کنترل تحریک الکتریکی در عضلات بیمار مجازی با استفاده از مدل مخچه ای

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی
  • نویسنده سعید سلوکی
  • استاد راهنما محمد پویان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

اجرای صحیح حرکات در انسان از اصول فراوانی نظیر پیش بینی، برنامه ریزی، هماهنگی و تعادل پیروی می کند. همین امر لزوم بررسی همه جانبه ی مخچه به عنوان یکی از ارکان ایجادکننده هماهنگی و تعادل را به اثبات می رساند. تا کنون مدلهای کنترلی فراوانی با تقلید از فیزیولوژی مخچه ارائه شده اند. در این پایان نامه، چگونگی استفاده از این مدل ها در کنترل حرکت و نقش مخچه در یادگیری و تنظیم حرکت به صورت یادگیری دینامیک اعضای حرکتی بررسی شده است. همچنین به منظور تکمیل زنجیره ی تولید فرامین حرکتی، ارتباط مخچه با سایر اجزای سیستم عصبی مرکزی مورد بررسی قرارگرفته است. به علت ماهیت غیر خطی و تغییر پذیر با زمان سیستم های بیولوژیک، نیاز به استفاده از روشهای کنترلی پیچیده تر حس می شود. در این میان مدل کنترلی cmac با الهام از فیزیولوژی مخچه نتایج مطلوبی را در کنترل سیستمهای پیچیده و غیر خطی نشان داده است. از این رو در این پایان نامه، شبکه عصبی cmac بهمراه پارامترها و تکنیکهای آموزش بهینه آن به تفصیل بیان و شبیه سازی شده است. در ادامه با بررسی کاربردهای کنترلی cmac در روباتیک، به ارائه روشهایی برای کنترل سینماتیک معکوس و جبران سازی عملکرد کنترلگرهای معمول نظیر pid پرداخته شده است. در انتها با استفاده همزمان از دو مدل cmac و feedback error learning برای اولین بار روشی جهت مدیریت نرخ تحریک fes ارائه شده است. نتایج بدست آمده توانایی مدل های مخچه ای را در کنترل حرکات بیمار مجازی به اثبات می رساند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی

روش تحریک الکتریکی عملکردی یا efs از جمله وش هائی است که به بیماران نخاعی کمک می کند تا توانائی از دست رفته خود را در حرکت دادن اعضای آسیب دیده بازیابند. با وجود پیشرفت های قابل توجهی که در این زمینه حاصل شده است هنوز مشکلات و ابهاماتی وجود ادرد که فائق آمدن بر آنها راه را برای توفیق بیشتر این روش هموار خواهد کرد. در اینجا عمل بلند شدن از روی صندلی توسط بیمار ضایعه نخاعی و یا sts مورد توجه قرار...

متن کامل

تعیین الگوهای بهینه تحریک در گام برداشتن با واکر و با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه نخاعی

بالا بودن سطح مصرف انرژی متابولیک و نیروی زیاد وارد بر دستة واکر از عوامل محدودکننده در گام برداشتن افراد دچار ضایعه نخاعی با کمک تحریک الکتریکی عملکردی، محسوب می‌شود. فرد معلول در هنگام گام برداشتن برای حفظ تعادل و جبران کمبود گشتاورهای ایجاد شده در مفصل‌های پایین‌تنه، نیروی زیادی به دستة واکر وارد می‌کند. در این مقاله یک  مدل گام برداشتن فرد دارای ضایعه نخاعی با واکر در صفحه دو بعدی ارائه شده...

متن کامل

شبیه سازی حرکات ارادی بیماران پارپلژیک طی برخاستن از روی صندلی به کمک الگوریتم یادگیری عاطفی

امروزه تحقیقات زیادی در زمینه بازیابی توانائی های از دست رفته بیماران ضایعه نخاعی انجام می شود. در این رابطه راه حلهای متعددی نیز پیشنهاد گردیده است . استفاده از تحریک عملکردی الکتریکی (fes) یکی از روشهای مهم در این زمینه می باشد. با توجه به نقشی که حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در طراحی کنترل کننده های fes دارند، مطالعه و بررسی بر روی این حرکات بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است . در اولی...

15 صفحه اول

مدل سازی و کنترل دست مجازی شامل بازو و ساعد و شبیه سازی در دنیای واقعیت مجازی

وجود مدلی کامپیوتری با قابلیت های واقعیت مجازی از سیستم عضلانی - اسکلتی بدن می تواند کاربردهای مختلفی در تحقیقات و توانبخشی معلولین با استفاده از دستگاه های تحریک الکتریکی داشته باشد. هدف از انجام این پروژه، ساخت مدل انیمشن کامپیوتری از دست مبتنی بر واقعیت های فیزیولوژیکی و مکانیکی دست انسان است. مدل سازی های کامپیوتری مختلفی از عضلات، سیستم عضلانی -اسکلتی دست و نمایش حرکات دست به صورت انیم...

15 صفحه اول

طراحی و ساخت سیستم ریز پردازنده تحریک الکتریکی کارکردی برای استادن و گام برداشتن

هدف از انجام این پروژه طراحی و ساخت یک سیستم تحریک الکتریکی کارکردی قابل حمل با کنترل ریزپردازنده ای است. در تحریک الکتریکی کارکری، انقباض عضلات قلج بوسیله تحریک الکتریکی انجام می شود. با استفاده از پارامترهای سیگنال تحریک می توان میزان انقباض عضله را کنترل کرد. سیستم عصبی مرکزی با دو روش میزان انقباض عضلانی را کنترل می کند: (1) تعداد واحدهای حرکتی، (2) میزان فرکانس عمل واحدهای حرکتی، در تحریک ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}