بررسی جرم شناختی همسرکشی در مقررات داخلی و اسناد بین المللی

پایان نامه
چکیده

همسرکشی (زن کشی) جرمی است که درآن مرد، شریک زندگی خود را به قتل می رساند و بر خلاف قتل های دیگر، خشونتی اتفاقی نیست، بلکه ماجرای غم انگیزی است نشأت گرفته از انواع خشونت خانگی، فشارهای روانی، مشکلات اقتصادی و تصور خیانت. یافته های این پژوهش نشان می دهد، دلایل وقوع این جنایت سهمگین را می توان در متغیرهایی مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و شخصیت جنایی منتسب به مردان همسرکش جستجو نمود. البته خشونت علیه زنان یکی از مشکلات عمیق اجتماعی است که از درون نظام مرد سالار حاکم بر روابط خانوادگی و اجتماعی برمی خیزد و بسیاری از زنان بزه دیده به دلیل آگاهی از واکنش های مرد سالارانه و عدم حمایت از آنان، از شکایت به مراجع ذیصلاح خودداری می کنند. این پایان نامه با رویکردی جرم شناختی در تلاش است پدیده هولناک همسرکشی در کشور را در دو بخش مورد کنکاش قرار دهد، به این صورت که در بخش اول به چیستی و چرایی همسرکشی می پردازد و در بخش دوم پیشگیری از همسرکشی را در سایه تدابیر اسناد بین المللی بررسی می نماید.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه های مقابله با آن

جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. باتوجه به توسعۀ شبکۀ ارتباطات و مبادلات داخلی و بین المللی، و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات، و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن ها در کلیۀ شئون زندگی انسان ها، شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، اطمینان و امنیت خاط...

متن کامل

ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین­المللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظام­های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین­المللی شده است. جرم­انگاری این موضوع در اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی (1998)، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...

متن کامل

بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی

حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. کار اتباع بیگانه در ایران که ریشه در دوره باستان دارد، از زمان عضویت ایران در سازمان بین المللی کار تا به امروز تحت تاثیر مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار، شامل: مقاوله نامه های منع کار اجباری، منع تبعیض در استخدام و اشتغال، آزادی سندیکایی و ...

متن کامل

بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه¬های کیفری بین¬المللی با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلی

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد ، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و وسازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع ...

متن کامل

بررسی ضمانت ھای منع شکنجه در اسناد حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با قوانین و مقررات ایران

در قانون اساسی و برخی قوانین عادی ایران ، موضوع ممنوعیت مطلق تمامی مصادیق شکنجه مطرح شده است. علاوه بر مقررات داخلی، از نظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مورد توجه واقع شده و اسناد حقوق بین الملل بشر از جمله کنوانسیون منع شکنجه 1984 ، این عمل را غیر اخلاقی و بر خلاف کرامت انسانی دانسته و بر منع آن تاکید می نمایند. ذکر این موضوع، ضروری است که قوانین مرتبط داخلی ایران ، علاوه بر اینکه به تعریف و تبیین...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}