× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

hazard evaluation of incinerators in mobin petrochemical company using hazop method

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی

دانشجو : معصومه فولادی

استاد راهنما : مهدی گوهررخی فرهاد شهرکی میر محمد خلیلی پور

سال انتشار:1391

کلمات کلیدی : ارزیابی و شناسایی مخاطرات-

چکیده

چکیده ندارد.

منابع مشابه

risk assessment and management techniques are used in industrial activities to reduce accidents by applying preventive and protective methods. in this article a preventive approach called hazard and operability study (hazop) was used. the application of hazop, a process hazard identification and control method, has been demonstrated in the fatty acid unit of golnar oil company, northwest of teh...

background and objective: prevention of accidents—a crucial requirement in oil industries—involves hazard recognition, risk assessment, and corrective actions. the purpose of this study was to compare the etba and hazop techniques for risk assessment in a gasoline refinery unit. methods: in this case study, data were collected using process flow diagram, walking–talking through method, piping a...

Background; Prevention of accidents—a crucial requirement in oil industries—involves hazard recognition, risk assessment, and corrective actions. The purpose of this study was to compare the ETBA and HAZOP techniques for risk assessment in a gasoline refinery unit. Methods; In this case study, data were collected using process flow diagram, walking–talking through method, piping and instrument...

Ethylene / 1-butene copolymers at different comonomer levels were synthesized using Ziegler-Natta catalyst to evaluate the applicability of thermal fractionation methods in predicting chemical composition distribution (CCD). The continuous melting endotherms by DSC were converted to continuous CCD, and the average comonomer contents were compared with NMR results. DSC underestimated comonomer c...

Introduction: Hazard Identification, risk assessment and management have an important role in reducing potential risks in industrial settings. This research was done with the aim of identifying the hazard and evaluating HSE risks and providing a HSE management program for the Urea Unit of Shiraz Petrochemical Complex. Method: Firstly, hazard identification and qualitative risk assessment was d...