اثرات جرم زایی مهاجرت برنسل دوم

پایان نامه
چکیده

چکیده : از جمله پیامدهای جهانی شدن،جابجایی فزاینده مردم و مهاجرت است.گسترش روز افزون پدیده مهاجرت بسیاری از جوامع را ناگزیر از پذیرش این پدیده بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی مهاجرت نموده است از جمله پیامدهای مهاجرت تنوع فرهنگی است که اگر به نحو صحیح هدایت نشود زمینه ساز بروز برخی معضلات اجتماعی است که از این رهگذر تأثیر منفی اش بر زندگی مهاجرین نیز سایه می افکند و موجب بروز واکنش های مختلفی از سوی آن ها می شود.مطالعات نشان می دهند نسل های اولیه مهاجرین که با آگاهی از موقعیت و شرایطی که پس از مهاجرت در انتظار آن ها است از زادگاه خود کوچ می کنند پذیرای مسائل و مشکلاتی که در جامعه جدید در انتظار آنها است می باشند و به واسطه افکار سنتی تری که دارند تلاش می کنند با حفظ فرهنگ و سنت ها و آداب و رسوم خود و یافتن جایگاهی در میان همگنان خود با شرایط و وضعیت موجود خود را تطبیق دهند و کمبودها ، احساس غربت و مشکلات خود را به نحوی تحمل نمایند اما کودکان و نوجوانان این مهاجرین علاوه بر تحمل کمبودهای اجتماع باید با مسائل خاص سن خود در کنار چالشهایی که بعضا در حل مسائل با خانواده خود دارند و جاذبه ای که در این بین گروه هم سالان برای آنها دارد دست و پنجه نرم کنند که انتخاب راه صحیح در این موقعیت آسان نیست . اگرچه کشورهای پیشرفته تلاش می کنند که با توسل به ساز و کارهای قانونی از ورود مهاجرین غیرقانونی که غالبا فاقد شرایط لازم مثل جوان بودن و تحصیل کرده بودن یا دارای مهارت های شغلی و تمکن مالی و....هستند جلوگیری کنند اما با وجود مهاجرت های بیش از پیش در جوامع ، لاجرم پیامدهای بعضا منفی آن و اثراتی که از قبل آن بر حساس ترین قشر اجتماع که نوجوانان و جوانان اعم از بومی ها و مهاجرین هستند را نیز باید مطمح نظر داشت .در این شرایط ما با عکس العمل های متفاوتی از طرف نوجوانان و جوانان مواجه هستیم که یکی از نزدیک ترین گزینه ها در شرایط ناکامی در رسیدن به خواسته ها در کنار سایر مشکلات اجتماعی در صورت ناتوانی برای حل آن ها و نیافتن راه مناسب پیوستن به گروه همسالان و انتخاب جرم و بزه است .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (...

متن کامل

تحلیل فضایی تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرائم در استان های ایران با تاکید بر مهاجرت (90- 1385)

مسأله احساس امنیت همواره مورد توجه جوامع بوده است، به همین دلیل، به اشکال مختلف به دنبال تأمین این نیاز خود رفته‌اند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و ارتکاب جرم با تأکید بر مهاجرت است. عوامل متعددی بر میزان جرائم مؤثرند که با کنترل آن‌ها می‌توان وقوع جرائم را کاهش داد. در این پژوهش بدلیل داشتن بعد مکانی در داده‌ها، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. مدل در قا...

متن کامل

اثرات دوزهای مختلف آتورواستاتین بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه

زمینه و هدف: استاتین‌ها ترکیباتی هستند که در تکثیر، مهاجرت، تمایز سلول های اندوتلیال و اشتقاق آنژیوبلاست ها از مغز استخوان نقش مهمی دارند. آنژیوژنز یا تشکیل رگهای خونی جدید، پدیده ای فعال و پیچیده است که برای تکوین جنین و سایر وقایع فیزیولوژیکی مورد نیاز است. در شرایط پاتولوژیک نظیر رشد تومورها نیز پیشرفت بیماری با رگ زایی ارتباط دارد. در پژوهش حاضر شناسایی تاثیر غلظت‌های مختلف 1/0 و m10 آتورو...

متن کامل

ابعاد جرم زایی سیاست مسکن مهر

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}