مسئولیت کیفری سردفتران ودفتریاران دفاتر اسناد رسمی وکارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک درنظام حقوقی ایران

پایان نامه
چکیده

همان طور که مستحضرهستیدادارات ثبت اسنادواملاک و دفاتر اسناد رسمیهمواره درارتقای سطح امنیت اقتصادی،اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند.متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم درنهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد معنونه و حفاظت از امنیت اقتصادی و اجتماعی و حقوقی مردم، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک مورد نظارت و بررسی بیشتر و دقیقتری قرار گیرند، تا حق مالکیتکه یکی از مهمترین حقوق انسانهاست مورد تعدی و تعرض جاعلین و کلاهبرداران خدشه دار نگردد وتلاش گردد، کهاز طریق ضمانت اجراهای کیفری بر حسن اجرای قوانین در کشور، نظام ثبتی کماکان حافظ امنیت قضایی گردد و این مسئله منجر به نزدیکی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گردد. از آنجا که اینجانب از کارمندان شاغل در اداره ثبت اسناد واملاک می باشم دراین کار تحقیقی همواره سعی بر آن داشته ام تاکلیه جرایمو تخلفات ثبتی سردفتران،دفتریاران دفاتراسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مراجع تعقیب و رسیدگی کننده به جرایم آنهامورد مداقه قرار گیرد.

منابع مشابه

مسئولیت کیفری سردفتران و دفتریاران و کارکنان ثبت در نظام حقوقی ایران

همان طور که مستحضر هستید ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی همواره در ارتقای سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند. متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم در نهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد م...

15 صفحه اول

بررسی حقوقی ساختار تشکیلاتی دفاتر اسناد رسمی و ارتباط آن با سایر نهادها

دفاتر اسناد رسمی به شکل کنونی آن، نتیجه بیش از هشتاد سال سیر تکاملی حقوقی و تاریخی این نهاد مهم می باشد. تا قبل از تأسیس دفاتر اسناد رسمی، معاملات مردم به صورت عادی و اکثراً توسط علماء و مجتهدین انجام می گرفت. این اسناد موجب بروز اختلافات و دعاوی بسیاری در جامعه گردیده بود. در بررسی حقوقی ساختار تشکیلاتی دفاتر اسناد رسمی ، نگاهی به سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران ضروری است. همچنین پی بردن به نحوه ...

نگاهی به چگونگی انتخاب و صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

نهاد تنظیم کننده اسناد­ (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی­ترین نهاد حقوقی در ایران می باشد و این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوه­ای مدرن و قانون­مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسنادرسمی و سردفتران اسناد رسمی نیز مشهود گردید. ­دفاتر اسناد رسمی،­­ مراجع تنظیم و ثبت قراردادها و اسنا...

متن کامل

نگاهی به چگونگی انتخاب و صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی ‌در نظام حقوقی‌ایران و فرانسه

نهاد تنظیم‌کننده اسناد­ (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی­ترین نهاد حقوقی در‌ایران می‌باشد و‌این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوه­ای مدرن و قانون­مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسنادرسمی‌و سردفتران اسناد رسمی ‌نیز مشهود گردید. ­دفاتر اسناد رسمی،­­ مراجع تنظیم و ثبت قراردادها و اسن...

متن کامل

مسپولیت کیفری سردفتران ازدواج و طلاق

ثبت وقایع ازدواج و طلاق یکی از اهداف مهم و اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک است که موجب صیانت و حفاظت از حقوق افراد جامعه و ایجاد نظم و تثبیت در روابط بین افراد جامعه می گردد. دفاتر ازدواج و طلاق تنها مراجع رسمی تاسیس شده توسط سازمان ثبت برای نیل به این هدف می باشند و سردفتر به عنوان مسئول این دفاتر نقش مهمی در اجرای صحیح آن دارا می باشد و مشخص است که صحت رفتار سردفتران می تواند کمک شایانی به اجرا...

15 صفحه اول
کلمات کلیدی
پست های جدید