تخلفات گمرکی در حقوق ایران و اسناد سازمان جهانی گمرک

پایان نامه
چکیده

اولین و اساسی ترین رویه گمرکی در هر کشور صادرات و واردات و تبادل کالا است که در حقیقت اساسی ترین بخش های اقتصاد ملی یک کشور را تشکیل می دهند. نقش تعیین کننده گمرک در هدایت موثر و مطلوب جریان تجارت بین المللی و تأمین جایگاهی شایسته برای کشورهای متبوع در عرصه بازرگانی جهانی امری شناخته شده است. از این رو به وجود آوردن شرایطی که بتواند مبادلات تجاری را فراهم سازد و تشریفات جابه جایی کالا؛ اعم از واردات، صادرات و ترانزیت را بیش از پیش ساده تر، دقیقتر و کنترل شده تر نماید و با ضابطه مندی بیشتری پیش رود، در اولویت اهمیت گمرک های جهان و صاحبان اندیشمند اقتصاد و تجارت بین المللی قرار دارد. در این میان گمرک ایران با انعقاد موافقتنامه های تسهیلات گمرکی، ایجاد و الحاق کنوانسیون های بین المللی ناظر بر فعالیت های گمرکی، بهره گیری از قوانین و مقررات مدرن، حذف مکانیسم های سنتی و دستی در تشریفات جابه جایی کالا، منطقه گرایی و تدوین استراتژی های تجاری و اقتصادی منطقه ای را در اهداف آتی خود داشته است. با نگاهی اجمالی مبتنی بر دستاوردهای حاصل از پژوهش حاضر به موضوع تخلفات گمرکی در ایران و اسناد سازمان جهانی گمرک آنچه که در ضمیمه h کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو معرفی شده به صورت غالب قوانین ملی را به عنوان شرایط حاکم و ناظر بر تخلفات گمرکی دانسته است لیکن با اولویت بندی و ملحوظ نمودن کمیته های ذیل عنوان کارگروه تخلفات گمرکی در سازمان جهانی گمرک قراردادن این موضوعات در قانون امور گمرکی از اصول اساسی تلقی می گردد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل های مرزی کالاها از منظر حقوق بین الملل

همکاری بین‏المللی برای آزادسازی تجاری، ساده و هماهنگ کردن تشریفات، رویه‏ها و فنون گمرکی جهت کنترل‏های مرزی کالاها، با تاسیس جامعه ملل آغاز گردیده و از طریق سازمان‏های بین‏المللی مانند سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی تجارت، کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا و سایر موسسات و نهادهای بین‏المللی، استمرار یافته است. قواعد، اصول و هنجارهای بین‏المللی که در قالب اسناد حقوقی الزام آور نظیر کنوانسیون‏ه...

15 صفحه اول

تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی

ظهور سازمان جهانی تجارت در مناسبات تجاری بین المللی نقطه عطفی در مسیر تجارت جهانی به وجود آورده است . این سازمان که عضویت در آن را می توان به معیاری برای سنجش میزان توسعه یافتگی اقتصادی کشورها تعبیر نمود ، بر اصولی استوار است و متشکل از موافقت نامه هایی می باشد . گمرک به عنوان یکی از سازمان های کهن در تمامی مذاکراتی که منجر به تشکیل سازمان جهانی تجارت گردید ، نقش کلیدی بر عهده داشته است ، لذا ب...

15 صفحه اول

پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی

امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه‌های ارتکاب آنها، نقش و وظیفه سازمان گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنش‌گرِ محوری مبادی ورودی و خروجی، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی دوچندان گشته است. در همین راستا قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اصلاحیه 1395 و نیز آیین نامه اجرایی آن، ضمن پرداختن به اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و ع...

متن کامل

تحولات تاریخی گمرک ایران و رونق اقتصادی در دورۀ قاجاریه

سازمان گمرک در ایران از قدمت زیادی برخوردار است. حکومت های ایران در دوران باستان و اسلامی هر کدام به شکلی دارای گمرک بوده و در انجام معاملات و مراودات اقتصادی به وضع حقوق و مقررات گمرکی پرداخته اند. با روی کار آمدن سلسلۀ قاجاریه در آغاز قرن سیزدهم قمری (19 م)، به دلیل تحولات جهانی و افزایش روابط اقتصادی، سیاسی و نیز حضور ایران در نظام اقتصاد جهانی، تحولات عمده ای در سازمان گمرک کشور به وجود آمد...

متن کامل

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

چکیده سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان هایی است که در جامعه بین الملل در زمینه های مختلف به تسهیل تجارت کمک شایانی کرده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در دهه های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه ها و آزاد سازی صادرات ، تجارت بین المللی را گسترش دهند. یکی از عوامل که باعث افزایش قابل ملاحظه در حجم تجارت می شود ، انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری است. گمرک بعنوان نم...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}