جمع آوری و تحلیل گرافیکی نقوش حجاریهای طاق بستان کرمانشاه – دوره «ساسانیان» - پروژه پروژه عملی: آرمها و پوسترهای تبلیغاتی برای موزه طاق بستان

پایان نامه
چکیده

طاقبستان نمونه ایی شگفت انگیز از اسناد بجا مانده ازدوران پرارج هنر وتمدن ایرانی ،یعنی ساسانیان است .تخته سنگ های حجاری شده بردل کوه که در سایه سلسله جبال زاگرس آرام گرفته اند.این اثر زیبا ودیدنی با عمری 1800سالهدیدگان بسیاری را در خود خیره نگاه داشته ورازهای بسیاری در پیداوپنهان دارد وهمین خیرگی پر اسرارسبب ساز تحقیقات ،پژوهشهای باستانی ومطالعات بسیاری ازمستشرقین وغربیان جستجوگر گشته ونگاه محقق ایرانی نیز کمتر از آنان نبوده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جمع آوری و تحلیل گرافیکی نقوش حجاری های طاق بستان کرمانشاه "دوره ساسانیان" پروژه عملی: آرم ها و پوسترهای تبلیغاتی برای موزه طاق بستان

مطالعه و بررسی تاریخی اقوام و گذشتگان نیازمند اسناد و مدارکی ست که آنان به شیوه های گوناگون و متناسب با موقعیت فرهنگی و تمدن آن دوره از خود بجای گذارده اند . انسان با استفاده از سطوح مصالحی همچون فلز ، سنگ ، چوب ، پارچه ، گچ و ... به اسامی و تصویر کردن وقایع پیرامون خود پرداخت و همزمان با دفع نیازهای روزمره ، نقشی از دل بر این صفحات انداخت . از میان مصالح یاد شده سنگ و حجاری بر آن ، استفاده...

15 صفحه اول

عمارت قاجاری طاق بستان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

عمارت قاجاری طاق بستان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

تجزیه و تحلیل نقش های طاق بستان و کاربرد آن در گرافیک، پروژه عملی: طراحی نشانه براساس نقوش استخراج شده از طاق بستان

نقش و نگاره در فرهنگ و تمدن ایران سابقه ای دیرینه دارد. در غبار تاریخ، عمده ای از آن ها محو شده و تنها از روی آثار مادی بجای مانده بر سنگ نگاره ها، سکه و ... می توان آن ها شناخت. از این روی با انتخاب محوطه ی تاریخی طاق بستان، سعی بر آن است که با توجه به اسطوره ها و باورهای عامیانه و مذهبی که بن مایه ی شکل گیری این نقوش هستند به بررسی گرافیکی و دسته بندی فرمی و موضوعی آنها پرداخت. با توجه به تنو...

تحلیل زیباشناختی وصف طاق بستان در شعر ناصح الدّین الأرّجانی

قاضی ناصح­الدین ارّجانی (460 – 544) از مفاخر استان خوزستان و از برترین شاعران عربی­سرای ایرانی در دورة سلجوقیان است که علاوه بر تصدی منصب قضا در شهرهای خوزستان و فارس، شاعری پرآوازه و شیرین‌سخن بود. بیشتر تذکره­نویسان او را عربی­الأصل و از احفاد انصار دانسته­اند. صاحب­نظران و ناقدان قدیم همواره به او عنایت داشته و شعرش را ستوده­اند. وی از پیشکسوتان دانش بلاغت بوده و اشعار او محل استناد کتب بلاغت...

متن کامل

نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان

طاق بزرک بستان با ابعاد و نسبت هایی متفاوت ترکیبی بدیع و فن و روشی پیچیده تر در واپسین سال های حکومت ساسانی در غرب ایران ساخته می شود. ساسانیان با به پایان رساندن این اثر شاخص پیامی برای ماندن هر چه بیشتر فرستاده اند و آن را در ساختار پیچیده ی طاق بزرگ و نقوش بغایت حیریت انگیر آن نهان داشته اند تا همچون صخره های بلند و ستبر کوهی که در کنارش غنوده است جاودان بماند در نقوش طاق بزرگ ما با تمامی رم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023