بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول pvc

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده مسعود رجبی فر
  • استاد راهنما محمود دهقان نیری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

چکیده در شرایطی که شرکت های تولیدی تحت رقابت شدید مشغول فعالیت هستند، به تولید محصولات متنوع می پردازند و گاهی اوقات به عوارض زیست محیطی استفاده از مواد مختلف توجهی ندارند. این در حالیست که اجرای شیوه های مدیریت زیست محیطی مانند مدیریت زنجیره تامین سبز (gscm) می تواند علاوه بر حفظ مزیت رقابتی شرکت ها، به جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز کمک کند. هدف این پژوهش شرح نتایج اجرای gscm و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت گرانول پی وی سی می باشد. در این مطالعه از یک مدل مفهومی در ارتباط با gscm و عملکرد کسب و کار، از طریق سه متغیر سازمانی رضایت شغلی، بهره وری عملیاتی و بهره وری رابطه ای به عنوان واسطه ها استفاده شده است. تحلیل های آماری بر اساس داده های جمع آوری شده از طریق بررسی 92 پرسش نامه در صنعت گرانول پی وی سی صورت گرفته است. پایایی و روایی مدل پژوهش و پرسش نامه، مورد آزمون قرار گرفتند و تائید شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از تکنیک حداقل مربعات جزئی (pls) در مدل معدلات ساختاری استفاده شده است. برخی از یافته های قبلی این مطالعه حکایت از یک رابطه مستقیم بین اجرای gscmو عملکرد کسب و کار داشته است. اما در این پژوهش رابطه مستقیمی تائید نشده است. این در حالیست که به رابطه های معنادار غیرمستقیم بین اجرای gscm و عملکرد کسب و کار از طریق متغیرهای واسطه بهره وری عملیاتی و رضایت شغلی رسیده ایم. این نتیجه نشان داد که عملکرد کسب و کار زمانی بهبود می یابد که gscm، رضایت شغلی و بهره وری عملیاتی را بالا ببرد. بطور کلی یافته های این مطالعه با مطالعات قبلی در دیگر نقاط دنیا سازگار است. همچنین تعداد کمی از مطالعات این حوزه، بر اساس تئوری وابستگی منابع انجام شده بود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان؛ نقش تعدیلگر گواهینامه ایزو

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقدامات داخلی و خارجی مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر گواهینامه استاندارد ایزو می باشد.برای گردآوری داده ها از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شد. متناسب با مولفه های مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه ای شامل 72 سوال مورد استفاده قرار گرفت. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پر...

متن کامل

بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری

هدف از این تحقیق، بررسی روابط موجود بین اقدامات و عملکرد SCQM و نوآوری است. این مدل از طریق تحلیل مسیر با استفاده از داده های مقطعی صنعت خودرو ایران طراحی و تست شده است . با استفاده از یک روش کمی، 280 نفر از 500 مدیر ارشد و اجرایی در صنعت خودرو ایران در این نظرسنجی شرکت کرده و آن را تکمیل نمودند. از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی فرضیه های پژوهش و مدل مفروض استفاده شد. این یافته...

متن کامل

تاثیر آموزش سبز بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان)

در بازار رقابتی امروزه در سطح جهانی مدیریت زنجیره تامین دارای اهمیت بسزایی است. مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک چارچوب برای بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سازمان ها و شرکتها، که امروزه یکی از شاخص های مهم مدیریتی به شمار می رود.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و تأثیر آن بر عملکرد سازمان تعیین گردید. در این راستا یک مدل مفهومی برای این تحقیق طراحی گردید. جامعه آ...

متن کامل

بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی زنجیره تامین بر عملکرد آن با میانجی‌گری تاب‌آوری زنجیره تامین

اختلالات در شرکت­ها ممکن است از سوی مشتریان، تامین­کنندگان و عوامل دیگر زنجیره تامین باشد که باعث بروز آسیب­هایی همچون هزینه­های بالاتر، عملکرد ضعیف، فروش از دست رفته، سود کمتر، ورشکستگی و غیره در زنجیره تامین می­شود. برای جلوگیری از این آسیب­ها و بهبود عملکرد، ایجاد تاب­آوری در زنجیره تامین به فعالیت مهمی برای شرکت­ها و مدیران در زنجیره تامین تبدیل شده است. برای دست­یابی به این هدف، شناسایی و ...

متن کامل

مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت خودروسازی ایران

جهان طی سال های اخیر رشد شتابان اقتصادی حیرت انگیزی را به دلیل دستیابی به تکنولوژی های نوین و جهانی سازی در پیش گرفته است. در این شرایط مشکلات زیست محیطی همانند نازک شدن لایه ازن، نابودی سریع جنگل ها، آلودگی آب و هوا، گرم شدن کره زمین، بارش بارانهای اسیدی و ... کیفیت زندگی انسان را تهدید می کند. بنابراین تضمین و استمرار توسعه پایدار هر کشوری منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیر قابل...

15 صفحه اول

بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان در صنایع غذایی استان البرز

در صنایع مختلف، ضرورت ارزیابی و انتخاب فناوری ها برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی به خاطر فعالیت های تولیدی شان در حال توسعه است. امروزه مشتریان بیشتری به محصولات سازگار با محیط زیست تمایل دارند. از طرفی فشار گروه های دوست دار طبیعت، سازمان های بین المللی و دولتی حامی مسائل زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی، باعث توجه سازمان ها به مسائل مرتبط با مدیریت زیست محیطی و انرژی شده است. در سده های اخیر توس...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023