اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و روایات

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی ایلام
  • نویسنده ایوب قلاوند
  • استاد راهنما مهدی اکبرنژاد
  • سال انتشار 1393
چکیده

بین آرمان های دینی و اقتصاد در مکتب اسلام تعامل و هماهنگی کاملی وجود دارد، تا جایی که اسلام اقتصاد را وسیله ای جهت رشد و تعالی انسان می بیند. دین مبین اسلام برای برقراری عدالت و رفع تبعیض های اقتصادی و همچنین حاکمیت سیاسی اسلام و رسیدن به پیش فرض های محقق کننده اقتصاد مقاومتی راهبردهایی را پیش روی فرد و جامعه اسلامی قرار می دهد؛ از این رو، در فرهنگ اقتصادی اسلام، اهتمام به علم و دانش، ترغیب به کار، اهمیت دادن به وجدان کاری و اخلاق، پرهیز از اسراف و تبذیر، به کارگیری الگوی قناعت و زهد، تلاش در امر تولید و عدم وابستگی به دیگران در کالاهای استراتژیک و عزت مندی جامعه اسلامی زمینه را برای رسیدن به الگوی متناسب با آرمان های اقتصادی در اسلام فراهم می آورد که به حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی منجر می گردد. بنابراین قرار دادن برنامه های اقتصادی بر مبنای نظام نظری اقتصاد مقاومتی و تلاش برای رسیدن به آرمان های مورد نظر آن زمینه پیشرفت مادی ـ معنوی، دنیوی ـ اخروی و بُعد فردی و اجتماعی جامعه را تضمین می نماید و رسیدن به استقلال، خودکفایی و حاکمیت سیاسی اسلام و به طور کلی ضرورت های اقتصاد مقاومتی را فراهم می آورد.

منابع مشابه

عبودیت از منظر قرآن و روایات

انسان خلق شده تا بندگی کند، خداوند و عظمتش را بی واسطه دریابد، در صفحه‌ی روزگار خود را از هرگونه قید و شرطی آزاد سازد، خویش را در محضر حق دیده و از طمع و افت‌های راه دوری جوید. مصادیق بندگی همانا عبادات است و شامل نماز، روزه، جهاد، حج، خمس، زکاه، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری است. مسلمان باید آنها را سرلوحه‌ی واجبات خود دانسته و به آن‌ها یقیناً عمل کند. باید از ابزار و ...

متن کامل

بکاء ممدوح از منظر قرآن و روایات

بکاء از جمله احوال انسانی است که ظاهر و باطنی دارد. ظاهر آن، امری فیزیولوژیک است و باطن آن همان عوامل درونی و عاطفی مربوط به روح آدمی است. گریه همانند خنده یکی از نعمت‌های بزرگ الهی به انسان است و در زندگی و رشد افراد عملکردهای متفاوت دارد. مقالة حاضر با هدف شناسایی و بیان جایگاه بکاء ممدوح در قرآن و روایات تدوین شده است. اسلام برای بکاء ممدوح اهمیّت خاصّی قائل شده است و برای آن جایگاه ویژه‌ای در...

متن کامل

هوش معنوی از منظر قرآن و روایات

امروزه مطالعات مربوط به معنویت با مفهوم هوش عمیقاً گره خورده‌است و بررسی و تحقیق در این حوزه از مفاهیم چالش‌برانگیز محسوب می‌شود. ساختار هوش معنوی، جنبه‌های ذهنی معنویت را با کاربرد عینی هوش ترکیب کرده، با استفاده از مفاهیم روان‌شناسی، زیست‌شناسی، مذهب و معنویت دو عنصر اساسی "توانایی" و "معنویت" را به صورت درهم تننیده بیان می‌کند. هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی روان‌شناختی هوش معنوی و جستجو، شناسای...

متن کامل

مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایات

مکتب اسلام، به گواهی تاریخ یکی از موفق ترین و کارآمد ترین مکاتب برای بنیان نهادن یک جامعه ی سالم به شمار می رود و در اقتصاد نیز از مکاتب ساخته ی دست بشر، پر توفیق تر و کار آمد تر است. الگو ها و مبانی ای که قرآن کریم برای حل مشکلات پیشنهاد می دهد، همواره توانسته است جامعه را از بحران های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، و... برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با الهام ...

15 صفحه اول

تأثیر اقتصاد بر نظام خانواده از منظر قرآن و روایات

نوشتار پیش روی، با نام «تأثیر اقتصاد بر نظام خانواده از منظر قرآن و روایات» در سه بخش، سامان یافته و به بیان و تحلیل نظام خانواده و آنچه مورد تحکیم و پیشرفت آن و در نهایت اصلاح جامعه است می پردازد. هدف ما در تحقیق این است که با بکارگیری روش اقتصادی صحیح موجب پیشرفت و رشد سریع خانواده ها بشویم و فرزندان این نهاد مقدس را از خمود و انزوا، کناره گیری و گوشه گیری نجات دهیم. تشکیل خانواده در ابتدا ...

بکاء ممدوح از منظر قرآن و روایات

بکاء از جمله احوال انسانی است که ظاهر و باطنی دارد. ظاهر آن، امری فیزیولوژیک است و باطن آن همان عوامل درونی و عاطفی مربوط به روح آدمی است. گریه همانند خنده یکی از نعمت های بزرگ الهی به انسان است و در زندگی و رشد افراد عملکردهای متفاوت دارد. مقالة حاضر با هدف شناسایی و بیان جایگاه بکاء ممدوح در قرآن و روایات تدوین شده است. اسلام برای بکاء ممدوح اهمیّت خاصّی قائل شده است و برای آن جایگاه ویژه ای در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی ایلام

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023