the norms of localization in translating persian multimodal texts: the case of videogame demos

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی
  • نویسنده فرخنده تویسر کانی
  • استاد راهنما کتایون افضلی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

abstract هنجارهای بومی سازی در ترجمه متون چندوجهی فارسی:مورد دموهای بازیهای کامپیوتری چکیده اهداف عمده مطالعه حاضر به سه دسته تقسیم میشوند: 1) بررسی مشکلات احتمالی ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری،2) تعیین هنجارهای بومی سازی در ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری و 3) تعیین ایدئولوژیهایی که این هنجارها در جامعه نشان میدهند. به این منظور، ابتدا، مجموعه ای ازدموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری و ترجمه های فارسی آنها انتخاب و تجزیه و تحلیل شد. سپس، مشکلات احتمالی ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری تعیین شد. بعد، طبق مدل توری (1995)، توماسزکویچ (1993) ومدل تطبیق بستین (2005)، هنجارهای ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری نشان داده شد. در پایان، چیزی که هنجارهای بازیهای کامپیوتری درباره ایدئولوژی جامعه کنونی نشان می دهند تعیین شد. یافته ها نشان داد که استراتژیهای تطبیق فرهنگی و موقعیتی و خلق در مدل بستین پر کاربردترین هنجارها توسط مترجمان هستند. علاوه بر استراتژیهای ترجمه مدل بستین دو هنجار دیگر یعنی حسن تعبیر و زبان محاوره ای در ترجمه دموهای بازیهای کامپیوتری معین شد. نتایج نشان داد که از آنجاییکه دید جامعه ایران به بازیهای کامپیوتری جنبه سرگرمی دارند، به صورت محاوره ای ترجمه شده اند. کلید واژه ها: هنجارها، متون چند وجهی (چند نمایی)، بومی سازی

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

15 صفحه اول

the trace of translators ideology in literary translations: a case study of persian translation of the scaret letter

رساله ی حاضر تلاشی است برای بررسی مبحث ایدئولوژی در ترجمه ادبی و تاثیرات آن بر کار مترجم، اعم از گزینش واژگان و ساختارهای دستوری؛ با تمرکز بر تحلیل انتقادی گفتمان در متن مبدأ و متن مقصد، که در این رساله متن مبدأ رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاوثورن و ترجمه فارسی سیمین دانشور به عنوان متن مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رمان های مورد نظر به طور عمده بر اساس مدل پیشنهادی فرحزاد(2007) بر...

the translators agency and ideological manipulation in translation: the case of political texts in translation classes in iran

در این تحقیق به نقش واسطه ای مترجم در ایجاد تغییرات ایدئولوژیک در ترجمه متون سیاسی پرداخته شده است. بدین منظور محقق متنی سیاسی در خصوص ادعاهای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران را انتخاب کرد. این متن از سایت spacewar.com انتخاب شد که دارای ایدئولوژی مغرضانه در مورد برنامه هسته ای ایران است. سپس یک گروه 30 نفره از دانشجویان کارشناسی ارشدرشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی انتخاب شدند. ا...

15 صفحه اول

investigating the translation expectancy norms of iranian college student readership in terms of english fiction in persian

مفهوم هنجار برای اولین بار توسط دانشمندی به نام گیدون توری در اواخر دهه 70 مطرح شد. هنجارها توسط محققان مختلفی طبقه بندی شده اند؛ نوع هنجاری که در این تحقیق مورد بحث است "هنجار انتظارات" است. مطالعات ترجمه یک رشته ی نوپا و مستقل است که هنوز به رشد کامل خود نرسیده و بسیاری از شاخه های آن نیاز به پژوهش دارند. یکی ازاین حوزه ها که نیاز به پژوهش دارند، هنجارهای ترجمه هستند به ویژه هنجارهای انتظارات...

problems and strategies of translating persian lexical collocations into english: the case of noun-verb and noun-adjective collocations

در محیط های دانشگاهی ایران ، آموزش ترجمه واژگان هم آیند که به منزله امری لاینفک برای دانش جویان رشته مترجمی زبان می باشد، تا حدود زیادی نادیده گرفته شده است . این واقعیت باعث شده است تا دانش جویان رشته مترجمی زبان در ترجمه ی واژگان هم آیند اشتباهات بسیاری مرتکب شوند. این پژوهش توجه ویژه ای به ترجمه واژگان هم آیند داشته است. برای مشخص نمودن مشکلات و استراتژی های مورد استفاده ی دانش جویان در ترجم...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023