نام پژوهشگر:

جواد پویان

بررسی تأثیر مکتب سوررئالیسم بر گرافیک و تصویرسازی امروز (با تأکید بر آثار چند هنرمند از ایران و جهان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1388
    عاطفه شفیعی راد     جواد پویان

سوررئالیسم در شکل گیری دیدگاه های فراواقعی گرافیک امروز دنیا نقش به سزایی دارد و حاصل تأثیراتی است ملهم از دیدگاه های فراروانشناسانه فرویدی، نگاه شاعرانه پیشگامان سوررئالیست، همانند برتون و الوار در ادبیات، و نگاه فراواقع نمای نقاشان سوررئالیستی همچون دالی و ماگریت، که در شرایط اجتماعی خاصی بروز و ظهور یافته اند و شیوه های بیانی جدیدی را در علم نشانه شناسی، دلالت های ضمنی، و بیان استعاری، در ارتباط بصری با مخاطب پایه گذاری نموده اند. در این مقوله سه بخش مهم روانکاوی، نقاشی و گرافیک دست به دست هم داده و نوع جدیدی از بیان هنری را شکل می دهند که در دنیای امروز تبلیغات تجاری و رشد بازار مصرف، و در انواع رسانه ها ظهور می یابد. در این نوع گرافیک، ایده از جایگاه ویژه ای برخوردار است، همچنان که شیوه های اجرایی سوررئالیسم نیز طراح را در خلق این ایده، یاری رسانده، و دنیایی خیالی، طنزآمیز و همراه با بازی های تصویری و کلامی خاص شکل می گیرد. در این تحقیق راه های دستیابی به فراواقعیت نمایی در تصاویر گرافیکی و ایجاد ارتباطی هماهنگ با درونیات مخاطب مورد سوال بوده است و مشخص می شود که با توجه به ضمیر نیمه خوداگاه، کدام یک از روش های ارتباطیِ مستقیم و یا غیرمستقیم در گرافیک، تأثیری عمیق تر و ماندگارتر خواهند داشت. بدین منظور، روش ها و راه حل های مفهومی و تصویری هنرمندان پیشرو در دوره ها و مکاتب مختلف گرافیک همچون مکتب لهستان، فرانسه و ... مورد مطالعه، بررسی و مقایسه قرار می گیرد. به این ترتیب تأثیرگذاری هر مکتب در پیشرفت بیان سوررئال، به طور جداگانه مشخص خواهد شد. همچنین برخی از روش های کلامی و تصویری تبلیغات که همسان با قواعد اجرایی در سوررئالیسم است، در نمونه هایی مانند تبلیغات سیگار به روش مقایسه ای، تجزیه و تحلیل می شود که نشان دهنده اهمیت و کاربرد بیان سوررئال در بخش های مختلف تبلیغات است.

بررسی تاثیرات روانشناختی تبلیغات در رسانه های چاپی؛ عنوان پروژه علمی: طراحی پوستر تجاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1388
    سوگل کهان     جواد پویان

در این رساله سعی شده به موضوع تبلیغات(تجاری) از دیدگاه روانشناختی پرداخته شود تبلیغات تجاری یکی از جنبه های تبلیغات است و بدلیل نفوذ آن در زندگی اجتماعی به طور مستمر و مداوم در تمامی مکان هایی که انسان با آن سرو کار دارد نقش بسزایی در فعالیت های اقتصادی یک جامعه دارد همچنین نیاز جوامع موفق در بکارگیری نیرو های خلاق و هنرمندانه طراحان گرافیک ، مطرح می شود که چگونه طراحان گرافیک با دید هنرمندانه خود و با بهره گیری از اصول و موازین روانشناسی تبلیغات می توانند اثراتی خلق کنند که علاوه بر زیبایی بصری بتواند بنابر الگوی مطرح شده «آیداaida , » ,desire,action) attention,interest ) بتواند توجه مخاطب را جلب کرده و در او ایجاد علاقه کند . او را به خرید کالا تشویق کند و متقاعد سازد که کالای مورد نظر ، نیازش را بر آورده می کند و او باید آن را بخرد .در نتیجه طراحان گرافیک می توانند دست در دست روانشناسان تبلیغاتی جامعه را به سمت هر چه شکوفا تر شدن و پیشرفته شدن فرهنگی و اقتصادی سوق دهند . کاملا طبیعی به نظر می رسد که اولین کوشش ها و اقدامات موفقیت آمیز برای بکار گیری روانشناسی در مورد نیاز های جهان تجارت و بازرگانی در زمینه تبلیغات انجام گرفته شده باشد . بنابراین یکی از تخصص هایی که یک کارشناس تبلیغات بدان نیازمند است ، روانشناسی است در واقع شاید بهتر باشد که هر کارشناس امور تبلیغاتی در روانشناسی هم سر رشته داشته باشد یا به عبارت بهتر هرچه بیشتر در این زمینه بداند . در این رساله ابتدا به توضیح مختصر واژه های تبلیغات، روانشناسی،روانشناسی تبلیغات اشاره شده و سپس به ارتباط و تاثیر و وابستگی آنها بر یکدیگر و اهمیت و ضرورت پرداخت به این موضوع و تاثیر آن در پیشبرد اهداف فرهنگی و اقتصادی جامعه پرداخته شده است.و از آنجاییکه برای دستیابی به اهداف تبلیغات تجاری ،جلب توجه مخاطب آغاز کار است و ویژگی اصلی روانشناسی تبلیغات و یا به عبارتی ماندگاری عبارتی به نام تبلیغ تنها با وجود مخاطبین است، در نتیجه مخاطبین، هدف تبلیغات هستند و از این حیث بررسی دقیق روی این بخش اثر بسزایی در روانشناسی تبلیغات دارد.بنابراین با ارائه روش ها و راه حل هایی برای شناسایی هر چه بیشتر مخاطبین جامعه مورد نظر ،به این امر مهم بیشتر پرداحته و همچنین به شیوه ها و قوانینی که روانشناسان تبلیغاتی در هر چه موفق تر شدن یک اثر تبلیغاتی بدانها توجه کرده اند، اشاره شده است.

جمع آوری و تحلیل گرافیکی نقوش حجاریهای طاق بستان کرمانشاه – دوره «ساسانیان» - پروژه پروژه عملی: آرمها و پوسترهای تبلیغاتی برای موزه طاق بستان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1382
    فریبرز عباسیان     جواد پویان

طاقبستان نمونه ایی شگفت انگیز از اسناد بجا مانده ازدوران پرارج هنر وتمدن ایرانی ،یعنی ساسانیان است .تخته سنگ های حجاری شده بردل کوه که در سایه سلسله جبال زاگرس آرام گرفته اند.این اثر زیبا ودیدنی با عمری 1800سالهدیدگان بسیاری را در خود خیره نگاه داشته ورازهای بسیاری در پیداوپنهان دارد وهمین خیرگی پر اسرارسبب ساز تحقیقات ،پژوهشهای باستانی ومطالعات بسیاری ازمستشرقین وغربیان جستجوگر گشته ونگاه محقق ایرانی نیز کمتر از آنان نبوده است.

طراحی حروف درتبلیغات
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1387
    ُسارا ملک محمد نژاد     جواد پویان

طراحی حروف شاخه ای ازهنرگرافیک است که علاوه برکارایی فراوان در زمینه های گوناگون، جایگاه ویژه ای را نیز در حیطه تبلیغات به عنوان عنصری مهم در امر پیام رسانی دارا می باشد. دراین رساله سعی برآن شده است که نقش و طراحی حروف، باتوجه به استانداردهای موجود درتبلیغات مورد بررسی قرار گیرد. پیرو این فرضیه تحقیق نگارنده ابتدا با بررسی تاریخ خط وخوشنویسی و تبلیغات است و توجه به این نکته که خط و تبلیغات دارای چه سابقه ای درفرهنگ این کشور می باشند آغازشده است، پس از آن درفصل دوم به تعاریفی در مورد طراحی حروف و تبلیغ و ارتباط به عنوان عنصری مهم درتبلیغ، پرداخته شده است، درفصل سوم با نگاهی به مباحثی نظیر اصول و قوانین و همچنین حالت های مختلف طراحی حروف در تبلیغ و همچنین اهداف و عملکرد تبلیغ در طراحی حروف و بررسی ارزش کاربردی خط فارسی در تبلیغ سعی بر آن شده که به اهمیت این موضوع درتبلیغ صحه گذاشته شود. در مرحله عملی، براساس ویژگی هاو اطلاعات به دست آمده از مرحله نظری، با بازسازی چند عدد از نشانه های محصولات مصرفی روزمره درکشور، سعی نموده با توجه به قوانین و اصول لازم به اهمیت این مقوله نزد طراحان گرافیک و مبلغان اشاره شود.

بررسی ساختار طراحی و نشانه شناسی نقوش سنگ قبرهای قبرستان دارالسلام شیراز- پروژه عملی: تصویرسازی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389
    مژگان خلیلی     جواد پویان

چکیده: «سنگ قبر» به دلیل ارتباط خاصی که با مذهب و همچنین شرایط اجتماعی و فرهنگی یک جامعه دارد، به سهولت می تواند انبوهی از باورها، ارزش ها و ویژگی های محیط خود را در بر گرفته و از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. دین و هنر دو عامل تأثیرگذار در شکل گیری نقوش سنگ قبرها به شمار می آیند و در هنری که با مذهب در ارتباط است، به نظر می رسد نقوش بیشتر از آن که جنبه ی تزیینی داشته باشند، از معنایی نمادین برخوردار بوده و همواره پیامی را در بر دارند. سنگ قبرهای قبرستان تاریخی دارالسلام شیراز، به عنوان جایگاهی مناسب برای تجلی هنر، افکار و عقاید عامه، حاوی نقوشی هستند که به نظر می رسد روزگاری دارای کارکردی نمادین بوده اند اما امروزه با از دست دادن بسیاری از ویژگی های ظاهری و محتوایی خود از سنگ قبرها محو گردیده اند، بنابراین کشف معنی و شناخت دوباره ی این نقوش به مطالعه ی وسیعی در این زمینه نیازمند است. در این پژوهش با استفاده از روش تاریخی، توصیفی و با نگاهی به لایه های متفاوت معنایی نقوش سنگ قبرهای دارالسلام، به شناخت مضامین نقوش و ساختار طراحی آنها بر اساس مبانی هنرهای تجسمی پرداخته شده است.

بررسی نقوش گلیم قشقایی و کاربرد آن در گرافیک- پروژه عملی: تصویرسازی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1389
    زهرا خسروی     جواد پویان

هنر و صنایع دستی روستاییان و عشایر، منابع بسیار غنی و مناسبی برای مطالعه ی تاریخ هنر کشورمان از زمان گذشته می باشند. ایل قشقایی یکی از ایلات استان فارس است که بخش اعظم گلیم های این استان توسط آن ها بافته می شود. گلیم های قشقایی دارای رنگ های تند و شاد به همراه نقوشی ساده و هندسی اند.?چه خوب است این نقوش زیبا بیشتر شناخته شود و از لحاظ سیر تحول تاریخی و همچنین از نظر ارزش های بصری و اصول گرافیک مورد بررسی قرار گیرد. باید دید نقوش در چه سطحی بوده و به چه اندازه طراحیشان قوی است. به نظر می رسد این نقش مایه ها از لحاظ فنی و بصری قابلیت های بالایی داشته و با طراحی گرافیک رابطه ای تنگاتنگ دارند. چنانچه این گونه باشد ما با گنجینه ی ارزشمندی مواجه هستیم که باید در جهت شناخت و بهره گیری هر چه بیشتر از آن گام برداریم. این که این آثار ارزشمند در طراحی های امروزی چه نقشی دارند و کارایی شان چیست بحث دیگری است. در این پایان نامه ابتدا نقوش گلیم قشقایی به طور جداگانه معرفی شده اند و پس از آن ساختار فنی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و کوشش شده ارزش های والای نقوش شناسانده شوند. هر یک از نقوش به علاوه ترکیب بندی گلیم ها و رنگ های زیبایشان می تواند الهام بخش و راه گشای طراحان گرافیک باشد. ایشان بایستی نسبت به این گنجینه های کهن و پر ارزش شناخت و آشنایی بیشتری پیدا کرده و در راه رسیدن به گرافیکی با هویت گام بردارند. استفاده ی به موقع و درست از نقوش مستلزم کسب شناخت کافی در ارتباط با سیر تحول نقوش و تجزیه و تحلیل ساختار فنی آن ها، به علاوه ی آموزش های صحیح به هنرآموزان می باشد.

بررسی نقوش سردر عمارتهای شیراز در دوران قاجار- پروژه عملی: تصویرسازی یکی از حکایتهای کهن ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390
    مژده اسدی     جواد پویان

در دوره ی زند و قاجار، شیراز یکی از مراکز مهم کاشیکاری به حساب می آمده است. جلوه و رونق این هنر را در بسیاری از بناهای ساخته شده در عهد قاجار و به طور خاص، تزیینات سردر این عمارت ها می توان مشاهده کرد. تزییناتی که ورای ارزش صوری خود دارای ارزشی برگرفته از فرهنگ، عقاید، و سنتها و باورهای مردم جامعه در این دوره می باشد. مهمترین مساله ای که در این میان مطرح است، عوامل تاثیر گذار در پدید آمدن این نقوش هستند که به صورت عمیقی با عقاید و باورها، مذهب، و سایر هنرهای عامه ی رایج در این دوره در ارتباط می باشد. اما مهمترین عامل در میان سایر عوامل نامبرده که به عنوان برجسته ترین منشاء الهامات نقوش، تلقی می شود، ادبیات می باشد. مضامین بسیاری از نقوش را داستان های کهن برگرفته از منظومه های ادبی تشکیل می دهد. برخی از مضامین، سبک های هنری و سنت های تصویری در نقوش، ریشه در نگارگری و هنر باستان داشته است و مفاهیم نمادینی را در بر می گیرند. البته همجواری برخی آثار باستانی نظیر نقش برجسته های هخامنشی و ساسانی نیز تاثیر بسزایی را ایفا می کنند. نتایج حاصل آمده از بررسی این نقوش از جنبه های مختلف، نشان از ارتباط عمیق هنر و فرهنگ عامه رایج در این دوره و تاثیر بسزای آن در پدید آمدن مضامینی از این دست و شکل گرفتن یک عصر هنری جدید در این دوره دارد.

بررسی نقش طراحی گرافیک در بسته بندی پروژه عملی: طراحی کاغذ کادو با الهام از نقوش سنتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390
    مریم گل کار     جواد پویان

بسته بندی در یک تعریف کلی، مجموعه فعالیت هایی صنعتی، هنری و اقتصادی، و در گرو همکاری زنجیره فن آوری ها و علومی چون؛ گرافیک، طراحی صنعتی، تبلیغات و چاپ است که دارای دوعملکرد اساسی حفاظتی و ارتباطی-تشویقی می باشد. گرافیک به عنوان یکی از مهم ترین حلقه های این زنجیره، و با کمک عناصری چون؛ حروف، تصاویر، رنگ، بافت و ...، نقش ویژه ای در خلق جلوه و پوششی زیبا، منحصر به فرد، هویت بخش و اطلاع رسان برای کالا دارد. پیرو این فرضیه، و با توجه به این که به موضوع بسته بندی از منظر گرافیک، به خصوص در ایران، کمتر پرداخت شده و منابع فارسی در این زمینه بسیار کم به چشم می خورد، اهمیت پرداختن به این موضوع احساس می گردد. در این پایان نامه، تعاریف، اهداف و اهمیت گرافیک در بسته بندی، مبانی و نکات فنی در گرافیک بسته بندی با رویکردی مخاطب شناسانه، تاثیر گرافیک بسته بندی بر بازاریابی و تبلیغات ،و جایگاه ایران در بازار های داخلی وخارجی به لحاظ گرافیک بسته بندی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کلی حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد: گرافیک، جدای از ایجاد ظاهری مناسب برای بسته بندی، امکاناتی را برای آن به وجود می آورد تا بتواند به عنوان یک فروشنده ی خاموش و یک قالب تبلیغاتی مستقل، ضمن جلب نظر و اعتماد مشتریان، روند فروش را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش داده و ارزش افزوده بیافریند. متاسفانه در ایران اهمیت گرافیک در بسته بندی آنظور که شاسیته است درک نگردیده و از این نظر فاصله ی زیادی با استانداردهای جهانی احساس می گردد.

طراحی جلد کتاب با استفاده از تکنیک تصویر سازی – پروژه عملی : طراحی جلد کتاب با استفاده از تکنیک تصویر سازی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری 1387
    لیا محمودیان     جواد پویان

طراحی کتاب و طراحی جلد کتاب از شاخههای مهم طراحی گرافیک میباشد که طراحی جلد کتاب به شیوه تصویرسازی برای مخاطب بزرگسال در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. حضور تصویرسازی در طراحی جلد کتاب، به عنوان عاملی موثر در تبلیغات میتواند مورد توجه قرار بگیرد. این شیوه در ارتباط با مخاطب کودک و بزرگسال مورد استفاده قرار میگیرد که در ادبیات کودکان نمود بیشتری داشته است. طراحی جلد کتاب به شیوه تصویرسازی، با توجه به موضوع کتاب و به هدف بیان و انتقال فضای آن به مخاطب انجام میگیرد. با توجه به اینکه نیازهای تصویری مخاطب کودک و بزرگسال متفاوت میباشند، نحوه برخورد طراح در استفاده از تصویرگری در طراحی جلد کتاب، و همچنین عوامل تعیین کننده در موفقیت آن، متفاوت است. از این رو، نحوه استفاده از تصویرسازی به لحاظ استفاده از تکنیکهای متفاوت و چگونگی به کار گیری آنها در طراحی جلد، همچنین نحوه ترکیب تصویرسازی به عنوان جزئی از طراحی گرافیک جلد کتاب با دیگر عناصر و اجزای آن، در جهت دستیابی به صفحه آرایی هماهنگ و منسجم از لحاظ بصری، از عوامل مهم و تاثیرگذار در نحوه برقراری ارتباط آن با مخاطب، تاثیرگذاری روی او و در نهایت موفقیت طراحی جلد کتاب میباشد.

بررسی نقوش تزئینی مسجد جامع فرومد و استفاده از آن در طراحی المان های شهری - پروژه عملی: طراحی المان های شهری براساس نقوش تزئینی مسجد فرومد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری 1391
    فاطمه سادات صفاری     جواد پویان

جلوه های هنر تزئینی اسلامی،در طول قرن ها، اعجاب و شگفتی همگان را برانگیخته است، هنری که دستمایه های اصلی آن بر پایه ی استعداد و خلوص، پاک دلی و طاعت نهاده شده و با تمامی تنوع و تولد در بی شمارزمینه ها در هر زمان دارای زبان و بیانی واحد بوده است. این پژوهش بر اساس روش تاریخی-توصیفی و تحلیلی می باشد. و سعی شده نقوش تزئینی مسجد جامع فرومد به عنوان یکی از هزاران بنای بی نظیر معماری دوره ی اسلامی با دیدی هنری مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به ویژگی های گرافیکی و ارزش های بصری این نقوش دست یافت تا در نهایت با بهره گیری صحیح و به جا از این نقوش در آثار گرافیکی و به خصوص المان های شهری، هویت ها و ارزش های نهفته ی هنر اصیل ایرانی را هرچند اندک به آثار امروزی ایران باز گرداند. آرایه ها و نقوش مسجد جامع فرومد گنجینه هایی غنی از نقوشی هستند که علاوه بر ارزش ها و زیبایی های صوری، دارای معانی عمیق زیبایی شناسی و نمادین هستند و دارای چنان خاصیتی هستند که بتوان به راحتی قرن های بعد در حوزه های مختلف قابلیت تحلیل، بررسی و استفاده را داشته باشند. در بررسی های به عمل آمده در این پژوهش، از نقوش و آرایه های تزئینی این مسجد عکاسی شده و سپس با نرم افزار ایلاستریتور و فریهند بازسازی شده اند و از چند جانب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. از جنبه ی بررسی عناصر و کیفیات بصری نقوش تزئینی این نتیجه حاصل شد که هنرمندان این مسجد با مهارت و آگاهی کامل نسبت به قوانین و اصول زیبایی شناسی دست به آفرینش زده اند و با تطبیق دادن نقوش با اصول و قراردادهای گرافیکی نوین شاهد این نکته هستیم که ضوابط و اصول مربوط به عناصر و کیفیات هنرهای تجسمی به وضوح در این آثار رعایت شده است و بنابراین این نکته این امر را توجیه می کند که می توان به راحتی از این نقوش در آثار گرافیکی نوین نیز بهره گرفت. واژگان کلیدی: مسجد جامع فرومد، المان های شهری، دوره ی ایلخانان، نقوش تزیینی

جمع آوری و تحلیل گرافیکی نقوش حجاری های طاق بستان کرمانشاه "دوره ساسانیان" پروژه عملی: آرم ها و پوسترهای تبلیغاتی برای موزه طاق بستان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری 1382
    فریبرز عباسیان     جواد پویان

مطالعه و بررسی تاریخی اقوام و گذشتگان نیازمند اسناد و مدارکی ست که آنان به شیوه های گوناگون و متناسب با موقعیت فرهنگی و تمدن آن دوره از خود بجای گذارده اند . انسان با استفاده از سطوح مصالحی همچون فلز ، سنگ ، چوب ، پارچه ، گچ و ... به اسامی و تصویر کردن وقایع پیرامون خود پرداخت و همزمان با دفع نیازهای روزمره ، نقشی از دل بر این صفحات انداخت . از میان مصالح یاد شده سنگ و حجاری بر آن ، استفاده گسترده تری یافت چرا که سنگ از مزایای بسیاری همچون در دسترس بودن ، مقاونت در برابر بلایای طبیعی و تعرض دشمنان ، پرداخت بهتر و آسانتر آن ، و همچنین بهره برداری تصویری بیشتر در ابعاد گوناگون برخوردار بود . طاق بستان نمونه ای شگفت انگیز از اسناد بجا مانده از دوران پراوج هنر و تمدن ایرانی معینی ساسانیان است ، تخته سنگهای حجاری شده بر دل سنگ ، که در سایه سلسله جبال زاگرس آرام گرفته اند . این اثر زیبا و دیدنی با عمری 1800 ساله دیدگان بسیاری را در خود خیره نگاه داشته و رازهای بسیاری در خود پیدا و پنهان دارد و همین خیرگی پر اسرار سبب ساز تحقیقات ، پژوهشهای باستانی و مطالعات بسیاری از مشرقین و مغربیان جستجوگر گشته و نگاه محقق ایرانی نیز کمتر از آنان نبوده است . با اینحال حق مطلب هنوز بخوبی ادا نشده و همه در روشن نمودن بخشهای از آن در این تلاش ضمن معرفی مطالعات انجام شده ، به عوامل فرهنگی ، جغرافیایی آن دوره، مذهب و سازمان فکری ساسانیان ، تأثیر و تأثر تمدنهای پیشین در شکل گیری این نقوش پرداخته شده است . مهمترین بخش این تحقیق ، مستند سازی و تحلیل گرافیکی نقوش سرستونهای موجود در طاق بستان است که درباره آن سخن کمتر گفته شده ، شاید این هم راهی درجهت نگه داری نقوش باقیمانده برروی این سرستونهاباشدتاحداقل همانند بخشهایی از آن محو و نابود نگردد . در پایان پیشتهاداتی برای نگهداری و حفاظت هر چه بهتر این آثار ارائه گردیده است .

نقش رسانه های محیطی (گرافیک) در حفظ محیط زیست
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده هنر 1393
    فائزه قائمی منش     جواد پویان

محیط زیست مسئله ای حیاتی در زندگی بشر امروزی است و توجه به حفظ و نگهداری آن مسئولیتی بس خطیر، بر گردن تک تک افراد جامعه می نهد. امروزه هنر گرافیک، تنها هنر نیست بلکه نقش رسانه ای به خود گرفته و به عنوان عامل رسانه ای عمل می کند. از آنجایی که اثر یک طراح گرافیک به درون جامعه راه دارد، می تواند از طریق هنر خود، مسئله محیط زیست را به افراد جامعه معرفی نماید. بر این اساس نقش رسانه های محیطی در هنر گرافیک در حفاظت از محیط زیست، هدف اساسی این پژوهش می باشد. در این پایان نامه به این سوال پاسخ داده شد که هنر گرافیک چگونه می تواند در حفظ محیط زیست و شناساندن آن به افراد جامعه از طریق رسانه های محیطی عمل نماید. نوع تحقیق بنیادی و روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات بر پایه مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. در تهیه تصاویر این تحقیق، از منابع اینترنتی و سایت های معتبر استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که کمبود آگاهی و در نتیجه عدم وجود فرهنگ زیست محیطی در یک جامعه می تواند بزرگترین معضل در زمینه مسائل زیست محیطی باشد، هنر گرافیک می تواند نقش بسیار مهمی در شناساندن معضلات زیست محیطی به افراد جامعه و مسئولین داشته باشد که متاسفانه کشور ما از کارکرد این هنر در حل مشکلات زیست محیطی بی بهره بوده است.

بررسی نقوش قالیچه های بلوچی خراسان جنوبی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده هنر 1393
    مریم افتاده     جواد پویان

این پایان نامه با عنوان « بررسی نقوش قالیچه های بلوچی منطقه خراسان جنوبی» به معرفی و بررسی نقوش قالیچه هایی در منطقه خراسان جنوبی پرداخته که با عنوان بلوچی در بین مردمان این خطه شناخته می شود، ولی بافندگان آن مردمان خراسان جنوبی می باشند و به دلیل این نامگذاری کمتر در بین سایرین به بافت این قالیچه ها توجه شده است. در پژوهش حاضر هدف بر این است تا با معرفی و بررسی این قالیچه ها به بررسی نقوش موجود در این دست بافته های ذهنی پرداخته شود که در نهایت بررسی و تحقیق در خصوص این نقوش علاوه بر شناساندن ذوق هنری مردمان خطه خراسان جنوبی عاملی باشد تا صاحبان ذوق هنری و هنرمندان هنرهای زیبا عناصری قوی برای ارائه آثار خود در اختیار داشته باشند. بخش مهمی از این پژوهش صرف گردآوری تصاویری از قالیچه های بلوچی این منطقه و سپس جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی از بزرگان و بافندگان قالیچه های بلوچی این خطه شده است. در طی این پژوهش بیش از 200 نمونه از قالیچه های بلوچی منطقه خراسان جنوبی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. روش کار تحقیق در این پایان نامه به شیوه ی توصیفی- تحلیلی است که به شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای – اسنادی و تا حدودی با تحقیقات میدانی شکل گرفته است.نتایج حاصله از این تحقیق نمایشی زیبا از نقشمایه های ذهنی بافتی را دارد که به کمک نقوش هندسی و در سادگی تمام توسط زنان و دختران عشایری و روستایی منطقه خراسان جنوبی نقش بسته است.یافته های این پژوهش به نگارنده کمک کرده تا در بخش عملی پایان نامه بتواند با استفاده از نقوش این قالیچه ها به طراحی اقلام مختلف گرافیکی بپردازد.

جایگاه هنر ارتباط تصویری در تعزیه (رنگ و فضاسازی در اجرای تعزیه) پروژه عملی: اجرای پوستر با عنوان تعزیه خوانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1386
    محمدحسن جازمی     جواد پویان

چکیده ندارد.

هماهنگی تکنیک با محتوا در آثار گرافیکی معاصر ایران (پوستر) پروژه عملی: طراحی پوستر با موضوع صلح و طبیعت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1386
    سارا شادرخ     جواد پویان

چکیده ندارد.

نقش و عملکرد گرافیک در جلب گردشگر-پروژه عملی: طراحی مجموعه پوستر برای گردشگری با موضوع تهران-ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
    پریسا قادری     جواد پویان

چکیده ندارد.

بررسی عملکرد گرافیک محیطی عنوان - پروژه عملی: طراحی پیکتوگرام برای دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از نقوش سنتی ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
    آزاده شریفی نوغابی     جواد پویان

چکیده ندارد.

بررسی امکانات تصویرسازی در طراحی پوستر، پروژه عملی: تصویرسازی در پوستر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
    سارا شهابی     جواد پویان

چکیده ندارد.

بررسی طراحی گرافیک محیطی کودکان با تمرکز بر موضوع رنگ؛ پروژه عملی: طرح جامع تبلیغاتی مرکز آموزشی کودکان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
    شادی شاه بختی     جواد پویان

هنر گرافیک با زبان ساده و تأثیرگذارش در طی سیر تحول تاریخی، وارد دنیای کودکان شد. سپس شاخه های مختلفش از جمله گرافیک محیطی که بر اساس نیاز مردم در جامعه مدرن شکل گرفته و توسعه یافته بود، بالتبع در عرصه فعالیت برای کودکان ظاهر شد. به مرور، این هنر برای پاسخ به نیازهای فردی، اجتماعی و فرهنگی کودکان، در محیطهای مخصوص به آنان حضور روز افزون یافت. بکارگیری فرمهای ساده و رنگهای متناسب در آثار کودکان موجب شد گرافیک محیطی به خوبی نقشهای متفاوتی را در محیطهای کودکانه ایفا کند. دنیای کودکان دنیای پر راز و رمزی است که با ریزبینی خاص می توان به تمام وجوه آن پی برد. در این میان عنصر رنگ نیروی تابناکی است که خواسته یا ناخواسته به صورت مثبت یا منفی بر کودکان اثرگذار می باشد. متأسفانه در کشور ما فعالیتهای اساسی در باب اهمیت شناخت و بکارگیری رنگ در محیط کودکان کم صورت گرفته است و اغلب این محیطها از نظر فرم و رنگ آشفته و نامناسبند. به همین جهت این پژوهش، اهمیت، کاربردها و نقشهای هنر گرافیک محیطی برای کودکان را ذکر کرده، سپس به موضوع رنگ و تأثیرات آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل برقراری ارتباط با کودکان در این هنر پرداخته است. اگر گزینش و ارائه محرک رنگی به درستی صورت نگیرد، قطعا" اثرات منفی ای بر کودکان و جامعه خواهدگذاشت. هنرمندان ما موظفند متناسب با فرهنگ و ساختار جامعه ایرانی، با دانستن روانشناسی کودک و رنگ به بحث و ارائه آثار مطلوب رنگی در محیطهای مختلف کودکان بپردازند و از توجه صرف نسبت به فرمها و رنگهای فرهنگ بیگانه بپرهیزند. طراح گرافیک با مهارت طراحی خود در محیط و هماهنگ سازی فرم، رنگ و فضا می تواند اثری چشم نواز در محیط کودکان بیافریند و محیطی مناسب برای رشد و پرورش آنان فراهم آورد. در این تحقیق سعی شده است گام مناسبی در جهت ایجاد محیطی زیبا، مناسب و شایسته برای کودکان سرزمینمان برداشته شود.

بررسی گرافیک محیطی ویژه کودکان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388
    سحر اصلانی     جواد پویان

زندگی در دنیای ارتباطات، هنرمندان را بر آن داشته که مسایل و مشکلات ناشی از ارتباطات اجتماعی انسانها در محیط های مختلف را، به وسیله علایم، نشانه ها، فرمها و رنگها حل کنند. گرافیک محیطی نیز به عنوان شاخه ای از گرافیک، با استفاده از انواع رنگها، فرمها، نقشها و تصاویر می تواند به برقراری ارتباط با مخاطب، اطلاع رسانی و زیباسازی محیط بپردازد. محیط نیز از عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر روی رشد آدمی می باشد و بی تردید کودکان نیز متأثر از محیط رشد خود خواهند بود، و در مهمترین سالهای زندگی شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی، ذهنی، جسمی و اجتماعی آنها شکل می گیرد نیازمند محیطهایی هستند که به طور کودکانه، ویژه آنها طراحی شود. فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگترها، دنیایی پر از شادی با رنگهای زیبا ، که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعدادهایش را داشته باشد. در این پژوهش به بررسی گرافیک محیطی ویژه کودکان پرداخته و از روش توصیفی، تحلیلی، کتابخانه ای و کاربردی استفاده شده است.تعریف گرافیک محیطی و عناصر آن، اهداف و اهمیت گرافیک محیطی، نیازها و ادراک کودک پیش دبستانی، ویژگی گرافیک محیطی کودک (از لحاظ رنگ، تصویر، حجم)، کاربرد گرافیک محیطی در محیط های ویژه کودکان (مثل مهدکودک، بیمارستان، پارک، اتاق کودک)، تأثیرات گرافیک محیطی در آموزش به کودکان و در رفتار اجتماعی و... از مسائلی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است

بررسی آثار تصویرگران برجسته کتاب کودک با تأکید بر شاخصه های نقاشی ایرانی (دهه چهل تا هشتاد)؛ پروژه عملی: طراحی پوستر تصویرگری با مناسبت های مختلف نمایشگاه های تصویرگری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388
    حسنا درویشی     جواد پویان

در تحقیق حاضر، با بررسی و مطالعه آثار هنرمندان و پیشینه تصویرسازی در ایران سعی شده است که رویکردهای مهم برخی از تصویرگران برجسته کتاب کودک در بهره جویی از نشانه های هنر نگارگری ایران (به منظور خلق آثاری با فرهنگ و هویت ایرانی)، مورد توجه قرار گیرد. نگارنده با اتکا به شاخصه های نگارگری ایرانی، در پی قاعده بندی تصاویر در کتاب کودکان (از دهه چهل تا هشتاد) برآمده و به نتایجی دست یافته است. برای پیشبرد مطالب، از منابع کتابخانه ای و دوربین عکاسی (جهت گردآوری تصاویر) بهره گرفته است و ویژگی های شاخص در نگارگری ایرانی را نخست در عناوین مختلفی چون انسان، فضا، نور، رنگ و... پژوهیده و سپس برخی از آثار تصویری کتاب کودک را که تأثیرات نگارگری در آن ها ملموس تر بود، بررسی کرده است. در این ارزیابی، آنچه اهمیت دارد، جمع بندی مطالبی است که در پایان تحقیق با عنوان «نتیجه گیری» ثبت شده است.

بررسی نگرش کودکان در نقاشی و کاربرد آن در آثار گرافیستهای ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1379
    میترا بانژاد     جواد پویان

کودک با نقاشی کردن بین خود و دنیای بیرون از خودش ارتباط برقرار می کند. اندیشه و احساس خود را به اشیاء و اتفاقات وارد می کند، و در همان حال تجربیات و دریافتهای تازه تری از این وقایع و پدیده ها، بواسطه توجه و تماس بیشتر با دنیای بیرون، بدست می آورد. سادگی خطوط و فرمها، ارجحیت نیت و پیام بر تکنیک های پیچیده، عدم رعایت تناسب اشیاء، آنگونه که دوربین آنها را ثبت می کند، ایجاد نسبتها و اندازه ها براساس اهمیتی که برای او دارد، استفاده از رنگهای فعال و شاد، بهره گیری آزادانه(ولو غیرواقع بینانه) از رنگ ، فرم و بعد، در کنار شفاف بینی و جاندارپنداری ویژگیهایی است که در نقاشی کودکان بوضوح قابل رویت است . سادگی و صراحت و استفاده از عناصر بصری شناخته شده و قابل درک در آثار گرافیکی، همگی به منظور" انتقال عمیقتر و سریعتر پیام" صورت می پذیرد. یعنی درست همان چیزی که در نقاشی کودکان بعنوان ویژگیهای خاص مورد توجه قرار داشته و دارد. این نگاه ساده و صریح و تفوق پیام بر چگونگی و شکل اجرا(تکنیک ) در آثار کودکان، در صورت تبیین و دسته بندی دقیق و مطالعه شده، می تواند برای هنرمندان گرافیک در هر دو زمینه "تصویرسازی برای کودکان" و "بهره گیری از نگاه کودکانه و تکنیک مبتنی برآن در ساخت و ارائه کارهای گرافیکی برای مخاطبین بزرگسال " نتیجه موفقی را بهمراه داشته باشد. رساله حاضر در پی بررسی و یافتن این راهکارهای عملی است .

بررسی عملکرد گرافیک در طراحی پرچمهای تبلیغاتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1380
    مرجان صلواتی     جواد پویان

این تحقیق حاصل بررسی پیرامون عملکرد گرافیک در طراحی پرچم های تبلیغاتی می باشد و به منظور مطالعه و تحلیل نمونه های موجود در این زمینه و دلایل موفقیت و عدم موفقیت این پرچمها به عنوان رسانه ای تبلیغاتی با اهمیت انجام شده است . این گونه پرچم ها نقش اساسی در تبلیغ ، ارائه و معرفی ، اطلاع رسانی و تزئین ایفا می کنند ، در کشورهایی نظیر ایران مورد بی توجهی بسیار قرار گرفته اند و اهمیتی به عملکرد آنها و ویژگیهایی که در طراحی و اجرای آنها باید در نظر گرفت ، قائل نمی شوند و به جرات می توان گفت که حتی خود طراحان گرافیک نیز از اهمیت و ارزش این رسانه های تبلیغاتی بی اطلاع می باشند و به همین دلیل در ارائه آنها ، دقت زیادی مبذول نمی دارند. در چنین شرایطی ، ارائه تعریفی جامع از عملکرد این گونه پرچمها و نقش کاربردی آنها و در نهایت دستیابی به الگویی خاص و مشخص ضروری به نظر می رسد. این تحقیق تلاشی است در جهت ارائه پیشنهاداتی مفید در این زمینه و تاکید بر توجه و دقت در طراحی این پرچم ها و در نتیجه ارتقا رشد کیفی آنها در جهت هر چه بهتر انجام دادن مسئولیتی که بر عهده دارند.