× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union

پایان نامه

0

دانشجو : احمد موحدی

استاد راهنما : عبدالرضا فرجی راد

سال انتشار:1391

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : انرژی-

چکیده

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واسطه، صادرات گاز به اروپا را در انحصار خود نگه دارد. هدف روسیه بدست آوردن گاز طبیعی کافی درپاسخ به تقاضای اروپا برای دریافت گاز می باشد.روسیه در پی ممانعت سایر کشورها جهت تبدیل شدن به هژمونی منطقه و کنترول جریان نفت و گاز از آسیای میانه به بازار جهانی است. در مجموع روسیه با داشتن موقعیت استراتژی خود خواهان حفظ ترکمنستان و قزاقستان درحوزه منافع خود بوده و مخالف احداث هر خط لوله ای است که منافعش را تهدید کند. با توجه به روابط تاریخی با کشورهای حوزه دریای خزر، روسیه به آسانی شانس خرید مستقیم نفت و گاز ازاین کشورها را به اروپا نخواهد داد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the end of the cold war and the disintegration of the soviet :union: marked the start of a new era in international relations. when russia's power and influence weakened, some newly independent states of central asia and the caucasus have taken tendency toward relation with west. for europe resource of new countries notably oil and gas was very important for independent from russia energy....

the quest for power has formed much of the world history especially in 20th and 21st centuries. oil (energy) particularly after industrial revolution has been a tool for conquest and power and has been transformed to a geopolitical issue. from a geopolitical point of view this has been the case for the last two centuries in central asia and caucasus. central asia and caucasus has always been...

security of energy is the major concern of the world, especially the large industrial countries. countries of central asia and the caucasus are the most important countries in the field of energy resources and energy transfer. of the eight countries of central asia and the caucasus, azerbaijan, kazakhstan, turkmenistan and uzbekistan has in total 3.2 percent crude oil reserves and about 14 perc...

increase of influence and dominance over independent republics of central assia and caucasus in order to utilize the natural overflowing sources of this region is in immense strategy of america in future. therefore, by expanding nato into this region america is trying to decrease the influence of russia in these republics and in the meantime fulfilling the above purpose and also to prevent the ...

after the cold war and collapse of the bipolar system, the european :union: found more opportunity to play a role in regional and international arenas. on the other hand, russia was searching for a new status due to its widespread developments. changing the status of international system, emergence of new and powerful actors, expansion of the european :union: to the east and bordering with russ...