بررسی گزیده ای از داستان های کوتاه روزگاران مالگودی (1982) اثر آر.کی.نارایان در پرتوی نظریات میشل فوکو

پایان نامه
چکیده

هدف پژوهش ، بررسی قدرت و ابعاد آن در گزیده ای از داستان های کوتاه روزگاران مالگودی (1982)اثر آر. کی. نارایان می باشد. بدین منظور، نظریات میشل فوکو در باب قدرت، استیلا، مقاومت در برابر قدرت و حدود و محدودیت های آن در داستان های زیر مطالعه می شود: کلام دکتر، هدیه ی دربان، سگ کور، کمک پدر، ماهی چهل و چهار، بردگی آرزومندانه، دوست لیلا، مادر و پسر، سلوی و مقبره شهید. پژوهش حاضر به ارتباط این داستان ها با یکدیگر و نقش هر کدام در ایجاد فضای قدرت و قالب های آن می پردازد. میشل فوکو (1984-1926)، فیلسوف برجسته فرانسوی است که تحقیقات وی نقطه عطفی در بررسی و بازبینی جوامع و ساختارهای آن به حساب می آید. از این رو بحث در باب قدرت محوری ترین موضوع آثار وی می باشد . این پژوهش سعی بر آن دارد که جریان و روند رشد قدرت و استیلای آن را با بررسی حالت شخصیت ها، گفتگوی میان آنها، کنش و تعامل بین انسان ها در جامعه هندی به تصویر بکشد. داستان های کوتاه نارایان مجالی است برای نشان دادن شبکه ای از ارتباط آدمیان بر پایه رابطه میان صاحبان قدرت و آماج آن. در این آثار قدرت بر هر رابطه ای سایه افکنده است، از رابطه میان اعضای یک خانواده تا روابط میان پزشک و بیمار، ارباب و رعیت، معلم و شاگرد، و نیز تقابل فرد برخوردار از دانش و آنکه از آن بی نصیب است.

منابع مشابه

تعذیب و تنبیه در تاریخ بیهقی: بررسی داستان حسنک وزیر براساس نظریات میشل فوکو

پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر مدل‏ های تحلیلی میشل فوکو (1926-1984 م.) در کتاب مراقبت و تنبیه: تولّد زندان (1975م.) به بحث و بررسی اعدام حسنک وزیر در کتاب تاریخ بیهقی بپردازد. هدف اصلی این مقاله بررسی مولّفه‏ های قدرت، تعذیب، و تنبیه و متن شناسی تاریخ بیهقی بر اساس کتاب مراقبت و تنبیهِ میشل فوکو می‏ باشد. ابوالفضل بیهقی در بخش «ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر رحمه‏ الله‏ علیه» با روشی دراماتیک...

متن کامل

بررسی هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو

این مقاله در صدد تحلیلِ هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو با هدف دست‌یابی به وجوه اشتراک بین آن دو است. در نگاه نخستْ مقایسۀ چارلز داروین با میشل فوکو مقایسه‌ای ناهمگون است و شاید در بهترین حالت بعید به نظر ‌آید؛ زیرا از یک سو، شالودۀ تفکر فوکویی را که یکی از پایه‌های اصلی جنبش «پسامدرن» است، مفهوم نسبی‌گرایی (relativism) شکل می‌دهد؛ از سوی مقابل، تفکر داروینی، یا همان داروینیسم، به‌عن...

متن کامل

بررسی اهداف آموزشی از دیدگاه میشل فوکو

از آنجا که تعیین هدف ها راهنمای همه فعالیتهای آموزشی است، در این پژوهش تلاش شده است این کار بنیادی را با نگرش به تعریف انسان از دیدگاه میشل فوکو بررسی کند. فوکو که با کندوکاو باریک بینانه در زمینه جنون و شیوه های بکارگیری مجازات، گسستی جدی در تاریخ اندیشه بشری یافته بود، هستی انسان را نیز بر همین اساس روشن ساخت. او این گسست ها را از دیدگاه اراده معطوف به قدرت و با تکیه بر دانش بررسی می کند و ان...

متن کامل

بررسی گزیده ای از داستانهای ریموند کارور در پرتوی نظریات فردریک جیمسون

تمرکز این تحقیق بر روی گزیده ای از داستان های ریموند کارور و بررسی جلوه های پسا مدرنیسم از بعد فرهنگی میباشد . هدف ، تعیین جایگاه نویسنده در قبال این فرهنگ و نظام سرمایه داری نوین آمریکا میباشد . داستانهای " پای بلکبرد " ، یک چیز خوب کوچک " از کجا زنگ میزنم " و " جعبه ها " نمایانگر تمایل پسا مدرنیسم به سوی دنیای فرا – واقعیت و فرا گیر بودن اسکیزوفرنی در ابعاد گوناگونجامعه آمریکا هستند . اسکیزوف...

15 صفحه اول

خوانشِ فرهنگی میشل فوکو از انقلاب اسلامی

فرضیه کلی مقاله این است که خوانش فرهنگی فوکو در خصوص انقلاب اسلامی، ریشه در دستگاه نظری او دارد. جنبش انقلابی مردم ایران، در بعد نظری توجه متفکران، فیلسوفان، جامعه‌شناسان و... را به خود معطوف نموده و تئوری‌ها و پارادایم‌های زیادی بواسطه حرکت مردمی ایران، تعدیل شدند. در میان تئوری‌های مزبور، خوانشِ فرهنگی میشل فوکو به حاشیه‌رانی تبیین اقتصادی و برجسته‌سازی تبیین فرهنگی می‌پردازد. برساخت فرهنگی فو...

متن کامل

گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو

گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو تابع نظریه ” دانش، قدرت، رژیم حقیقت “ است .اندیشه پرسشگر وی از یک سو کار اندیشیدن را دشوار می کند و از سوی دیگر لذتاندیشیدن را به محقق می چشاند . وی در تلاش است تا انسان ها را به قلمرو نااندیشیده هاببرد . از راه اندیشیدن به نااندیشیده ها، چیزهایی کشف می شود که در حالت طبیعی صامتهستند . لذا باید اندیشه ها ی او را مخالف همه چیزهایی دانست که جهان شمول و بدیهیمی نمای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023