بررسی نقوش تزئینی مسجد جامع فرومد و استفاده از آن در طراحی المان های شهری - پروژه عملی: طراحی المان های شهری براساس نقوش تزئینی مسجد فرومد

پایان نامه
چکیده

جلوه های هنر تزئینی اسلامی،در طول قرن ها، اعجاب و شگفتی همگان را برانگیخته است، هنری که دستمایه های اصلی آن بر پایه ی استعداد و خلوص، پاک دلی و طاعت نهاده شده و با تمامی تنوع و تولد در بی شمارزمینه ها در هر زمان دارای زبان و بیانی واحد بوده است. این پژوهش بر اساس روش تاریخی-توصیفی و تحلیلی می باشد. و سعی شده نقوش تزئینی مسجد جامع فرومد به عنوان یکی از هزاران بنای بی نظیر معماری دوره ی اسلامی با دیدی هنری مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به ویژگی های گرافیکی و ارزش های بصری این نقوش دست یافت تا در نهایت با بهره گیری صحیح و به جا از این نقوش در آثار گرافیکی و به خصوص المان های شهری، هویت ها و ارزش های نهفته ی هنر اصیل ایرانی را هرچند اندک به آثار امروزی ایران باز گرداند. آرایه ها و نقوش مسجد جامع فرومد گنجینه هایی غنی از نقوشی هستند که علاوه بر ارزش ها و زیبایی های صوری، دارای معانی عمیق زیبایی شناسی و نمادین هستند و دارای چنان خاصیتی هستند که بتوان به راحتی قرن های بعد در حوزه های مختلف قابلیت تحلیل، بررسی و استفاده را داشته باشند. در بررسی های به عمل آمده در این پژوهش، از نقوش و آرایه های تزئینی این مسجد عکاسی شده و سپس با نرم افزار ایلاستریتور و فریهند بازسازی شده اند و از چند جانب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. از جنبه ی بررسی عناصر و کیفیات بصری نقوش تزئینی این نتیجه حاصل شد که هنرمندان این مسجد با مهارت و آگاهی کامل نسبت به قوانین و اصول زیبایی شناسی دست به آفرینش زده اند و با تطبیق دادن نقوش با اصول و قراردادهای گرافیکی نوین شاهد این نکته هستیم که ضوابط و اصول مربوط به عناصر و کیفیات هنرهای تجسمی به وضوح در این آثار رعایت شده است و بنابراین این نکته این امر را توجیه می کند که می توان به راحتی از این نقوش در آثار گرافیکی نوین نیز بهره گرفت. واژگان کلیدی: مسجد جامع فرومد، المان های شهری، دوره ی ایلخانان، نقوش تزیینی

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقوش و کتیبه های مسجد جامع فرومد در استان سمنان- پروژه عملی: طراحی 3 اثر برگرفته از نقوش و کتیبه های مسجد جامع فرومد

توجه به پیشینه و هویت فرهنگی هر ملتی می تواند همچون چراغی فروزان ،روشن کننده راه برای آیندگان باشد.از این رو شناسایی ومعرفی شاخصه های فرهنگی می تواند انسان را در دنیای امروز رهنمون باشد. نماد ها ،نقوش ونشانه ها مهم ترین شاخصه های فرهنگی هر ملت هستند . نقش سنتی درایرانی جایگاهی بس رفیع دارد که علاوه بر زیبایی ظاهری از ارزش های والاتری نیز برخوردار بوده است و ذهن جستجوگر را قبل از نمود ظاهری ، ب...

15 صفحه اول

بررسی ابعاد شکلی و تزئینی منبر مسجد جامع نقوسان تفرش

منبرهای چوبی در زمره نفیس‌ترین آثار دوره اسلامی هستند. خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها و زیبایی‌های هنر چوب به‌نحو بارزی در این آثار انعکاس یافته است. یکی از شاخص‌ترین این آثار منبر چوبی مسجد جامع نقوسان است. این منبر با ماده تاریخ ۵۴۰ ق.، یکی از قدیمی‌ترین منبرهای ایران در دوره اسلامی است. با توجه به جایگاه این منبر در مطالعات هنر چوب در دوره اسلامی هدف از تحقیق پیش رو معرفی منبر نقوسان، بررسی ویژگی‌های ...

متن کامل

سیر تحول نقوش و کتیبه های مسجد جامع فرومد(دوره خوارزمشاهیان)

چکیده: فرهنگ وهنر غنی و پربار ایران زمین ، بالاخص هنر تزیین بناها درمعماری این کهن دیار که جایگاهی بس رفیع دارد ، علاوه بر زیبایی ظاهری از ارزش های والاتری نیز برخوردار بوده است و ذهن جستجوگر را قبل از نمود ظاهری ، به معنای درونی رهنمون می سازد. از آنجا که اصول زیبایی شناسی و ویژگی های خاص سنت ایرانی به طور ظریف وآگاهانه در این نقوش نمود ی آشکار دارد ،مورد توجه طرا حان وهنرمندان معاصر بوده است...

15 صفحه اول

بررسی ویژگی های نقوش دست بافته های ایل سنگسر با رویکرد عملی طراحی المان شهری با استفاده از نقوش

چکیده : دست بافته های سنگسری ، خود به عنوان هنر قومی و نماد فرهنگی قلمداد می شوند و هرکدام از این نقوش در یک دست بافته عشایری می تواند نمایی از دنیای درون ایل و زبان تصویری زندگی آنان باشد. چنانکه خطوط زیگزاگ در این نقوش می تواند نمادی از کوههای محل سکونت پیرامون مردمان ایل بوده و خطوط مارپیچ ، نشانی از رودهای در جریان باشد. هدف از این پژوهش بررسی نقوش و عوامل تأثیرگذار بر پیدایش آن در د...

طراحی جواهرات چوبی با تکیه بر نقوش تزئینی مسجد کبود تبریز

پژوهش حاضر با تکیه بر پتانسیل های موجود در نقش مایه ها و تزئینات وابسته به معماری ایرانی-اسلامی با تاکید بر ویژگی های معمارانه بنای مسجد کبود و بررسی نقش مایه های موجود در این بنا در طراحی و ساخت جواهرات چوبی، سعی بر تداوم و صیانت هنر ظریف و روح جاری در هنر اسلامی و تلفیق آن با صنعت جواهرسازی که از نیازهای جامعه امروز به شمار می رود را دارد. در این راستا ضرورت شناخت همه جانبه صورت و معنی و مفاه...

15 صفحه اول

مطالعه و تحلیل نقوش و کتیبه های مسجد جامع قروه، بازسازی و کاربری گرافیکی آن- پروژه عملی: طراحی وب سایت مسجد جامع قروه

مسجد جامع قروه از بناهای اولیه دوره اسلامی است. این بنا دارای دو کتیبه گچی با خط نسخ و یک کتیبه رنگی به خط کوفی است، هر کتیبه دارای تزئینات خاص خود است که در این میان کتیبه کوفی از ارزش هنری بالایی برخوردار بوده و نوع خط و نقش های گره زیبایی خاصی به آن بخشیده است. سایر نقش های تزئینی این بنا شامل نقش های هندسی و گیاهی در زمینه کتیبه ها، نقش های شمسه و تزئینات آجری می باشد. مهمترین هدف تحقیق هم...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023