بررسی اثرات ضد باکتری عصاره دانه های گیاهان شکاعی و مریم گلی لوله ای بر استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت و منفی شایع در انسان

پایان نامه
چکیده

افزایش روز افزون مقاومت های استافیلوکوکی نسبت به آنتی بیوتیک ها سبب شده است که محققان برای یافتن ترکیبات جدید موثر تلاش کنند.گیاهان از دیرباز از منابع غنی داروسازی به شمار می روند. تحقیقات قبلی انجام شده بر گیاهان مریم گلی لوله ای و شکاعی و نیز استفاده از آن ها در طب سنتی ایران ما را بر آن داشت تا اثر ضد استافیلوکوکی عصاره این گیاهان را مورد بررسی قرار دهیم.

منابع مشابه

تأثیر عصارۀ الکلی گیاهان بارهنگ و برگِ‌بو بر خواص ضد باکتری برخی از باکتری های گرم مثبت و منفی

Introduction: Antimicrobial activity of oils, plant extracts on various microorganisms has been reported from different areas. In the present study, we tried to exam the activity of Plantago major and Laurus nobilis extracts collected from Semnan province on some of gram-positive and gram-negative bacteria. Methods: This is an experimental study. Plantago major and Laurus nobilis extracts were...

متن کامل

اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روی باکتری های شایع عامل اسهال درشرایط آزمایشگاهی

زمینه و هدف: سیر با نام علمی Allium sativum، دارای اثرات ضد میکروبی طبیعی بوده و برای مقابله با عوامل عفونت زا استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره آبی پودر سیر (AEGP) و عصاره آبی قرص سیر (AEGT) بر روی سه باکتری سالمونلا تیفی موریوم، شیگلا دیسانتریه و اشرشیا کولی در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه، عصاره های آبی سیر بر اساس ر...

متن کامل

بررسی اثرات مهاری عصاره گیاه رزماری بر روی باکتری ‌های گرم منفی و مثبت در شرایط آزمایشگاهی

مقدمه: استفاده از خواص ضد میکروبی گیاهان دارویی می تواند مشکلات رایج در استفاده از آنتی بیوتیک ها را برطرف کند. از این رو هدف از این مطالعه، تعیین اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاه رزماری بر روی باکتری­ های منتخب در شرایط آزمایشگاهی می باشد. مواد و روش ها: اسانس روغنی نمونه بعد از خشک شدن گیاه در سایه، به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر جداسازی شد. اثرات ضد باکتریایی اسانس روغنی توسط ...

متن کامل

ارزیابی مقایسه ای تاثیرات ضدباکتریال عصاره های آبی گیاهان «مریم گلی» و «بومادران» بر روی ده باکتری بیماری زای انسانی

زمینه و هدف: بیماری های عفونی، یکی از عوامل مهم مرگ ومیر درجهان می باشد. به علت مقاومت تعدادی ازباکتری های بیماری زای انسانی به آنتی بیوتیک ها، استفاده از داروهای گیاهی برای کنترل این عوامل روبه افزایش است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی بومادران و مریم گلی علیه 10 سویه ی باکتری بیماری زای انسانی است. مواد و روش ها: عصاره ی آبی، مربوط به گونه های بومادران و مریم گلی از ...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مریم گلی و بومادران بر میکروارگانیسم‌های پوسیدگی زا

بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مریم گلی و بومادران بر میکروارگانیسم‌های پوسیدگی زا دکتر حمید کـرمانشاه1- دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگـر2 - دکتر سکینه آرامـی1 - دکتر اکبر میـرصالحیان3 – مهندس محمد کمالی نژاد4 - دکتر مهرداد کریمی5 - فرشته جبل عاملی6�1- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران2- دستیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده خبر - سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023