تحلیل فلیکر ولتاژ و بررسی روش های اندازه گیری آن با رویکرد کاهش فلیکر توربین های بادی در شبکه های قدرت

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده فنی و مهندسی
  • نویسنده مهدی مردانی
  • استاد راهنما کاظم مظلومی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

فلیکر ولتاژ یکی از جنبه های مهم کیفیت توان در شبکه های قدرت است. این پدیده به نوسانات متناوب یا غیرمتناوب ولتاژ در شبکه های قدرت اطلاق می شود که دامنه آن ها تا حد 1/0 پریونیت بوده و فرکانس این نوسانات نیز بین صفر تا 30 هرتز می باشد. بدلیل آثار آزاردهنده و مخرب این نوسانات، استانداردهای کیفیت توان در شبکه های قدرت برای این پدیده مطرح شده و حدود انتشار فلیکر مجاز در شبکه های قدرت برآورد شده است. در فصل اول این پایان نامه، به بررسی نوسانات ولتاژ و فلیکر پرداخته شده است. منابع ایجاد این پدیده معرفی شده و روش های حذف آن بصورت تئوری مطرح شده اند. در فصل دوم، فلیکرمتر استاندارد iec که ابزاری برای بیان شدت انتشار فلیکر در شبکه های قدرت بصورت کمّی می باشد، در نرم افزار matlab شبیه سازی شده است. همچنین در این فصل، مدل ریاضیاتی که برای بیان نوسانات فلیکر در شبکه های قدرت بکار می رود، معرفی شده و تخمین پارامترهای فلیکر ولتاژ شامل چندین مولفه فلیکر، با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی، برای نخستین بار انجام شده است. در ادامه این فصل، دو روش ردیابی پوش ولتاژ برگرفته از روش های پردازش سیگنال، بررسی شده اند و توانایی آن ها در دنبال کردن پوش سیگنال ولتاژ با استفاده از اندازه گیری های ولتاژ، تأیید شده است. این روش ها در شناسایی باسی که عامل ایجاد فلیکر به آن اتصال یافته است و همچنین تعیین لحظه ورود و خروج این عامل از شبکه، کارایی دارند. در فصل سوم پایان نامه به بررسی کوره قوس الکتریکی که یکی از عوامل و بارهای اصلی ایجاد فلیکر ولتاژ در شبکه های قدرت می باشد و به انتشار فلیکر بیش از حد مجاز در شبکه های قدرت معروف است، پرداخته شده است. از آنجا که کوره قوس الکتریکی تحت تأثیر عوامل متعدد در شبکه، رفتار مشخصی از خود نشان نمی دهد، نمی توان مدل ریاضیاتی دقیقی برای آن تعیین نمود. لذا در این پایان نامه به شبیه سازی جدیدترین مدل ارائه شده برای این تجهیز که دقت بالای آن با اندازه گیری های واقعی تأیید شده است، پرداخته شده و به بررسی و اندازه گیری سطح انتشار فلیکر در باس pcc از شبکه قدرتی که باس pcc آن، یک کوره قوس الکتریکی را تغذیه می نماید، پرداخته شده است. در فصل چهارم به بررسی عامل مهم دیگر انتشار سطوح بالای فلیکر در شبکه های قدرت یعنی توربین ها و مزارع بادی پرداخته می شود. از آنجا که اتصال این نوع از تولیدات پراکنده به شبکه های قدرت، در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته و در حال گسترش است بررسی کیفیت توان این منابع تولید انرژی نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. یکی از جنبه های مهم کیفیت توان مرتبط با توربین های بادی، پدیده فلیکر ولتاژ در باسی است که این منابع را به شبکه سراسری متصل می کند. در این فصل، به شبیه سازی توربین و مزارع بادی اتصال یافته به شبکه قدرت پرداخته شده است. عوامل متعدد تأثیرگذار در انتشار فلیکر در لحظات سوئیچینگ توربین بادی در شبکه قدرت، برای نخستین بار بررسی شده اند. در ادامه، شبکه قدرت ضعیف که انتشار فلیکر ناشی از اتصال توربین های بادی به آن، به مراتب بیشتر از شبکه های قوی است، معرفی شده و انتشار بیش از حد فلیکر ناشی از اتصال توربین بادی در باس pcc چنین شبکه ای، با شبیه سازی ها و اندازه گیری های سطح فلیکر در باس pcc، نشان داده شده است. انتشار چنین سطحی از فلیکر در باس pcc، برای نخستین بار شبیه سازی شده است و در ادامه فصل نیز به دو روش حذف فلیکر باس pcc با استفاده از ادوات facts پرداخته شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر DFIG و بهبود آن با استفاده از مبدل طرف شبکه توربین

توربین های بادی یکی از عوامل عمده تولیدکننده فلیکر در شبکه های قدرت می باشند. در این مقاله انتشار فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر با ژنراتور القایی تغذیه دوبل(DFIG)، مورد بررسی قرارگرفته و تاثیر عواملی چون سرعت متوسط باد، میزان اغتشاشات باد، ظرفیت اتصال کوتاه شبکه و زاویه امپدانس شبکه ، بر روی انتشار فلیکر این نوع توربین ها تحلیل می گردد. همچنین در این مقاله با استفاده از کنترل توان راکتیو خ...

متن کامل

بررسی تأثیر کنترل توان رأکتیو در میزان انتشار فلیکر و هارمونیک توربین بادی مجهز به ژنراتور القائی دو سو تغذیه

یکی از مباحثی که در مورد نیروگاههای بادی باید مدنظر قرار گیرد، مساله نوسان ولتاژ یا فلیکر است که با توجه به ماهیت متغیر سرعت باد و در نتیجه اعوجاجهای احتمالی در توان و ولتاژ توربین‌ها نیازمند بررسی است. علاوه بر این، به دلیل استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت، نیروگاههای بادی می‌توانند یکی از منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت نیز باشند. انتشار فلیکر و اعوجاجات هارمونیکی از این توربینها متأثر از...

متن کامل

بررسی تأثیر کنترل توان رأکتیو در میزان انتشار فلیکر و هارمونیک توربین بادی مجهز به ژنراتور القائی دو سو تغذیه

یکی از مباحثی که در مورد نیروگاههای بادی باید مدنظر قرار گیرد، مساله نوسان ولتاژ یا فلیکر است که با توجه به ماهیت متغیر سرعت باد و در نتیجه اعوجاجهای احتمالی در توان و ولتاژ توربین‌ها نیازمند بررسی است. علاوه بر این، به دلیل استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت، نیروگاههای بادی می‌توانند یکی از منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت نیز باشند. انتشار فلیکر و اعوجاجات هارمونیکی از این توربینها متأثر از...

متن کامل

تشخیص محل منابع فلیکر در شبکه‌های قدرت

فلیکر ولتاژ به نوسانات فرکانس پایین مدوله‌شده بر یک موج حامل ولتاژ گفته می‌شود. به‌منظور کاهش فلیکر، منابع فلیکری موجود در شبکه بایستی شناسایی گردند. در این پژوهش، روش جدیدی بر پایه تئوری توان فلیکری و تبدیل موجک و دمدولاسیون همدوس برای مشخص نمودن محل دقیق منبع فلیکر تکی یا چندتایی در شبکه‌های قدرت با چندین منبع فلیکر پیشنهاد شده است. دمدولاسیون همدوس و تبدیل موجک برای دمدولاسیون مؤلفه‌های فرکا...

متن کامل

ارزیابی فلیکر ایجاد شده از ژنراتور سنکرون درایو شده توسط توربین انبساطی در شبکه توزیع

Natural gas is transmitted at high pressure levels. For industrial and domestic consumptions, this pressure should be reduced. Usually, mechanical valves accomplish this process. Turbo-expanders can replace these equipments and reduce gas pressure at city gate gas pressure reduction stations as well. Besides, they can recover the huge amount of high pressure gas energy and drive electrical gene...

متن کامل

شکل گیری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی: مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی

شبکه های نوآوری متشکل از افراد، بنگاه ها، مراکز دانشی و مجموعه های صنعتی هستند که برای توسعه و تجاری سازی محصول یا فناوری با یکدیگر همکاری مشترک دارند. تنوع فعالیت ها از تحقیق و توسعه تا تولید نمونه و تجاری‌‌سازی و هماهنگی‌های لازم میان این فعالیت‌ها توسط یک یا چند میاندار در شبکه‌ها انجام می‌شود. در شبکه‌هایی که مأموریت آنها نوآوری در محصولاتی است که از پیچیدگی قابل توجهی در طراحی و ساخت برخور...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022