آموزش کلینیکی حقوق و تاثیر آن بر پیشگیری از جرم

پایان نامه
چکیده

انسان از دیرباز برای پیشگیری از تکرار برخی وقایع تلخ که برای او اتفاق می افتاده، سعی در آموزش و انتقال تجارب خود به دیگران می نموده است البته مساله آموزش یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین راههای پیشگیری از جرایم است که تأثیر آن در جهت توانمند سازی افراد جامعه در پیشگیری از وقوع جرم، به روشها و مدل های گوناگون به اثبات رسیده است. روشهای مختلفی جهت آموزش و انتقال مفاهیم عمومی و تخصصی به وجود آمده است در این میان، روش آموزش کلینیکی در حقوق با تکیه بر انتقال تجربی و یادگیری پایدار بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود سعی در انتقال مفاهیم حقوقی و عرضه این مطالب به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطوح و قشرهای مختلف جامعه می نماید. در این تحقیق ضمن بررسی این روش آموزشی و تحلیل آن سعی در بررسی نحوه اثر گذاری آموزه های کلینیکی حقوق بر پیشگیری از وقوع جرم می نماییم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تغذیه و جرم از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی

یکی از مسائلی که امروزه ذهن جرم شناسان، متخصصین تغذیه و دیگر علوم را به خود جلب کرده، نوع تغذیه افراد و تأثیر آن بر رفتار از جمله رفتار نابهنجار و جرم می باشد. همانطور که تغذیه مناسب میتواند بشر را به سرحد کمال برساند وضعیت نامطلوب آن نیز نه تنها برای فرد بلکه برای جامعه نتایج زیانباری به دنبال دارد. در این تحقیق، بر آن شده ایم تا در زمینه تأثیر انواع مواد غذایی و عوامل محیطی و ارائه تحلیل های ...

تاثیر محصولات هنری در پیشگیری یا کاهش ارتکاب جرم با تاکید بر نقش سینما در پیشگیری از جرم خرید و فروش مواد مخدر

این پایان نامه تاثیر محصولات هنری در پیشگیری یا کاهش جرم با تاکید برنقش سینما در پیشگیری از جرم خرید و فروش مواد مخدر ،را با هدف تلاش در جهت غنا بخشیدن به مطالعات و پژوهش های هنری با تبیین چگونگی رابطه هنرو حقوق بمنظور انتقال مفاهیم حقوقی و نیز تلاش جهت آموزش حقوق به جامعه با ابزار سینما و فیلم و کاهش آمار جرم با استفاده از ابزارهای هنری را مورد بررسی قرار می دهد که در این راستا از روش تحقیق کت...

15 صفحه اول

اصلاح فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم ولگردی

این پایان نامه تاثیر اصلاح فضاهای شهری و طراحی محیط در پیشگیری یا کاهش جرم ولگردی وکاهش فرصتهای مجرمانه با هدف تلاش در جهت غنا بخشیدن به مطالعات و پژوهشهای حقوقی و تبیین چگونگی رابطه اصلاح فضاهای شهری و حقوق را مورد بررسی قرار میدهد.که در این راستا از روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی با تهیه ی پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس تحلیل پرسشنامه تاثیر مثبت اصلاح فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم ولگر...

15 صفحه اول

تاثیر زیستگاه بر بزهکاری در آموزه های حقوق اسلام و غرب

زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط می‏تواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل می‏تواند موجب بروز جرم گردد. آموزه‏های اسلامی نس...

متن کامل

پیشگیری از جرم در سیاست جنایی تقنینی ایران

سیاست جنایی که متضمن شیوه های کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود ، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در این پژوهش با تبیین مفاهیم سیاست جنایی پیشگیرانه ، به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری پرداخته...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}