بررسی عناصر گرافیکی نقوش تزئینی خانه های قاجاری استان مازندران، با تأکید بر نقش درخت- پروژه عملی: طراحی کاغذ دیواری با استفاده از نقوش بازسازی شده ی خانه های قاجاری استان مازندران

پایان نامه
چکیده

خانه های قاجاری را به حق می توان یکی از ارزنده ترین نمونه ها از میان بناهای تاریخی موجود در استان مازندران دانست. نمای بیرونی و درونی بیشتر این خانه ها آکنده از انواع نقوش تزیینی می باشد که در این میان، نقش درخت از کثرت حضور بیشتری نسبت به نقوش دیگر برخوردار است و به دو صورت ساده و پُرنقش قابل رویت می باشد. در این پژوهش، به منظور کسب آگاهی و شناخت بیشتر نسبت به نقوش تزیینی بکار رفته درون نقش درختان، به دسته بندی و معرفی آنها و بررسی عناصر گرافیکی مورد استفاده پرداخته ایم. معرفی خانه های قاجاری موجود در استان مازندران و نیز شیوه های مختلف اجرای نقوش در این خانه ها و همچنین دسته بندی موضوعی نقوش بدست آمده از این خانه ها از مواردی هستند که در بخش های نخستین تحقیق حاضر به آنها پرداخته شده است. سپس در بخش های بعدی به تفصیل، نقوش بکار رفته درون نقش درختان، از حیث ساختار کلی و نیز عناصر گرافیکی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نقوش تزیینی مورد مطالعه با شیوه هایی نظیر آجرکاری، گچبری، انواع تکنیک های چوبی و همچنین آهکبری به عرصه ی ظهور رسیده اند و از جهت موضوعی به گونه های گیاهی، حیوانی، هندسی، انسانی، تلفیقی، گلدانی و نمادین قابل تفکیک می باشند. نقوش گیاهی بیشترین کاربرد را در نقش درختان خانه های قاجاری استان مازندران داشته است و گونه های دیگر، در ارتباط با نقوش گیاهی بکار رفته اند. پایه و اساس این نقوش تزیینی که به صورت بافت بصری در فضای داخلی نقش درختان استفاده شده اند، بر تکرار و تقارن استوار است و به معنای واقعی، تجلّی آشکاری از وحدت در کثرت می باشند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ کاشی نگاره هایی با نقوش زنان قاجاری در خانه های شیراز

هنر دورۀ قاجار به لحاظ محتوا و ماده، موضوع، و نحوۀ اجرا ویژگی های متمایز و منحصر به فردی دارد. وفور نقش مایه های زنانه در محصولات هنری عصر قاجار، از جمله در کاشی نگاره ها، در فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی کاخ ها، و خانه های اعیان و اشراف از ویژگی های شاخص آن است. زنان قاجاریِ نقش بسته بر این کاشی نگاره ها در تعامل هویتی با هویت زن فرنگی، چهرۀ نوینی از زن ایرانی را به نمایش گذاشته اند. با این حال، در...

متن کامل

بررسی ساختار گرافیکی نقوش تزئینی خانه های سنتی یزد

طراحی گرافیک در عین حال که دارای اصول و ضوابط زیبا شناختی مشترکی در تمام دنیاست اما در هر منطقه با توجه به قابلیت ها و نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... صورت های گوناگونی به خود می گیرد. طراحی گرافیک محیطی در ایران، نیز منطبق با هویت فرهنگی اجتماعی و تاریخی مختص به خود شکل گرفته است. بررسی روند ایجاد طراحی گرافیک محیطی بافت های سنتی به عنوان نمونه هایی متناسب با شرایط و نیازهای زندگی فرد...

15 صفحه اول

مطالعۀ کاشی‌نگاره‌هایی با نقوش زنان قاجاری در خانه‌های شیراز

هنر دورۀ قاجار به لحاظ محتوا و ماده، موضوع، و نحوۀ اجرا ویژگی‌های متمایز و منحصر‌به‌فردی دارد. وفور نقش‌مایه‌های زنانه در محصولات هنری عصر قاجار، از جمله در کاشی‌نگاره‌ها، در فضاهای خصوصی و نیمه‌خصوصی کاخ‌ها، و خانه‌های اعیان و اشراف از ویژگی‌های شاخص آن است. زنان قاجاریِ نقش‌بسته بر این کاشی‌نگاره‌ها در تعامل هویتی با هویت زن فرنگی، چهرۀ نوینی از زن ایرانی را به نمایش گذاشته‌اند. با‌این‌حال، در...

متن کامل

بررسی تزیینات خانه های قاجاری شهر قم (مطالعه موردی : خانه شاکری قم)

      معماری دوره قاجار را می توان معماری خانه سازی و یا معماری خانه های مسکونی نامید. در این دوره، معماری اینگونه بناها تحت تأثیر نفوذ غرب؛ دچار دگرگونی شده است. در این میان، خانه های قاجاری شهر قم از جهات مختلفی از جمله تزیینات به کار رفته در آن ها قابل بحث و بررسی می باشند. علی رغم ارزش این خانه ها، مطالعه کافی روی آن ها صورت نگرفته است. در این پژوهش؛ سعی بر آن است مولفه ها و ویژگی های تزیین...

متن کامل

بررسی کیفیت محیطی داخلی خانه های قاجاری شیراز با تاکید بر آسایش حرارتی و نور روز (نمونه موردی: خانه نعمتی)

لزوم توجه به مبحث کیفیت محیطی1 فضاهای داخلی، اثر مستقیم آن بر سلامت جسمی و روحی ساکنین (سندرم بیماری­های ساختمانی) و همچنین صرفه­جویی انرژی در ساختمان است. توجه به عوامل محیطی در طراحی معماری می‌تواند با صرف انرژی کمتر، کیفیت زندگی و سلامت کاربران را افزایش دهد. خانه‌های سنتی ایران، همواره نمونه‌های مناسبی از این گونه معماری را به نمایش گذاشته‌اند و می‌توانند الگوهای مناسبی برای طراحی امروز در ...

متن کامل

کاربرد نقوش اما مزاد ههای شهرستان دماوند استان تهران در طراحی نشانه های گرافیکی معاصر ایران

معماری اسلامی و تزیینات وابسته به آن، همواره بستری مناسب برای حضور عناصر تجسمی مختلف، ب هویژه آرایه های تزیینیبوده است. بناهای مذهبی اما مزاد هها مملو از نقوش تزیینی پرباری است که به سبب برخورداری از طرح های هنری و نقوشنمادین، م یتواند در بخ شهایی از هنر معاصر گرافیک، هم چون طراحی نشانه، مورداستفاده قرار گیرد. این مقاله، کوششی استبرای مطالعه، طبقه بندی، شناخت هویت و ویژگی های بصری و ریشه های اع...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023