"بررسی تفاوت دو گروه درون گرا و برون گرا در میزان استفاده از روش های یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی"

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی
  • نویسنده زهرا عطارد
  • استاد راهنما شعله کلاهی مانیا نصرتی نیا
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

استفاده از روش های یادگیری زبان توسط زبان اموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی موتر بوده است. میزان استفاده از این روش ها بر اساس سبک های متفاوت شخصیتی زبان اموزان متفاوت است.یکی از این سبک ها برون گرایی و درون گرایی است.تحقیق حاظر جهت بررسی موضوعات زیر طراحی شده:ایا به لحاظ اماری تفاوت قابل توجهی میان دو گروه زبان اموزان زن درون گرا و برون گرا در میزان استفاده از روش های یادگیری زبان وجود دارد یا خیر؟ایا تفاوتی در این دو گروه در میزان استفاده از زیر شاخه های روش های یادگیری زبان وجود دارد یا خیر؟ ازمون pet جهت هماهنگ سازی زبان اموزان برای 80 زبان اموز استفاده شد .تست شخصیتی مایرز-بریگز(mbti)جهت گروه بندی درون گرا و برون گرا و ازمون تشخیص روش های یادگیری(sill) برگزار شد.برای ازمایش فرضیه ها از t-test وجهت ارزیابی زیر شاخه های روش های یادگیری از manova استفاده شد.به طور تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان استفاده از روش های یادگیری در دو گروه درون گرا و برون گرا ملاحظه شد. علاوه بر ان تفاوت قابل ملاحظه ای در روش های یادگیری اجتماعی -شناختی و فرا شناختی ملاحظه گردید.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عملکرد اندام فوقانی دانش‌آموزان شنوا و کم‌شنوای شدید تا عمیق مادرزاد با استفاده از YBT-UQ

با آنکه مشکل ارتباطی، عمده‌ترین نقص ناشی از کم‌شنوایی است، ممکن است مشکلات جسمی دیگری نیز با کم‌شنوایی همراه باشد. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد اندام فوقانی در افراد کم‌شنوا با همسالان شنوای دختر و پسر با استفاده از YBT-UQ بود. نمونۀ آماری تحقیق حاضر 80 دانش‌آموز شامل40 دختر و پسر کم‌شنوای شدید تا عمیق مادرزاد (سن 77/2±10/18 و 56/2±95/17 سال) و 40 دختر و پسر شنوا (سن 60/0±55/17 و 56/0±60/17 سال)...

متن کامل

زاویۀ قوس کیفوز، سر به جلو و دامنۀ حرکتی مفصل شانه در هندبالیست‌های نخبه

ورود ورزشکار به سطوح حرفه‌ای فعالیت ممکن است با بروز ناهنجاری‌هایی همراه باشد که بسته به نوع فعالیت ورزشی متغیر است. وضعیت‌‌های سر به جلو، ناراستایی‌های شانه و ستون فقرات از عمده انحرافات قامتی در ورزشکاران دارای فعالیت‌های حرکتی بالای سر است. این ناراستایی‌ها ورزشکار را مستعد آسیب می‌کند. این تحقیق روی 68 نفر از بازیکنان تیم‌های مس کرمان، ستارۀ فروغ کرمان و ثامن‌الحجج مشهد که به‌صورت در دسترس ...

متن کامل

اثر برنامۀ گرم کردن فیفا 11+ بر پیشگیری از آسیب‌های بازیکنان فوتبال: مطالعۀ مروری سیستماتیک

  خطر بروز آسیب‌ در بازیکنان فوتبال بالاست، اما مطالعات اندکی در زمینۀ پیشگیری از این آسیب‌ها انجام ‌گرفته است. برنامۀ گرم کردن فیفا 11+، یکی از برنامه‌های پیشگیرانه از آسیب است که اخیراً توسط فیفا گسترش ‌یافته است. این برنامه شامل 10 تمرین آماده‌سازی مخصوص گرم کردن است. اخیراً مطالعات بسیاری در زمینۀ اثربخشی این برنامه در زمینۀ پیشگیری از آسیب انجام‌ گرفته است. هدف از این مطالعه مروری سیستماتیک،...

متن کامل

تأثیر ماساژ بالاتنه روی ضربان قلب زنان قایقران در فعالیت‌های سریالی

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ماساژ بالاتنه بر ضربان قلب زنان قایقران در فعالیت‌های سریالی بود. بدین منظور، ده زن قایقران دردسترس از تیم استان کردستان (2/1±2/19 سال) در تحقیق شرکت داشتند. آزمودنی‌‌ها دو جلسه، مسافت 200 متری دریاچه را سه بار با حداکثر سرعت پارو زدند. در تناوبات استراحت پانزده دقیقه‌ای بین سری‌ها، در یک جلسه از ریکاوری با ماساژ و در جلسۀ دیگر از ریکاوری بدون ماساژ استفاده شد. در ...

متن کامل

تأثیر یک برنامة 10 هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی

عارضة کایفوز، یکی از رایج ترین ناهنجاری های وضعیتی و از علل مهم تأثیرگذار بر پاتولوژی یک چهارم فوقانی بدن است که متخصصان اغلب با تجویز تمرینات اصلاحی رایج (براساس تئوری های کندال)، مبتلایان را مدیریت می کنند. با وجود این، شواهد علمی معتبر در زمینة میزان اثربخشی مطلوب این تمرینات، اندک است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر یک برنامة 10 هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب (رایج) بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}