توسعه مدل و حل مسئله مسیریابی وسایل حمل کالاهای فاسدشدنی با وجود پنجره های زمانی و دریافت و برداشت هم زمان

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی
  • نویسنده محمد حق وردی
  • استاد راهنما امیرسامان خیرخواه
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

از جمله مباحث قابل توجه در بخش لجستیک زنجیره تأمین، مسئله برنامه یزی مسیرهای توزیع کالا می باشد. این امر در مورد کالاهای فاسدشدنی اهمیت بیشتری می یابد. کالاهای فسادپذیر از طرفی دارای دوره عمر بسیار محدودی بوده و از سوی دیگر به دلیل شرایط ناپایدار و متغیر نگهداری در ضمن فرایند حمل، در معرض کاهش کیفیت و ارزش و یا حتی فساد کامل قرار دارند. حساسیت بالای پخش این دسته از اقلام، بکارگیری مدلی را برای برنامه ریزی و تعیین مسیرهای بهینه توزیع کالاها بین مشتریان، به منظور اطمینان از حداکثر کیفیت در زمان تحویل الزامی می سازد. یکی از مسائلی که به کرات و به شکل های مختلف، با در نظر گرفتن انواع محدودیت ها و تابع هدف های متأثر از حمل کالاهای فاسدشدنی، در این حوزه بکار رفته است، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (vrp) می باشد. در این مطالعه مدلی جدید ارائه شده است که با در نظر گرفتن محدودیت های بدیع و کاربردی تر نسبت به مطالعات پیشین، مانند نوع خاصی از پنجره های زمانی برای مشتریان، امکان وجود کالای مرجوعی برای هر مشتری و انجام شدن فرایند دریافت و برداشت بصورت همزمان، حداکثر زمان های سرویس دهی و غیره، سعی کرده است که مدل را به دنیای واقعی نزدیک تر سازد. در ادامه با هدف کمینه کردن مجموع هزینه های ثابت و متغیر وسایل حمل و هزینه های جریمه های مربوط به دیرکردها و زودکردها، یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی پیشنهادی برای حل مسئله مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن با جواب های الگوریتم ژنتیک معمول و همچنین جواب های بهینه سراسری خروجی لینگو مقایسه شده اند. به منظور کد کردن الگوریتم های حل، از نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که الگوریتم حل پیشنهادی ترکیبی توسعه یافته، به مراتب جواب هایی با کیفیت بالاتر و در زمان کمتر ایجاد می کنند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه سبز با در نظر گرفتن وضعیت ترافیک شهری و کاهش سوخت مصرفی در توزیع کالاهای فاسدشدنی

امروزه حمل و نقل و لجستیک به دلیل اثراتی که بر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، قیمت و شاخص هزینه زندگی بر جای می‌گذارد، به عنوان پیشران در توسعه اقتصادی در کشورها محسوب می­شود. آمارها نشانگر آن است که مصرف سوخت بخش قابل توجهی از هزینه­های حمل و نقل را در بر می‌گیرد. از سویی دیگر، وضعیت ترافیک نیز یکی از عوامل مؤثر در تعیین زمان سفر وسایل نقلیه بین نقاط تقاضا در یک زن...

متن کامل

مدلسازی و الگوریتم حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در شرایط وابستگی وسایل به نقاط تقاضا و محدودیت پنجره زمانی نرم

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه، یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین مسائل در حوزه ی تحقیق در عملیات است. این مسئله به دنبال جستجوی یک برنامه ی کارا برای ناوگان وسایل نقلیه است. در این برنامه هر وسیله نقلیه، محموله ها را از انبار مرکزی بارگیری می کند و آن ها را به مشتریانی که در مکان های جغرافیایی مختلفی قرار دارند، تحویل می دهد؛ به طوری که محدودیت های مختلف نظیر بازگشت هر وسیله نقلیه به انبارمرکزی، بر...

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه مبتنی بر نظریه بازی با هدف کاهش ریسک حمل کالای ارزشمند

در این مقاله رویکردی موثر برای کاهش ریسک مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی جهت حمل کالاهای ارزشمند ارائه می­شود. مدل در نظر گرفته شده برای حمل این نوع کالا دارای دو تابع هدف کمینه سازی مسافت و ریسک است. تابع هدف کاهش ریسک وابسته به مقدار کالای حمل شده، احتمال حمله مسلحانه تروریستی و احتمال موفقیت سرقت است. احتمال حمله تروریستی با استفاده از نظریه بازی­...

متن کامل

مسیریابی وسایل نقلیه و تنظیم زمان های تحویل یکپارچه در زنجیره تامین

این تحقیق به دنبال ارائه مدل هایی جهت توسعه تئوری و کاربردی یکی از مهمترین فاکتورهای زیربنایی مسائل مدیریت لجستیک یعنی تنظیم زمان تحویل با تمرکز بر مدل های مسیریابی است. به این منظور در بخش اول تحقیق، ابتدا با مروری جامع بر معیارهای مدیریت پنجره زمانی و توابع مطلوبیت زمان تحویل در خانواده مسائل مسیریابی، یک معیار عمومی منعطف برای مدیریت پنجره زمانی تحویل معرفی می شود. بر این مبنا مساله مسیریابی...

توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی

در این مقاله، مسأله مسیریابی وسایل حمل­ونقل مواد سوختی با در نظر گرفتن محدودیت پنجره زمانی و عوامل ­زیست محیطی مورد بررسی قرار می­گیرد. این مدل علاوه بر کمینه کردن هزینه ها و کاهش ریسک، برقراری تعادل در مسیر پیمایشی هر وسیله نقلیه را با در نظر گرفتن پیامدهای زیست ­محیطی مد نظر قرار داده تا ضمن اینکه ایمن­ترین مسیرها در عین اقتصادی بودن یافت شود مسیرهای انتخابی برای وسایل نقلیه به گونه ای انتخاب...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}