ارزیابی تغییرات الگوهای eeg مرتبط با ادراک و حرکت در بیماران پارکینسونی

پایان نامه
چکیده

مسئله ای که در طول مدت طولانی تحقیقات صورت گرفته در زمینه بیماری پارکینسون مشخص شده، این است که بیماری پارکینسون دارای یک هویت تک بعدی صِرف در شاخه بیماری های بالینی نیست، بلکه دارای ماهیتی چند گانه می باشد و با توجه به اینکه سالانه 3 درصد افراد بالای 60 سال و 4 درصد از افراد بالای 40 سال به این بیماری دچار می شوند و عدم وجود درمان قطعی، تحقیق در مورد بیماری پارکینسون و علائم بالینی، که در مجموع مشخص? این بیماری هستند، ضروری می باشد. در این پایان نامه بر روی سیگنال eeg افراد پارکینسونی تحقیق و بررسی شد. در انجام کار از روش های مختلفِ حوزه فرکانس و زمان و پردازش های آشوب گونه کمک گرفته شد تا با استفاده از جنبه های گوناگون، تفاوت این بیماران با افراد سالم پدیدار گردد و همچنین دسته بندی درون گروهی امکان پذیر شود. الگوهای مرتبط با اختلالات حرکتی و شناختی مورد بررسی قرار گرفت و به نتایج قابل توجهی رسید. در حوز? فرکانسی اختلاف در محل وقوع پیک، انرژی سیگنال و دامن? پیک دوم بین افراد سالم وبیماران پارکینسونی مشهود بود و همچنین ارتباط عملکرد ریتم دلتا با زوال عقل امکان دسته بندی درون گروهی را ایجاد نمود. با نگاشت سیگنال مغزی روی نواحی مختلف مغز امکان رویت پرکارترین ریتم فرکانسی و کانون تولید ریتم های مختلف فرکانسی میسر شد و این موضوع نتایج قابل توجهی را به ارمغان آورد. در حوزه زمان p300 وتاخیر آن محاسبه شد که دیرتر ظاهر شدن p300 برای بیماران به وضوح دیده می شد. بررسی های آشوب گونه شامل نمای لیاپانوف و هیستوگرام بود که نتایج قابل ملاحظه ای را نشان داد. همچنین در این تحقیق اثر دارو بر روی بیمار بررسی شد و نتایج آن به تفصیل در فصل پنجم آورده شده است.

منابع مشابه

مقایسه ترس از سقوط و کیفیت زندگی متعاقب پروتکل حرکتی عملکردی در بیماران پارکینسونی ایدیوپاتیک

سابقه و هدف: با افزایش سالمندان پارکینسونی و اختلالات حرکتی پیش­رونده در این بیماران، محققین به­ دنبال راه­کارهای درمان غیر­دارویی به­ویژه استفاده از حرکت اصلاحی و ورزش می­ باشند. پژوهش حاضر به بررسی تغییرات ترس از سقوط و کیفیت زندگی پس از انجام برنامه حرکتی ویژه در بیماران پارکینسونی می­ پردازد. مواد و روش­ ها: در این کارآزمایی بالینی 44 نفر از بیماران پارکینسونی کلینیک­ های نورولوژی شهرستان ک...

متن کامل

اختلالات شبکه استراحت مغز در بیماران پارکینسونی

مقدمه:‌ در سال‌های اخیر تحقیقات تصویربرداری عصبی بر روی تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی در بسیاری از شرایط پاتولوژی و روانی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل تغییرات در شبکه‌های حالت استراحت یک روش مهم برای درک عمیق تغییرات عملکردی و ارتباطی از بیماری به‌منظور ارائه روش‌های جدید تشخیصی و درمانی است. در این مقاله تعاملات عملکردی و اختلالات ارتباطی بین شبکه‌های حالت استراحت در بیماری پارکینسون بر...

متن کامل

به کارگیری روش csp در استخراج ویژگی از سیگنال eeg جهت کاربرد در سیستمهای bci

تعامل انسان- کامپیوتر وسیله ای برای ایجاد یک کانال ارتباطی است که مقاصد انسان را که در سیگنال های مغزی مانند eeg منعکس می شود، به فرمان های کنترلی تبدیل می کند. مولفه ای که در سیگنال eeg بیشتر از همه برای تمایز بین حالت های ذهنی به کار می رود، پتانسیل های وابسته به رخداد است که تغییرات در توان طیفی سیگنال های مربوط به فرآیندهای وابسته به حرکت را مورد بررسی قرار می دهد. تصور یا انجام حرکت منجر ب...

15 صفحه اول

اثر تمرینات شناختی بر انجماد راه رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در سالمندان پارکینسونی مبتلا به انجماد راه رفتن

این پژوهش که با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرینات شناختی بر انجماد راه­رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن (کارکردهای اجرایی و بهرۀ حافظه) در بیماران پارکینسونی مبتلا به انجماد راه­رفتن انجام گردید، از نوع نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون و گروه کنترل بود. 14 بیمار پارکینسونی مبتلا به انجماد راه­رفتن (مرحلۀ دو تا پنج مقیاس هوهن و یاهر­) با میانگین سنی 92/10±21/60 به­صورت در­دسترس انتخاب شدند...

متن کامل

بررسی اثر مداخلات ورزشی روی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون

سابقه و هدف: بیماری پارکینسون نوعی بیماری دستگاه عصبی مرکزی در کهن­سالان می ­باشد که مشخصه آن سفتی عضلانی پیش­رونده و تدریجی، لرزش و از دست رفتن مهارت­های حرکتی است. هدف مقاله مروری حاضر بررسی مطالعات مربوط به مداخلات فعالیت فیزیکی و ورزشی در راستای درمان بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک می­باشد. مواد و روش­ ها: مطالعه حاضر به­روش مروری با جستجوی نظام­مند در پایگاه ­های Medline, Google Scholar Sport...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}