تخمین میزان ناخالصی موجود در توده دانه گندم به کمک پردازش تصویر

پایان نامه
چکیده

چکیده: وجود یا عدم وجود مواد زائد، نظیر ذرات کاه و بذور علف هرز، یکی از شاخص های کیفی توده دانه می باشد. در این ارتباط استفاده از روش های ماشینی می تواند سبب تسهیل و سرعت عمل بیشتر در مراحل خرید و فروش و فرآوری محصولات دانه ای گردد. روش هایی که در حال حاضر برای این منظور مورد استفاده قرار مــی گیرند ضمن اینکه نسبتا وقت گیر می باشند، از دقت کافی نیز برخوردار نیستند. ماشین بینایی به عنوان روشی سریع و مطمئن می تواند جایگزین روش های سنتی تخمین مواد زائد توده دانه گردد. در این تحقیق با استفاده از مبانی پردازش تصویر امکان تخمین درصد ناخالصی موجود در توده گندم بررسی شد. تاثیر سه عامل جهت نورپردازی، روش تحلیل تصویر و روش آماده سازی نمونه بر دقت اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، کمترین دقت مربوط به نمونه هایی بود که به صورت تک لایه آماده شده بودند و تحت شرایط نورپردازی از سمت پایین و با استفاده از معیارهای رنگی مورد تحلیل قرار گرفتند. مقدار خطا در این تیمار 09/36 درصد برآورد شد. بیشترین دقت نیز در تیماری به دست آمد که نمونه ها در آن به صورت جدا آماده شده بودند و تحت شرایط نورپردازی از سمت بالا و با استفاده از معیارهای ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفتند. مقدار خطا نیز در این تیمار برابر با 748/0 درصد به دست آمد. با توجه به عدم وجود اختلاف معنی دار در میانگین تیماری که به روش توده تک لایه آماده شده بود و تیماری که به روش دانه های جدا از هم آماده شده بود، و با در نظر گرفتن سهولت آماده سازی توده تک لایه و زمان بر بودن استفاده از توده دانه های جدا از هم، استفاده از توده تک لایه در آزمایش های تشخیص کیفی در اولویت خواهد بود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد میزان شاخص‌شمارش کلی میکروبی میگوی پرورشی (گونه وانامی) به کمک پردازش تصویر

افزایش میزان تولید و مصرف میگو اهمیت تازگی و کیفیت این محصول غذایی را برای صنعت میگو دو چندان کرده است. امروزه تعیین شاخص­های کیفی یکی از موضوع­های جدید و مورد علاقه­ی بسیاری از مهندسان صنایع غذایی و بیوسیستم است، زیرا دانستن میزان کیفیت مواد غذایی می­تواند اطلاعات بیش‌تری درباره­ی شرایط نگه‌داری و نظارت آن ارائه نماید. اهمیت مقوله پردازش تصاویر در کنترل کیفیت بدین جهت است که تعیین کیفیت مواد غ...

متن کامل

تعیین توزیع دانه بندی به کمک پردازش و آنالیز تصویر

در این پایان نامه اندازه گیری و تعیین نمودار دانه بندی ذرات به کمک پردازش و آنالیز تصویر مورد تاکید قرار گرفته است، لذا با ثبت تغییرات قابل مشاهده توسط دوربین دیجیتال نظیر شدت های رنگ محلول، رفتار بدست آمده در ارتباط با منحنی توزیع دانه بندی ذرات قرار می گیرد بدین منظور در یک برنامه شبیه سازی شده، که در آن پارامتر های ورودی تعداد و اندازه موثر ذرات در کاهش پارامتر فیزیکی قابل اندازه گیری مفروض ...

15 صفحه اول

تخمین بصری میزان عریان‏ شدگی مخلوط آسفالتی با استفاده از روش پردازش تصویر

یکی از عوامل خرابی مخلوط­ های آسفالتی در مناطق مرطوب، پدیده عریان ‏شدگی (جدا شدن قیر از سنگدانه) است. نفوذ رطوبت به درون مخلوط­ های آسفالتی به ­دلیل ضعف پیوند سنگدانه-قیر می­ تواند باعث ایجاد عریان ‏شدگی در مخلوط آسفالتی و به تبع آن ایجاد خرابی در سطح روسازی شود. برای ارزیابی مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر عریان‏ شدگی، روش ­های آزمایشگاهی متعددی به ­صورت استاندارد معرفی شده است. آزمون کشش غیر مس...

متن کامل

تخمین توزیع اندازه ذرات در رودخانه‌های با بستر شنی به روش پردازش تصویر

توزیع دانه‌بندی ذرات بستر در رودخانه‌های آبرفتی با بستر شنی یکی از بحث‌های چالش برانگیز در مطالعه رفتارهای هیدرولیکی، مورفولوژیکی و اکوسیستمی رودخانه‌ها می‌باشد. به­کارگیری روش‌های نوین هم­چون پردازش تصاویر به جای روش سرند در تعیین دانه‌بندی ذرات بستر رودخانه‌های آبرفتی از نقطه نظر اقتصادی می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این تحقیق به‌منظور تخمین توزیع دانه‌بندی لایه آرمور در بستر رودخانه‌...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022