تشخیص و کمی سازی حرکت مفاصل به کمک پردازش تصاویر ویدئویی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی
  • نویسنده رضا امینی
  • استاد راهنما محمد پویان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

تجزیه و تحلیل اختلالات حرکتی انسان به ویژه راه رفتن به کمک پردازش تصاویر ویدئویی، از زمان ظهور دوربین مورد توجه قرار گرفته است. از همان زمان تحقیقات به منظور توصیف و درک کامل فرایند پیچیده حرکت انسان سرعت روز افزون یافت. آنالیز راه رفتن یکی از زیرشاخههای تحلیل حرکت میباشد که بطور خاص به بررسی نحوه راه رفتن می پردازد. آنالیز حرکت برای ارزیابی، برنامه ریزی و درمان نحوه حرکت کردن افراد و به خصوص افراد آسیب دیده به کار می رود. از این رو تشخیص و کمی سازی اختلالات حرکتی کمک شایانی به منظور اصلاح این اختلالات می کند. در این پایان نامه با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر ویدئویی، سیستمی طراحی و تحلیل می گردد که به بررسی و کمی سازی ویژگی های حرکتی انسان طی راه رفتن می پردازد. این سیستم از هیچ نوع نشانگر بر روی بدن استفاده نمی کند. ما در ابتدا با تشخیص و حذف پس زمینه، فرد متحرک را شناسایی کرده و سپس به کمک تکنیک های پردازش تصویر و دانش قبلی نسبت به حرکت و اندازه هر یک از اعضا به استخراج پارامترهای پویا از جمله سرعت، دوره حرکت و تعداد قدم در دقیقه و نیز پارامترهای ایستا مانند زوایای مفاصل تحتانی، زوایای انحناهای کمری و همچنین زاویه شانه و مرکز جرم بدن می پردازیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین حرکت در تصاویر ویدئویی بر اساس روشهای ترکیبی

امروزه گسترش زمینه های کاربرد تصاویر ویدیویی دیجیتال باعث افزایش تقاضا برای ذخیره این نوع داده ها در حافظه محدود یا ارسال آنها در پهنای باند محدود شده است. این نیاز روزافزون، لزوم فشرده سازی داده های مربوط به تصاویر ویدیویی را مطرح می نماید. روشهای فشرده سازی موجود که از تخمین حرکت برای حذف افزونگی زمانی بین فریم های متوالی تصاویر ویدیویی استفاده می کنند، بر اساس تقسیم تصویر به بلوک یا شبکه عمل...

15 صفحه اول

تشخیص و دسته بندی وسایل نقلیه بر اساس پردازش تصویر برای یک سیستم نظارت ترافیکی

در این پایان نامه یک روش جدید برای تشخیص و حل مساله همپوشانی وسایل نقلیه در تصاویر ترافیکی و همچنین دسته بندی وسایل نقلیه ارائه می شود. وسایل نقلیه موجود در یک صحنه ترافیکی، با استفاده از یک الگوریتم بخش بندی تصاویر ویدئویی بر اساس حرکت، تشخیص داده می شوند. سپس نواحی پیش زمینه تصاویر بخش بندی شده، که متعلق به همپوشانی وسایل نقلیه در تصویر هستند، تشخیص داده می شوند و اکثر آنها به وسایل نقلیه جدا...

ارائه روش جدیدی برای رفع در هم تنیدگی در تصاویر ویدئویی با استفاده از همبستگی های زمانی و مکانی

از آغاز تولید تلویزیون های خانگی و ارسال همه پخشی قاب های ویدئو، مسئله ی کاهش حجم داده های ویدئویی و کاهش پهنای باند مورد نیاز برای انتقال این داده ها، در حین حفظ کیفیت تصاویر و سرعت کافی برای نوسازی تصاویر بر روی صفحه ی نمایشگر، مطرح بوده است. بدین منظور تکنیک نمونه برداری درهم تنیده بوجود آمد. در سیستم های تصویری دیجیتال با دقت بالا، دنباله فریم ها به طریقی است، که از فریم اول فقط خطوط فرد و ...

تفاضل پس زمینه از تصاویر ویدئویی ترافیکی

این پایان نامه به بررسی نتیجه ی حاصل از اعمال چندین الگوریتم تفاضل پس زمینه برروی ویدئوها ی ترافیکی می پردازد. استخراج و تفاضل پس زمینه جزء اصلی ترین مراحل جهت تشخیص وسایل نقلیه در یک فیلم ویدئویی و سپس استحصال سیگنالها و ویژگی های ترافیکی می باشد. ازآنجایی که این ویدئوها قاعدتا در فضای باز گرفته شده است، شرایط رسیدن به پاسخ مطلوب را نسبت به ویدئوها ی اخذ شده در فضای آزمایشگاهی سخت تر می کند. ...

15 صفحه اول

ارزیابی روش‌های تفریق زمینه بر پایه الگوریتم سیگما دلتا به منظور تشخیص حرکت

پردازش توالی تصاویر ویدئویی برای قسمت‌بندی اجسام دارای حرکت (پیشنما) از قسمت‌های ثابت (زمینه) توالی تصاویر،یک مرحله اساسی در بسیاری از کاربردهای بینایی ماشین به ویژه تشخیص حرکت می‌باشد. یکی از روش‌های مرسوم، بکار بردن رویکرد تفریق زمینه است که اجسام متحرک را از مقایسه هر فریم با فریم زمینه بدست آمده، ایجاد می‌کند.در این مقاله، به بررسیروش‌های تفریق زمینه بازگشتی مبتنی بر فیلتر سیگمادلتا (الگوری...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}