پلی مورفیسم ژن rad51 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

پایان نامه
چکیده

سرطان کولون(crc)سومین سرطان شایع و چهارمین سرطان منجر به مرگ در جهان می باشد. ایجاد تومور در روده بزرگ، یک فرایند پیچیده و چند مرحله ای بوده که تحت تاثیر فاکتور های درونی و بیرونی، از قبیل سن، جنسیت، رژیم، سایر بیماری های مرتبط و شیوه ی زندگی قرار دارد. بیماری ابتدا بصورت یک پولیپ آدنوماتوز بروز میکند و در مرحله بعد منجر به آدنومای پیشرفته، همراه با دیسپلازی شدید و در نهایت منجر به سرطان تهاجمی میشود.از دست رفتن ثبات ژنومی میتواند منجر به گسترش crc از طریق تسهیل رخداد جهش های اکتسابی مرتبط با تومور شود. جهش در ژن های ترمیم کننده شکست در دو رشته dna (double strand break = dsb) در بیماری زایی تومور نقش دارند. dsb در dna میتواند توسط سیستم ترمیم نوترکیبی همولوگ (homologues recombination repair = hrr) و یا توسط اتصال پایانه های غیر همسان (non-homologous end joining = nhej) تصحیح گردد. در یوکاریوت ها پروتئین اصلی در hrr، ریکامبیناز rad51 است که انتقال رشته را بین توالی شکسته و همولوگ سالم آن، جهت سنتز مجدد ناحیه آسیب دیده کاتالیز میکند.پروتئین rad51 انسانی (hsrad51) همولوگ پروتئین reca در باکتری اشرشیا کولی است. 5 ژن مشابه rad51 در سلول های انسانی یافت شده است. ژن rad51 روی بازوی بلند کروموزوم 15 در ناحیه ی 14- 15 قرار دارد. دو مورد پلی مورفیسم های معمول این ژن 135g>c و 172g>t میباشند. در مطالعه ی حاضر، ارتباط پلی مورفیسم 135g>cو crc مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خون از 74 بیمار مبتلا به crc و 100 نمونه کنترل جمع آوری شد. پس از استخراج dna، از دو جفت پرایمر اختصاصی جهت تکثیر قطعه مورد نظر استفاده شد و سپس نتایج آن توسط ژل الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، تفاوت معنی داری بین فراوانی آلل های g و c، در گروه بیمار و کنترل مشاهده نشد (به ترتیب، فراوانی آلل های g و c در گروه بیمار 0/78و 0/22 و در گروه کنترل 0/74و 0/26برآورد شد). نتایج این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم 135g>c، با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در جمعیت استان گیلان ارتباطی ندارد (p = 0.65). تحقیقات بیشتر جهت تعیین نقش ژن rad51 در سرطان کولورکتال لازم می باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پلی مورفیسم Pro198Leu ژن GPX1 به عنوان فاکتور خطر در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

زمینه: استرس اکسیداتیو شرایطی است که در آن تعادل بین گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) و آنتی‌اکسیدان‌ها مختل می‌شود. گلوتاتیون پراکسیداز 1 (GPX-1)، به عنوان یک آنزیم آنتی اکسیدان ROS را طی یک فرایند متوالی از میان می‌برد. یکی از پلی‌مورفیسم‌های عملکردی ژن GPX1، پلی‌مورفیسم Pro198Leu می‌باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارتباط پلی‌مورفیسم Pro198Leu ژن GPX-1 با سرطان کولورکتال می‌باشد. مواد و روش‌ها: د...

متن کامل

مطالعه پلی مورفیسم ژن های cat و gpx1 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال ناشی از رشد سرطان در ناحیه کولون و رکتوم می باشد. این بیماری در زنان به عنوان دومین سرطان رایج و در مردان سومین سرطان شایع به شمار می رود. استرس اکسیداتیو حالتی است که در آن تعادل بین گونه های اکسیژن فعال (ros) و آنتی اکسیدان ها مختل می شود. کاتالاز (cat) و گلوتاتیون پراکسیداز (gpx-1) دو آنزیم آنتی اکسیدان اصلی هستند که ros را طی یک فرایند متوالی از میان می برند. pro198leu از ژن...

بررسی پلی مورفیسم pro۱۹۸leu ژن gpx۱ به عنوان فاکتور خطر در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

زمینه: استرس اکسیداتیو شرایطی است که در آن تعادل بین گونه های اکسیژن فعال (ros) و آنتی اکسیدان ها مختل می شود. گلوتاتیون پراکسیداز 1 (gpx-1)، به عنوان یک آنزیم آنتی اکسیدان ros را طی یک فرایند متوالی از میان می برد. یکی از پلی مورفیسم های عملکردی ژن gpx1، پلی مورفیسم pro198leu می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارتباط پلی مورفیسم pro198leu ژن gpx-1 با سرطان کولورکتال می باشد. مواد و روش ها: در...

متن کامل

بررسی پلی مورفیسم ژن Axin2 در مسیر Wnt در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان

  زمینه و هدف: سرطان تخمدان یکی از شایع‏ترین انواع سرطان‏ها و دومین سرطان دستگاه تناسلی زنان محسوب می‏گردد که به علت تغییرات بدخیم سلول‏های تخمدان ایجاد می‏شود. این نوع سرطان پنجمین سرطان شایع در میان خانم‏ها و اولین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در دنیا محسوب می‏گردد. ژن Axin2 ، ژن سرکوب کننده تومور می‏باشد که از خانواده Axin ‏ها و در چرخه WNT بوده و برای تکوین جنین ضروری می‏باشد. در این مسیر، ...

متن کامل

مطالعه همبستگی پلی مورفیسم های rs833061 و rs2010963 ژن VEGF-A و ابتلا به سرطان کولورکتال در بیماران ایرانی

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال (CRC) سومین سرطان شایع در جهان است و علت آن اثرات متقابل عوامل ژنتیکی و محیطی می باشد. آنژیوژنز به فرمی از تشکیل مویرگ های جدید از عروق خونی موجود در بدن اطلاق می شود که در رشد تومور و متاستاز، نقش حیاتی دارد. در این مطالعه به بررسی 2 پلی مورفیسم از ژن فاکتور رشد عروق اندوتلیال (VEGF) با استعداد ابتلا به سرطان کولورکتال در بیماران ایرانی پرداخته شد. روش بررسی: در ای...

متن کامل

بررسی پلی مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان کولورکتال

زمینه و هدف: تغییرات ژنتیکی در ژن p53 با تومورزایی به­خصوص تومورهای جامد مانند کولون، ریه و پستان در ارتباط می باشند. تاکنون مطالعه ای در مورد ارتباط تعداد تکرارهای TAAAA واقع در اینترون 1 ژن p53 و سرطان کولورکتال صورت نگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی پلی مورفیسم TAAAA واقع در اینترون 1 ژن p53 در بین مبتلایان به سرطان کولورکتال و افراد سالم و ارتباط آن با سرطان کولورکتال می باشد. روش بررسی: در ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023