بررسی نحوه انعکاس مطالب هفته دفاع مقدس در مطبوعات کشور (تحلیل محتوای پنج روزنامه اطلاعات، کیهان، ایران، همشهری و جمهوری اسلامی)

پایان نامه
چکیده

با افزایش شبکه های رادیویی و تلویزیونی و وسعت بعد خبری آن ها،امروزه روزنامه ها باید بتوانند به عنوان مکمل این شبکه ها به فعالیت بپردازند،یعنی علاوه بر خبررسانی که از وظایف این شبکه ها است به تفسیر و تحلیل وقایع نیز بپردازد. درواقع وجه تمایز اصلی روزنامه ها با دیگر رسانه ها را نیز باید در همین مسئله جستجو کرد. بررسی مطالب غیرخبری روزنامه ها از جمله سرمقاله ها،یادداشت ها،تفسیرها و تحلیل ها؛ می تواند نشان دهد که روزنامه ها تا چه اندازه در این راه گام برداشته اند. البته فقط تمایل مسئولان مطبوعات به این مسئله نمی تواند کافی باشد بلکه شرایط مختلف اجتماعی،فرهنگی و سیاسی جامعه نیز می تواند در آن تاثیر بگذارد. در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن تحلیل محتوای مطالب غیرخبری(سرمقاله ها،یادداشت ها،تفسیرها و تحلیل ها) پنج روزنامه کیهان،اطلاعات،ایران،همشهری و جمهوری اسلامی تصویری از چارچوب محتوای مطالب دفاع مقدس آن ها مشخص گردد که روزنامه ها تا چه اندازه به انعکاس مطالب دفاع مقدس پرداخته اند. هدف این تحقیق،پی بردن به این مسئله است که روزنامه ها تا چه اندازه توانسته اند در دهه 70 و 80 به انعکاس مطالب در هفته دفاع مقدس بپردازند به عبارت دیگر در مقطع 1370 و 1380 که شرایط فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی متفاوتی بر کشور حاکم بوده است،این شرایط متفاوت تا چه اندازه بر محتوای این نوع مطالب تاثیر گذاشته است. در این تحقیق از میان روزنامه ها،پنج روزنامه سراسری کیهان,اطلاعات،ایران،همشهری و جمهوری اسلامی به عنوان موارد مورد بررسی تحقیق انتخاب شده اند تا مشخص شود با وجود مشابهت هایی که در ساختار آن ها و به خصوص وابستگی این روزنامه ها به ارگان های دولتی وجود دارد،آیا شرایط فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور بر خط و مشی این روزنامه ها تاثیر یکسان داشته است یا خیر. در این در مجموع 351 مطلب غیرخبر شامل 181 مطلب در دهه 1370 و 170 مطلب در دهه 1380 از نظر موضوع ،سبک مطلب،تیتر در صفحه اول،ارزش خبری در تیتر،جهت گیری مطلب،عکس،کدگذاری و بررسی شده است. بیشتر مطالب روزنامه های مورد بررسی در این تحقیق به صورت" خبر" ارائه شده اند. به طوری که 3/45 درصد را به خود اختصاص داده است. بیشترین موضوعی که به آن در اخبار پرداخته شده،ارزش های معنوی دفاع مقدس است با فراوانی 102 مطلب که در 1/29 درصد مطالب به آن اشاره است. کلید واژه ها: مطبوعات، تحلیل محتوا، برجسته سازی خبر، هفته دفاع مقدس

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روزنامه‌نگاری صلح و ارزش‌های خبری آن در ایران؛ نحوه انعکاس اخبار حمله نیروهای ائتلاف به عراق در 6 روزنامه سراسری کشور (کیهان، رسالت، اطلاعات، همشهری، اعتماد و یاس‌نو)

پژوهش پیش‌رو به روزنامه‌نگاری صلح، که مفهومی به نسبت تازه در ادبیات روزنامه‌نگاری جهان محسوب می‌شود، می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش کمک به تبیین و ارتقای سطح ادبیات موضوعی روزنامه‌نگاری صلح است. در این میان، به تبیین شاخص‌ها و ارزش‌های این شیوه روزنامه‌نگاری پرداخته‌ایم، تا میزان بهره‌‌گیری 6 روزنامه سراسری کشور(کیهان، رسالت، اطلاعات، همشهری، اعتماد، یاس‌نو) را از ارزش‌های صلح، در جنگ میان نیروه...

متن کامل

نحوه انعکاس طنزسیاسی در مطبوعات کشور تحلیل محتوای طنزسیاسی در روزنامه های کیهان، اطلاعات، همشهری، اعتماد، اعتماد ملی و شرق در سالهای 80-84 و 84-88

طنز گاهی فلسفه و اندیشه و درونیات را می کاود و گاه اجتماع، سیاست و فرهنگ را زیر ذره بین می برد و در هر شکل، تزلزل انگاره های غلط را با اغراق به نمایش می گذارد. اما وقتی در مطبوعات انعکاس می یابد، انتظار دیگری به همراه می آورد. طنز جاری در مطبوعات،طنزی است سیاسی ـ اجتماعی، به صورت عریان و بی پروا به نقد سیاستمداران و صاحبان قدرت می پردازد و کمتر اسیر تعارفات و پرده پوشی ها می شود، بنابراین بررسی...

بازتاب افغانستان در مطبوعات ایران: تحلیل محتوای روزنامه های اطلاعات? کیهان و جمهوری اسلامی (1388-1358)

چکیده تمام نما: بررسی نحوه «بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ایران» در چارچوب «نظریه برجسته سازی رسانه ها» و با تاکید بر برجسته سازی اخبار در مطبوعات انجام شده است. برخی از نتایج پژوهش به اختصار چنین است: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین روزنامه ها از نظر «میزان مطالب» تفاوت معنی داری وجود ندارد. خبر، اصلی ترین ژانر است و انواع آن به ترتیب شامل خبرتکمیلی، خبرکوتاه، خبر تلفیقی و خلاصه خبر ا...

15 صفحه اول

بررسی نحوه انعکاس مطالب مربوط به کمک به قحطی زدگان سومالی در روزنامه های ایران (ایران، کیهان، جمهوری اسلامی، اطلاعات، رسالت، جام جم، همشهری، شرق، آرمان و اعتماد)

یکی از عوامل کلیدی قحطی رسانه ها هستند به همین دلیل شناسایی فعالیت آنها در این حوزه، مبانی و عرصه هایی که تاکنون درآن وارد نشده اندو همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها ضروری است. دراین تحقیق انعکاس مطالب کمک به قحطی زدگان سومالی در ده روزنامه سراسری ایران (کیهان، اطلاعات، ایران، همشهری، جمهوری اسلامی، جام جم، رسالت، آرمان، اعتمادو شرق) در شش ماهه اول سال 90به صورت تمام شمار کدگذاری شده و مورد ت...

15 صفحه اول

نحوه پوشش مطالب مربوط به آلودگی هوای کلان شهرهای ایران در مطبوعات (تحلیل محتوای پنج روزنامه ایران، کیهان، همشهری، مردم سالاری و آرمان روابط عمومی)

پژوهش حاضر، بر اساس نتایج تحلیل محتوای کمی مطالب آلودگی هوای کلان شهرهای ایران در پنج روزنامه ایران، کیهان، همشهری، مردم سالاری و آرمان روابط عمومی تدوین شده و هدف اصلی آن شناخت نحوه پوشش مطالب آلودگی هوای کلان شهرهای ایران و میزان توجه و برجسته سازی این معضل در شش ماه دوم سال 1391( از اول مهرماه 1391 تا آخر اسفند همان سال) بوده است. علت انتخاب این شش ماه این است که با توجه به سرد شدن هوا در پا...

15 صفحه اول

نحوه انعکاس مطالب مرتبط با اختلاس 3 هزار میلیاردی در مطبوعات کشور (همشهری، کیهان، دنیای اقتصاد، اعتماد، رسالت)

پژوهش حاضر به شناسایی میزان اخبار و مطالب مرتبط با اختلاس 3 هزار میلیاردی در مطبوعات کشور و چگونگی انعکاس این مطالب در جهتگیری و مواضع روزنامه های همشهری، کیهان، دنیای اقتصاد، اعتماد و رسالت در گستره زمانی شهریور ماه 1390 تا شهریور ماه 1391 روش تحلیل محتوا پرداخته و با استفاده از دستورالعمل 15 متغیری به کدگذاری تمام مطالب درباره اختلاس 3 هزار میلیاردی پرداخته است. طبق نتایج تحقیق بین 5 روزنامه...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023