آسیب شناسی دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در خصوص جزایر سه گانه (مطالعه موردی شبکه العالم و پرس تی وی)

پایان نامه
چکیده

چکیده امروزه بار اصلی دیپلماسی میان کشورها بر دوش رسانه¬هاست و رسانه های تصویری که سهم بیشتری را برعهده دارند خود را در میان مولفه های قدرت هر کشور جای داده اند. امروزه دیپلماسی رسانه ای رایج ترین فرم دیپلماسی در عرصه بین الملل محسوب می شود و هر کشوری که در این عرصه از کارآمدی بیشتری برخوردار باشد برنده میدان روابط بین الملل خواهد بود . این تحقیق با هدف شناخت گفتمان و یا گفتمان¬های شبکه پرس تی وی و العالم در مورد مالکیت جزایر سه گانه انجام شده است .سوال اصلی تحقیق این است که : گفتمان و یا گفتمان¬های شبکه های پرس تی وی و العالم در خصوص جزایر سه گانه چه بوده است. برای رسیدن به پاسخ های مناسب در تحقیق ، از روش تحلیل گفتمان استفاده شده است .حجم نمونه در این تحقیق کلیه گزارشات خبری پخش شده از شبکه های العالم و پرس تی وی در بین سالهای 1390 تا 1392 می باشد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که : استخراج مقوله¬های گفتمانی مربوط به متون خبری برنامه های پرس و العالم گویای آن است که متن های همه خبرها از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح شده در متن، قطب بندی، استنادها، پیش¬فرض¬ها، تلقین و تداعی¬ها، مولفه¬های اجماع و توافق و گزاره¬های اساسی در زمان مورد بررسی شباهت هایی بسیار دارند. این امر گویای یکسان بودن موضع گیری این رسانه ها در قبال پوشش خبری اخبار جزایر سه گانه است. به طور کلی باید گفت برنامه های پرس و العالم در ابتدای امر و از آغاز طرح ادعای امارات مبنی بر مالکیت جزایر سه گانه سعی برآن داشته تا ابتدا با برجسته کردن اختلافات ایران با کشورهای غربی ، ادعای امارات را ناشی از تحریک کشورهای غربی برای مخاطب ترسیم کند. به عبارتی دیگر سعی داشته ضمن بیان سابقه تاریخی تضاد سی و چند ساله ایران با غرب، علل طرح موضوع را از سوی امارات و انگیزه و علل آن را برای مخاطب بیان کند. کلید واژه ها : دیپلماسی رسانه ای ، جزایر سه گانه ، تحلیل گفتمان ،شبکه العالم ، شبکه پرس تی وی

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش شبکه‌های برون‌مرزی رسانه ملی در دیپلماسی رسانه‌ای با تأکید بر شبکه‌های العالم و پرس تی وی

با وارد شدن‌ جریان‌ نوین‌ اطلاعاتی‌ به عرصه‌ دیپلماسی‌ و رشد استفاده‌ از ابزارها و فناوری‌های‌ نوین‌ ارتباطی،‌ شیوه‌ای‌ جدید از دیپلماسی‌، موسوم‌ به‌ دیپلماسی‌ رسانه‌ای ظهور یافته است. بدون‌ ابزار رسانه‌ای‌ و ارتباطی‌ مؤثر برای‌ اقناع‌ افکار عمومی‌، هیچ‌ کشوری‌ نمی‌تواند در صحنه بین‌المللی‌، منافع‌ و اهداف‌ ملّی‌اش‌ را دنبال‌ کند. در این زمینه، رسانه ملّی به عنوان رسانه رسمی نظام سیاسی ایران دارا...

متن کامل

نقش شبکه های برون مرزی رسانه ملی در دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر شبکه های العالم و پرس تی وی

با وارد شدن جریان نوین اطلاعاتی به عرصه دیپلماسی و رشد استفاده از ابزارها و فناوری های نوین ارتباطی، شیوه ای جدید از دیپلماسی ، موسوم به دیپلماسی رسانه ای ظهور یافته است. بدون ابزار رسانه ای و ارتباطی مؤثر برای اقناع افکار عمومی ، هیچ کشوری نمی تواند در صحنه بین المللی ، منافع و اهداف ملّی اش را دنبال کند. در این زمینه، رسانه ملّی به عنوان رسانه رسمی نظام سیاسی ایران دارای جایگاه خاص و مسئولیتی و...

متن کامل

دیپلماسی رسانه ای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

با توجه به گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی عمومی نوین و پیدایش مفاهیمی چون دیپلماسی رسانه ای، جنگ نرم و افکار عمومی و تأثیر آنها در قدرت مانور یک کشور در کشور هدف، شناخت، آسیب شناسی و توجه به نقش سازمان معظمی چون صدا و سیمای جهوری اسلامی ایران به منظور استفاده از این ابزارها در راستای منافع ملی کشور امری لازم و ضروری به نظر می­رسد. از این رو در مقاله حاضر به معرفی این ابزارها و نقش رسانه­ای ص...

متن کامل

دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران (فرصت ها، چالش ها، آسیب شناسی و راهبردها)

جمهوری اسلامی ایران در سه دهة اخیر به دلیل تعقیب آرمان های انقلابی، تضادهای ایدئولوژیک با شرق و غرب و نیز تفاوت های رفتاری در حوزة سیاست خارجی، همواره آماج بیشترین حمله های رسانه ای و تبلیغاتی در افکارعمومی بین المللی بوده است (پروژه های اسلام هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی)؛ اما متأسفانه نقشة راه مناسبی برای مقابله با این هجمه ها نداشته و این در حالی است که کم کاری در این زمینه و عدم انعکاس س...

متن کامل

دیپلماسی شبکه ای به مثابه دیپلماسی آینده: نقش تکنولوژی های نوین رسانه ای در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله تلاش دارد نقش دیپلماسی شبکه ای را به عنوان مدلی برای دیپلماسی در جهان آینده مورد بررسی قرار دهد. دیپلماسی شبکه ای مبتنی بر تکنولوژی های نوین رسانه ای و به طور مشخص تر شبکه های اجتماعی به نظر می رسد نقش اساسی و محوری در عرصه دیپلماسی جهان آینده  خواهند داشت و تعیین جایگاه و تبیین آن الگویی برای بهره گیری دستگاه های دیپلماسی از این مدل و رسانه های اجتماعی را ارائه می دهد. آنچه که امروزه...

متن کامل

جزایر سه گانه ایرانی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران؛ سیاست تهاجمی یا تدافعی؟

     ورود استعمار بریتانیا در منطقه شرق سوئز و انعقاد قراردادهای تحت الحمایگی با طوایف عرب منطقه جنوبی خلیج فارس، فرصتی را برای سوءاستفاده و ادعای امارات متحده عربی مهیا نمود که پس از اعلام خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس، ادعای حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی را مطرح نماید. امارات متحده عربی به عنوان کشور تازه تأسیس که ارتباطی به این موضوع نداشت با جنجال آفرینی، ادعای بی اساس خود را با استفاده...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

سایر - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023