ترین اختلالات اسکلتی – عضلانی در بین دانش آموزان است که در صورت شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر این ناهنجاری، اغلب با اصلاح و تغییر الگوهای نادرست و انجام حرکات اصلاحی، قابل درمان است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع ناهنجاری شانه نامتقارن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی 15 تا 18 ساله شهر ایلام انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش توصیف...

متن کامل

بررسی حافظه کاری شنیداری-کلامی در زنان یائسه در محدوده سنی 50 تا 59 سال دارای شنوایی هنجار

مقدمه و اهداف حافظه کاری شنیداری-کلامی توانایی یادگیری، نگهداری و به یادآوری هجاها یا کلمات گفتاری است. عوامل مختلفی مانند سن، جنسیت، تحصیلات و همچنین تغییر در ترشحات غدد درون­ریز مانند غدد جنسی می‌تواند بر میزان کسب امتیاز آزمون­های یادگیری و حافظه تاثیرگذار باشد. در مطالعه حاضر تاثیر یائسگی به علت ایجاد تغییرات ترشح هورمونی بر حافظه کاری زنان مورد توجه قرار گرفت. مو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023