تاثیر ضریب نفوذ تلکام بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا با استفاده از روش gmm

پایان نامه
چکیده

پایان نامه بنده شامل تحقیق در مورد تاثیر تلکام بر رشد اقتصادی است هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر فناوری ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا است. همچنین بررسی اثر متغیرهایی مانند موجودی سرمایه به و سرمایه انسانی می‏باشد.روش مورد استفاده روش gmm می باشد ومتغیر های وارد شده ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت شاخص باز بودن اقتصاد هزینه های دولتی درصدی از gdp و رشد جمعیت است و نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت رشد جمعیت و شاخص باز بودن اقتصاد اثر مثبت و معنا بر رشد gdpدار د.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM

تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال­های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث­ها و جنجال­های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می­تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دار...

متن کامل

توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا gmm

تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال­های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث­ها و جنجال­های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می­تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دار...

متن کامل

تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از روش GMM

توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. در این راستا یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی است که از طریق ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان، زمینه رشد و توسعه را فراهم می‌سازد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اعطای اعتبارات نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد به همراه سایر تعیین‌ کننده‌های کلان بر رشد اقتصادی در 74 کشور منتخب در حا...

متن کامل

اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM

تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه‌دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته ‌شده ‌است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده است. همچنین دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق‌بیمه سرانه به‌عنوان دو...

متن کامل

بررسی تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی ملی بر رشد اقتصادی تأثیر مهمی دارد. ارتقای سلامت، انسان‎های سالم‎تر و مولد­تری به بار می‎آورد. از این رو یکی از مسائل مهمی که دولت­ها با آن رو­به­رو هستند، سهم مخارج سلامتیِ تخصیص­یافته به بخش بهداشت است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش داده­های تابلویی به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا (شامل ایران، الجزایر، فلسطین، ا...

متن کامل

تأثیر کیفیت تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا

در پژوهش حاضر تأثیر کیفیت تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی سرانه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته برای کشورهای منتخب منا طی سالهای 2004 تا 2012 بررسی شد. بدین منظور، از تعداد مقالات ارجاع داده­ شده به­عنوان شاخص سنجش کیفیت تحقیقات دانشگاهی به همراه متغیرهای رشد بهره­وری کل عوامل تولید و نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شد. نتایج برآورد نشان­دهنده تأثیر مثبت و معنادار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023