جمع آوری و تحلیل گرافیکی نقوش حجاری های طاق بستان کرمانشاه "دوره ساسانیان" پروژه عملی: آرم ها و پوسترهای تبلیغاتی برای موزه طاق بستان

پایان نامه
چکیده

مطالعه و بررسی تاریخی اقوام و گذشتگان نیازمند اسناد و مدارکی ست که آنان به شیوه های گوناگون و متناسب با موقعیت فرهنگی و تمدن آن دوره از خود بجای گذارده اند . انسان با استفاده از سطوح مصالحی همچون فلز ، سنگ ، چوب ، پارچه ، گچ و ... به اسامی و تصویر کردن وقایع پیرامون خود پرداخت و همزمان با دفع نیازهای روزمره ، نقشی از دل بر این صفحات انداخت . از میان مصالح یاد شده سنگ و حجاری بر آن ، استفاده گسترده تری یافت چرا که سنگ از مزایای بسیاری همچون در دسترس بودن ، مقاونت در برابر بلایای طبیعی و تعرض دشمنان ، پرداخت بهتر و آسانتر آن ، و همچنین بهره برداری تصویری بیشتر در ابعاد گوناگون برخوردار بود . طاق بستان نمونه ای شگفت انگیز از اسناد بجا مانده از دوران پراوج هنر و تمدن ایرانی معینی ساسانیان است ، تخته سنگهای حجاری شده بر دل سنگ ، که در سایه سلسله جبال زاگرس آرام گرفته اند . این اثر زیبا و دیدنی با عمری 1800 ساله دیدگان بسیاری را در خود خیره نگاه داشته و رازهای بسیاری در خود پیدا و پنهان دارد و همین خیرگی پر اسرار سبب ساز تحقیقات ، پژوهشهای باستانی و مطالعات بسیاری از مشرقین و مغربیان جستجوگر گشته و نگاه محقق ایرانی نیز کمتر از آنان نبوده است . با اینحال حق مطلب هنوز بخوبی ادا نشده و همه در روشن نمودن بخشهای از آن در این تلاش ضمن معرفی مطالعات انجام شده ، به عوامل فرهنگی ، جغرافیایی آن دوره، مذهب و سازمان فکری ساسانیان ، تأثیر و تأثر تمدنهای پیشین در شکل گیری این نقوش پرداخته شده است . مهمترین بخش این تحقیق ، مستند سازی و تحلیل گرافیکی نقوش سرستونهای موجود در طاق بستان است که درباره آن سخن کمتر گفته شده ، شاید این هم راهی درجهت نگه داری نقوش باقیمانده برروی این سرستونهاباشدتاحداقل همانند بخشهایی از آن محو و نابود نگردد . در پایان پیشتهاداتی برای نگهداری و حفاظت هر چه بهتر این آثار ارائه گردیده است .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جمع آوری و تحلیل گرافیکی نقوش حجاریهای طاق بستان کرمانشاه – دوره «ساسانیان» - پروژه پروژه عملی: آرمها و پوسترهای تبلیغاتی برای موزه طاق بستان

طاقبستان نمونه ایی شگفت انگیز از اسناد بجا مانده ازدوران پرارج هنر وتمدن ایرانی ،یعنی ساسانیان است .تخته سنگ های حجاری شده بردل کوه که در سایه سلسله جبال زاگرس آرام گرفته اند.این اثر زیبا ودیدنی با عمری 1800سالهدیدگان بسیاری را در خود خیره نگاه داشته ورازهای بسیاری در پیداوپنهان دارد وهمین خیرگی پر اسرارسبب ساز تحقیقات ،پژوهشهای باستانی ومطالعات بسیاری ازمستشرقین وغربیان جستجوگر گشته ونگاه محقق...

15 صفحه اول

عمارت قاجاری طاق بستان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

عمارت قاجاری طاق بستان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان

طاق بزرک بستان با ابعاد و نسبت هایی متفاوت ترکیبی بدیع و فن و روشی پیچیده تر در واپسین سال های حکومت ساسانی در غرب ایران ساخته می شود. ساسانیان با به پایان رساندن این اثر شاخص پیامی برای ماندن هر چه بیشتر فرستاده اند و آن را در ساختار پیچیده ی طاق بزرگ و نقوش بغایت حیریت انگیر آن نهان داشته اند تا همچون صخره های بلند و ستبر کوهی که در کنارش غنوده است جاودان بماند در نقوش طاق بزرگ ما با تمامی رم...

متن کامل

تحلیل زیباشناختی وصف طاق بستان در شعر ناصح الدّین الأرّجانی

قاضی ناصح­الدین ارّجانی (460 – 544) از مفاخر استان خوزستان و از برترین شاعران عربی­سرای ایرانی در دورة سلجوقیان است که علاوه بر تصدی منصب قضا در شهرهای خوزستان و فارس، شاعری پرآوازه و شیرین‌سخن بود. بیشتر تذکره­نویسان او را عربی­الأصل و از احفاد انصار دانسته­اند. صاحب­نظران و ناقدان قدیم همواره به او عنایت داشته و شعرش را ستوده­اند. وی از پیشکسوتان دانش بلاغت بوده و اشعار او محل استناد کتب بلاغت...

متن کامل

تجزیه و تحلیل نقش های طاق بستان و کاربرد آن در گرافیک، پروژه عملی: طراحی نشانه براساس نقوش استخراج شده از طاق بستان

نقش و نگاره در فرهنگ و تمدن ایران سابقه ای دیرینه دارد. در غبار تاریخ، عمده ای از آن ها محو شده و تنها از روی آثار مادی بجای مانده بر سنگ نگاره ها، سکه و ... می توان آن ها شناخت. از این روی با انتخاب محوطه ی تاریخی طاق بستان، سعی بر آن است که با توجه به اسطوره ها و باورهای عامیانه و مذهبی که بن مایه ی شکل گیری این نقوش هستند به بررسی گرافیکی و دسته بندی فرمی و موضوعی آنها پرداخت. با توجه به تنو...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023