نام پژوهشگر: مهدی مردانی

تشکیل فیلم پوشش نانوکامپوزیت hdpe/o-mmt بر سطح فولاد کربنی با روش الکتروستاتیک پاششی پودری و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت خوردگی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی شیمی 1390
  مهدی مردانی   روح اله باقری

در این پژوهش پلی اتیلن با دانسیته بالا(hdpe) به همراه مونت موریلونیت موسوم به کلوزیت 15a (cl15a) و سازگارکننده پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید(pe-g-ma) با غلظتهای (wt%20، 15، 10، 5، 0) و غلظت ثابت 4% وزنی از cl15a طی فرایند اختلاط مذاب در دومرحله، توسط اکسترودر دو مارپیچه تهیه شد. اثر غلظت های مختلف سازگارکننده بر ساختار، شاخص جریان مذاب و درصد ژل شدن آمیزه نانوکامپوزیتی مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات پراش اشعه ایکس آمیزه های نانوکامپوزیتی نشان دادکه فاصله بین لایه های سیلیکات در غیاب سازگارکننده افزایش نمی یابد و آمیزه، ساختاری مشابه میکروکامپوزیت دارد. با افزایش غلظت سازگارکننده تا 15% وزنی، فاصله بین لایه های سیلیکات افزایش می یابد. در غلظت 20% وزنی از سازگارکننده فاصله بین لایه های سیلیکات بطور جزئ کاهش می یابد. با افزایش غلظت سازگارکننده، شاخص جریان مذاب کاهش و درصد ژل شدن افزایش می یابد. آمیزه های نانوکامپوزیتی حاصل را، توسط آسیاب به پودر های با اندازه متوسط 100میکرومتر تبدیل و با روش الکترواستاتیک پاششی پودری بر روی سطح ورق فولاد پاشش داده شد. مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی بر روی سطح پوشش نانوکامپوزیتی نشان دادکه پوشش تهیه شده تحت شرایط پیش گرم کردن به مدت 1 دقیقه در دمای ?100، ولتاژ پاشش 60کیلو ولت، مدت زمان حرارت دهی 30 دقیقه در دمای ?200 ، دارای سطحی یکنواخت و با کمترین نقص می باشد. مطالعات پراش اشعه ایکس بر روی پوشش نانو کامپوزیتی نشان داد که درطی فرایند ذوب پوشش درون آون خلاء به علت نفوذ زنجیره های پلی اتیلن در فضای بین صفحات سیلیکات فاصله بین صفحات اندکی افزایش می یابد. و خواص مکانیکی و مقاومت خوردگی پوشش توسط آزمون های انعطاف پذیری، استحکام چسبندگی و مه آب نمک مورد آنالیز قرار گرفت. انعطاف پذیری و استحکام چسبندگی با افزایش غلظت سازگارکننده تا 15% افزایش می یابد و در غلظت 20% سازگارکننده تغییری در خواص مکانیکی دیده نمی شود. پوشش حاوی 15% وزنی سازگارکننده بیشترین مقاومت خوردگی را درآزمون مه آب نمک نشان داد.

بازیابی کتاب زید بن وهب جهنی به عنوان یکی از مصادر کهن نهج البلاغه
پایان نامه سایر - دانشکده علوم حدیث 1390
  مهدی مردانی   سید محمد کاظم طباطبایی

ابو سلیمان، زید بن وهب جُهنی کوفی(84 هـ) یکی از اصحاب امام علی(علیه السلام) و از راویان معتمدی بود که در نبردهای جمل، صفین و نهروان حضور داشت و به گزارش اخبار آنها می پرداخت. او از نخستین نگارندگان سخنان امام علی(علیه السلام) بود که کتابی با نام «خُطب امیر المومنین علی المنابر فی الجُمَع و الأعیاد و غیرها» تألیف کرد. این کتاب که به جهت در برداشتن برخی از خطب نهج البلاغه، از کهن ترین مصادر نهج البلاغه محسوب می‏گردد، تا قرن پنجم هجری در اختیار دانشورانی چون شیخ طوسی(460 هـ) قرار داشت و او در فهرست خویش از آن یاد کرده و طریق به آن را آورده است. لکن پس از وی نشانی از آن باقی نماند و مفقود گردید. با این همه، بخش هایی از آن در لا به لای آثار موجود جای گرفته و باقی مانده است. از این رو، جستجوی در مصادر اسلامی و شناسایی متون بر جای مانده از این منبع مفقود ـ که از آن با عنوان «بازیابی» یاد می شود ـ موضوع اصلی این تحقیق قرار گرفت. بازیابی کتاب زید دارای مبانی و روش هایی است که بر اساس سه عنصر سند، متن و کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. روش های بازیابی کتاب زید به سه قسم اِسنادی، محتوایی و کتابشناختی قابل تقسیم اند. در روش تحلیل اسنادی با بررسی اَسناد و طرق روایات، پیوند متون موجود با منبع مفقود کشف می گردد؛ در روش تحلیل محتوایی، با تحلیل نصوص روایات به پی جویی قطعات پراکنده منبع مفقود پرداخته می شود و در روش تحلیل کتابشناختی با بررسی منابع حدیثی موجود، ردّ پای اثر مفقود در میان آنها شناسایی می گردد. نتیجه ای که با تتبّع در بین بیش از 80 منبع روایی ـ تاریخی به دست آمد، بازیابی 39 قطعه از متون زید بن وهب است که از این میان 16 روایت، نسبت بیشتری با کتاب زید دارند و نُه روایت در نهج البلاغه نقل شده است.

تحلیل فلیکر ولتاژ و بررسی روش های اندازه گیری آن با رویکرد کاهش فلیکر توربین های بادی در شبکه های قدرت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده فنی و مهندسی 1390
  مهدی مردانی   کاظم مظلومی

فلیکر ولتاژ یکی از جنبه های مهم کیفیت توان در شبکه های قدرت است. این پدیده به نوسانات متناوب یا غیرمتناوب ولتاژ در شبکه های قدرت اطلاق می شود که دامنه آن ها تا حد 1/0 پریونیت بوده و فرکانس این نوسانات نیز بین صفر تا 30 هرتز می باشد. بدلیل آثار آزاردهنده و مخرب این نوسانات، استانداردهای کیفیت توان در شبکه های قدرت برای این پدیده مطرح شده و حدود انتشار فلیکر مجاز در شبکه های قدرت برآورد شده است. در فصل اول این پایان نامه، به بررسی نوسانات ولتاژ و فلیکر پرداخته شده است. منابع ایجاد این پدیده معرفی شده و روش های حذف آن بصورت تئوری مطرح شده اند. در فصل دوم، فلیکرمتر استاندارد iec که ابزاری برای بیان شدت انتشار فلیکر در شبکه های قدرت بصورت کمّی می باشد، در نرم افزار matlab شبیه سازی شده است. همچنین در این فصل، مدل ریاضیاتی که برای بیان نوسانات فلیکر در شبکه های قدرت بکار می رود، معرفی شده و تخمین پارامترهای فلیکر ولتاژ شامل چندین مولفه فلیکر، با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی، برای نخستین بار انجام شده است. در ادامه این فصل، دو روش ردیابی پوش ولتاژ برگرفته از روش های پردازش سیگنال، بررسی شده اند و توانایی آن ها در دنبال کردن پوش سیگنال ولتاژ با استفاده از اندازه گیری های ولتاژ، تأیید شده است. این روش ها در شناسایی باسی که عامل ایجاد فلیکر به آن اتصال یافته است و همچنین تعیین لحظه ورود و خروج این عامل از شبکه، کارایی دارند. در فصل سوم پایان نامه به بررسی کوره قوس الکتریکی که یکی از عوامل و بارهای اصلی ایجاد فلیکر ولتاژ در شبکه های قدرت می باشد و به انتشار فلیکر بیش از حد مجاز در شبکه های قدرت معروف است، پرداخته شده است. از آنجا که کوره قوس الکتریکی تحت تأثیر عوامل متعدد در شبکه، رفتار مشخصی از خود نشان نمی دهد، نمی توان مدل ریاضیاتی دقیقی برای آن تعیین نمود. لذا در این پایان نامه به شبیه سازی جدیدترین مدل ارائه شده برای این تجهیز که دقت بالای آن با اندازه گیری های واقعی تأیید شده است، پرداخته شده و به بررسی و اندازه گیری سطح انتشار فلیکر در باس pcc از شبکه قدرتی که باس pcc آن، یک کوره قوس الکتریکی را تغذیه می نماید، پرداخته شده است. در فصل چهارم به بررسی عامل مهم دیگر انتشار سطوح بالای فلیکر در شبکه های قدرت یعنی توربین ها و مزارع بادی پرداخته می شود. از آنجا که اتصال این نوع از تولیدات پراکنده به شبکه های قدرت، در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته و در حال گسترش است بررسی کیفیت توان این منابع تولید انرژی نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. یکی از جنبه های مهم کیفیت توان مرتبط با توربین های بادی، پدیده فلیکر ولتاژ در باسی است که این منابع را به شبکه سراسری متصل می کند. در این فصل، به شبیه سازی توربین و مزارع بادی اتصال یافته به شبکه قدرت پرداخته شده است. عوامل متعدد تأثیرگذار در انتشار فلیکر در لحظات سوئیچینگ توربین بادی در شبکه قدرت، برای نخستین بار بررسی شده اند. در ادامه، شبکه قدرت ضعیف که انتشار فلیکر ناشی از اتصال توربین های بادی به آن، به مراتب بیشتر از شبکه های قوی است، معرفی شده و انتشار بیش از حد فلیکر ناشی از اتصال توربین بادی در باس pcc چنین شبکه ای، با شبیه سازی ها و اندازه گیری های سطح فلیکر در باس pcc، نشان داده شده است. انتشار چنین سطحی از فلیکر در باس pcc، برای نخستین بار شبیه سازی شده است و در ادامه فصل نیز به دو روش حذف فلیکر باس pcc با استفاده از ادوات facts پرداخته شده است.

تحلیل واژگان چندمعنایی نهج البلاغه(50 خطبه اول)
پایان نامه سایر - دانشکده علوم حدیث 1392
  یاسین پورعلی قراجه   محمد احسانی فر

نهج¬البلاغه به عنوان یکی از متون حدیثی شیعه در میان جامعه مسلمین نقش و جایگاه مهمی دارد و پیوسته مورد توجه عام و خاص بوده ¬است.قوت متن و ادبیات بلیغ این کتاب شریف، موجب گردید که شارحان نهج البلاغه در طول اعصار به شرح و تبیین متون و واژگان آن توجه نشان دهند. در این میان، برخی واژگان نهج البلاغه به دلیل خصوصیت «چند معنایی» بیشتر از دیگر کلمات، دچار دیریابی شده و فهم مراد امیرالمومنین7 از آن واژگان را با مشکل مواجه ساخته است. در این تحقیق، پس از گونه شناسی واژگانِ چند معنایی، به بررسی تک تک آنها در محدوده 50 خطبه اول پرداخته شده و سپس معنای صحیح و مراد امیرالمومنین7 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق آن است که واژگان چند معنایی به جهت منشأ،در چهار دسته قرار می گیرند که به ترتیب عبارتند از: مشترک لفظی، شکل صرفی، حروف معانی و حقیقت-و¬مجاز. این واژگان به جهت آمار حدود 38 مورد در محدوده تعیین شده است که در بخش دوم و سوم تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

مهم ترین لغزش‏گاه‏های اخلاقی و راه‏کارهای پیش‏‏گیری از وقوع در آن‏ها با تأکید بر کلام امام علی
پایان نامه سایر - دانشکده علوم حدیث 1393
  علی شاکری ورزنه   محمدتقی سبحانی نیا

انسان در سیر تکامل خود با موانع و لغزش‏هایی از طرف شیطان رجیم مواجه است که از آن‏ها به دام‏های شیطان تعبیر می کنیم چرا که خود او قسم یاد کرده است با دام‏های رنگینش، انسان را از مسیر صحیح منحرف ساخته و مانع کمال و سعادت او شود. در کلام امام علی? دام‏های شیطان در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر آموزه های دینی به ویژه امام علی? شیطان که دشمن اصلی انسان است، دارای دام‏های فراوانی است و هر کسی را به نوعی می فریبد و به گمراهی می کشاند.

امکان سنجی پیاده سازی رایانش ابری برای نرم افزار سیستم جامع دانشگاهی گلستان دانشگاه پیام نور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مهندسی کامپیوتر 1394
  مهدی مردانی کرانی   مهدی مردانی

تاکنون امکان سنجی پیاده سازی رایانش ابری توسط محققین در سازمان ها، شرکت های خصوصی و تجاری کشورهای مختلف، در شرایط متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر رایانش ابری در حوزه های مختلف اندازه گیری و آزمون های مختلفی در جهت میزان تأثیر این تکنولوژی نوپا انجام شده است، اما در این پایان نامه سعی شده، عوامل موثر امکان پیاده سازی رایانش ابری در ایران و تأثیر آن بر عملکرد سیستم دانشگاهی گلستان دانشگاه پیام نور که در کیفیت عملکرد سازمانی دخیل می باشد تعیین گردد.

the effect of explicit teaching of metacognitive vocabulary learning strategies on recall and retention of idioms
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1387
  مهدی مردانی   -

چکیده ندارد.