مقایسه سرقت در فضای مجازی با سرقت سنتی تعزیری بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پایان نامه
چکیده

سرقت از کهن ترین و مهم ترین جرایم علیه مالکیت است. شناسایی و مقابله با آن از دیرباز مورد توجه حاکمان قرار داشته است . در ایران نیز قانونگذار ، سرقت را ربودن مال منقول متعلق به دیگری تعریف کرده است که بر اساس شرایط تحقق و نوع مجازات به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می شود که در این رساله نوع تعزیری سرقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک قرن گذشته جهان در ابعاد مختلف تکنولوژی شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده است و یکی از مظاهر این پیشرفت، توسعه فناوری رایانه می باشد. رایانه در دنیای امروز به عنوان وسیله ای شگرف نقش ایفا می کند؛ از یک سو استفاده های مفید و مثبتی که از این وسیله می شود و از سوی دیگر سوء استفاده های عظیمی است که از این وسیله بعمل می آید و روز به روز نیز تنوع آنها افزون تر شده، جرایم جدیدی را موجب می شود که قلمرو،شیوه ی وقوع و ماهیت جرایم سنتی را تغییر و گسترش داده است. به همین مناسبت جرایم جدیدی بوجود آمده اند که با جرایم کلاسیک تفاوت داشته و به جرایم سایبری نامگذاری شده اند. دلیل نامگذاری این جرایم به عنوان سایبری را باید در ویژگی انحصاری این جرایم که در یک فضای مجازی و غیر ملموس امکان وقوع دارند، جستجو کرد. جرایم سایبری گستره ی وسیعی از جرایم را شامل می شوند، از جمله موضوعات مورد تعرض در جرایم سایبری داده ها و اطلاعات ارزشمند متعلق به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که از طریق نفوذ غیر مجاز انواع هکرها (نفوذ یابنده) ویروس ها و کرم ها به رایانه قربانی صورت می پذیرد، عمل ارتکابی سرقت سایبری اطلاق می شود. سرقت سایبری از جمله جرایمی است که از عمر جنایی آن چند سالی بیش نمی گذرد و با سرقت سنتی از جهات مختلف دارای مشابهت هایی می باشد. به هر شکل بر اساس وجود این وجوه مشترک بود که تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 علیرغم وجود برخی اختلاف نظرها و تفاوتهای آشکاری که این دو نوع سرقت با یکدیگر داشتند، رویه قضایی مرتکبین سرقت سایبری را بر طبق قوانین و مقررات سرقت سنتی مورد تعقیب و مجازات قرار می داد، هر چند از اعمال کیفر حد به لحاظ حصول شبهه در وقوع این نوع سرقت خودداری می ورزیدند. واژگان کلیدی : سرقت سنتی،فضای سایبری،جرم سایبری،داده،سرقت سایبری،ق.م.ا جدید

منابع مشابه

سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه دا...

15 صفحه اول

بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی با تاکید بر لایحه مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای

در بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی ، مفاهیم و تعریف سرقت سنتی و الکترونیکی از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین شد . پیشینه سرقت در هر دو روش مورد بررسی قرار گرفت و وی‍‍ژگیهای سرقت الکترونیکی مشخص شد . عناصرتشکیل دهنده سرقت و ماهیت و مبانی آن تجزیه و تحلیل شد . شرایط و قواعد سرقت از دیدگاه فقه و حقوق بیان گردید و ضمن مشخص شدن روشهای ارتکاب سرقت ، تقسیم بندی جدیدی از انواع آن ارائه شد و احکام فقهی...

15 صفحه اول

تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران

قانون‌گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت‌های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به‌موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به‌واسطه عملی خارج از ارادة او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به‌ترتیبی که د...

متن کامل

مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}