سنتز مشقات جدیدی از ایمیدازول ها به عنوان عوامل احتمالی ضد قارچ

پایان نامه
چکیده

مقدمه: عفونت های قارچی یکی از مهمترین دلایل تهدید کننده ی زندگی در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی هستند.(1) آزول ها به عنوان یک از معمول ترین دسته داروهای ضد قارچ، سنتز ارگوسترول را با اتصال به ناحیه heme در جایگاه فعال آنزیم cyp51 مهار می کنند. متاسفانه، استفاده وسیع از داروهای ضد قارچ آزول منجر به بروز مقاومت بر علیه آنها گشته است. بنابراین تهیه داروهای ضد قارچ جدید تر و قوی تر از دسته ی آزول ها ضروری به نظر می رسد.(2) در این پایان نامه، دو گروه از ترکیبات آزول (آمین و ایمین) بر پایه ی مشتقات حلقه ی ایمیدازول طراحی و سنتز گردید. علاوه بر این، مشتقات طراحی شده با استفاده از دو نرم افزار hyperchem7 و autodock4.2 بر روی جایگاه فعال آنزیم cyp51 ، dock شدند. اهداف: هدف از این تحقیق سنتز مشتقات جدیدی از آزول ها در جهت دستیابی به ترکیباتی با اثر ضد قارچی قوی تر نسبت به ترکیبات ضد قارچ موجود و مورد استفاده در کلینیک بوده که بر روی سوش های مقاوم نیز موثر باشند. روش اجرا: ابتدا بیبلیوگرافی توسط کمیکال ابسترک انجام شد، سپس مطالعات داکینگ ترکیبات مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای autodock4.2 و hyperchem7 صورت گرفت. برای ساخت مشتقات ایمین، آمین های آروماتیک با ترکیب 4-imidazolecarboxaldehyde در حلال متانول و در دمای اتاق وارد واکنش شدند. کلیه ترکیبات با استفاده از ستون کروماتوگرافی خالص شدند. برای ساخت مشتقات آمین، مشتقات ایمینی به دست آمده از مرحله ی قبل در اتانول مطلق حل شدند و سپس عمل احیا به کمک ترکیب سدیم بوروهیدرید انجام گرفت. با اضافه کردن آب، اضافه سدیم بوروهیدرید خنثی شده و پس از پراندن حلال با کمک دستگاه تقطیر در خلاء، نمک های سدیم با استفاده از دو روش اضافه کردن آب و صاف کردن، و یا استخراج با حلال thf از محصول نهایی جدا شدند. سرانجام جهت تعیین و شناسایی ساختمان این ترکیبات از طیف های ft-ir و طیف های h1-nmr استفاده شد. نتایج: 20 مشتق با راندمان خوب (45-70%) سنتز شدند. ساخت ترکیبات مورد نظر توسط tlc، ir و پروتون nmr تایید شد. مطالعات داکینگ نشان داد که کلیه ترکیبات از طریق پیوند الکترواستاسیک میان آهن هم و حلقه ی ایمیدازول، پیوند هیدروژنی و پیوند های هیدروفوب به جایگاه فعال آنزیم cyp51 متصل می شوند. همچنین مطالعات داکینگ نشان دادند دسته ای از ترکیبات آزول که در آنها هر دو اتم نیتروژن حلقه بدون استخلاف باشند می توانند اتصالات قوی تری را با رسپتور برقرار کنند.

منابع مشابه

سنتز مشتقات جدید 2-متیل- 3-تریازولیل کرومانون اکسیم اتر به عنوان ترکیبات بالقوه ضد قارچ

Background and purpose: Despite growing list of antifungal agents, their clinical value has been limited by their relatively high risk of toxicity, the emergence of drug resistance, and insufficiencies in their antifungal activity. This situation has led to an ongoing search for potent broad spectrum antifungal agents with low side effects, which can be administered both orally and parenteral...

متن کامل

طراحی و سنتز ایمیدازول های استخلاف دار شده در سایت شماره 4 به عنوان عوامل ضد قارچ

عفونت های قارچی تهدید بزرگی برای سلامت بشر به حساب می آیند. ایمیدازول ها و تری آزول ها علاوه بر کشاورزی در درمان عفونت های قارچی سیستمیک انسانی قابل استفاده هستند. شیوع عفونت های قارچی و مرگ و میر ناشی از آن، ضرورت تحقیق جهت دستیابی به مشتقات جدیدی از آزول های قوی با عملکرد انتخابی را روشن می سازد. در سری جدید مشتقاتی از این دسته، ترکیباتی سنتز و بررسی شده اند که در آنها اتم های ازت حلقه ایمیدا...

قارچ ها به عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی بنای آرامگاه کوروش کبیر

پاسارگاد، پایتخت سلسله¬ی هخامنشیان در زمان کوروش کبیر است که زمان ساخت آن به قرن ششم قبل از میلاد مسیح برمی¬گردد. از مهم ترین آثار باستانی پاسارگاد، مقبره ی کوروش کبیر است که عمده آن از سنگ¬های آهکی ساخته شده است. پاسارگاد، دومین بنای تاریخی بزرگ بعد از پرسپولیس می باشد. این بنا توسط UNESCO به عنوان میراث جهانی شناخته شده است. این مطالعه به شناسایی قارچ های عامل فرسودگی زیستی این بنا که برای ا...

متن کامل

سنتز مشتقات جدیدی از پیرانوکرومن ها و بررسی ویژگی ضد باکتری آن ها

با توجه به اهمیت مشتقات کومارین به عنوان داروی مؤثر بر سلول های سرطانی و اثرات دارویی متنوع دیگر، در این پژوهش مشتقات جدیدی از کومارین با استفاده از 4- هیدروکسی کومارین و ملدروم اسید در مجاورت آلدهید ها (شامل: 4- نیترو بنزآلدهید، 3- نیترو بنزآلدهید،4- کلرو بنزآلدهید و 4- هیدروکسی بنزآلدهید) و در حضور پی پیریدین در دمای c° 60 با استفاده از حلال های استون و اتانول سنتز شد، فراورده های به دست آمده...

متن کامل

سنتز مشقات 2 - فنوکسی تترالون به عنوان مشتقات بالقوه ضد لیشمنیا

برای سنتز این ترکیبات از دو استراتژی استفاده گردید. در مسیر اول ماده اولیه کتونی (استوفنون و تترالون) را برمه نموده، سپس با مشتقات فنولی واکنش داده که مشتقات 2- فنوکسی به وجود آمد. برای انجام این واکنش می توان از حلالهای مختلفی استفاده کرد که با توجه به نتایج آزمایشات، دی متیل فرمامید به عنوان حلال واکنش انتخاب گردید. در مرحله بعد این مشتقات با هیدروکسیل آمین واکنش داده که مشتق اکسیم مربوطه حاص...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023