بهینه سازی شناسایی تجسم حرکت استخراج شده از سیگنال الکتروانسفالوگرام با روش الگوهای مکانی مشترک

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده مهندسی برق
  • نویسنده محمد رضا مقدس کلیشمی
  • استاد راهنما محمد پویان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

در سیستم های واسط مغز و کامپیوتر، کاهش تعداد کانال ها، چه در هنگام ثبت، با کاهش هزینه و پیچیدگی دستگاه ها، کاهش زمان آمادگی برای ثبت و افزایش راحتی کاربر و چه در مرحله¬ی پردازش با کاهش حجم محاسبات و پردازش ها به تحقق یک دستگاه bci با قابلیت حمل کمک می کند. می دانیم که با حذف کانال هایی که حاوی اطلاعات متمایز کننده نیستند علاوه بر بهبود های ذکر شده، دقت طبقه بندی نیز می تواند افزایش یابد. اما این افزایش دقت، با ویژگی های سابق، فقط در صورتی رخ می دهد که هیچ اطلاعات متمایز کننده ای را حذف نکنیم یا برای غلبه بر این مسأله، ویژگی های جدیدی تعریف کرده و یا به مجموعه¬ی ویژگی سابق بیفزاییم. در این پژوهش، دو مونتاژ مستقل از فرد معرفی کرده و سعی می کنیم با بررسی ویژگی هایی که تا کنون مورد استفاده قرار می¬گرفته، تابعی غیرخطی از آن ویژگی ها تعریف می کنیم که بتواند کاهش دقت ناشی از حذف کانال ها را تا حد¬ممکن جبران کند. دو مونتاژ معرفی¬شده¬ی گسترده و متمرکز حول ناحیه¬ی حسی-حرکتی نرخ خطای طبقه¬بندی را به طور میانگین به ترتیب 28% و 15% نسبت به روش dfbcsp و 47.6% و 37.5% نسبت به نتایج روش معیار فاصله¬ی ریمانی کاهش می¬دهد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش الگوهای مکانی مشترک به منظور کاهش تعداد کانال در سیستم های تشخیص احساس مبتنی بر سیگنال های مغزی

ثبت سیگنال های الکتروانسفالوگرام با تعداد بالای کانال، نیاز به زمان آماده سازی زیادی برای تنظیم الکترودها دارد. به علاوه، استفاده از تعداد زیاد کانال ممکن است منجر به تولید سیگنال های نویزی شود که کارایی سیستم را کاهش می دهد. بنابراین کاهش تعداد کانال  یک قدم ضروری برای صرفه جویی در زمان، افزایش رفاه کاربر و نگه داشتن کارایی بالا برای یک سیستم مبتنی بر سیگنال های مغزی است. در این مطالعه، ما یک ...

متن کامل

به کارگیری روش csp در استخراج ویژگی از سیگنال eeg جهت کاربرد در سیستمهای bci

تعامل انسان- کامپیوتر وسیله ای برای ایجاد یک کانال ارتباطی است که مقاصد انسان را که در سیگنال های مغزی مانند eeg منعکس می شود، به فرمان های کنترلی تبدیل می کند. مولفه ای که در سیگنال eeg بیشتر از همه برای تمایز بین حالت های ذهنی به کار می رود، پتانسیل های وابسته به رخداد است که تغییرات در توان طیفی سیگنال های مربوط به فرآیندهای وابسته به حرکت را مورد بررسی قرار می دهد. تصور یا انجام حرکت منجر ب...

15 صفحه اول

پردازش سیگنال الکتر.انسفالوگرانم ثبت شده در هنگام تمرکز بر روی حرکتها به منظور استفاده در رابطهای انسان ماشین

ارتباط مستقیم مغز با دنیای اطراف، یا واسط مغز کامپیوتر (bci) از جمله مباحثی است که مورد توجه بسیاری از گروه های پژوهشی می باشد. برای این منظور اگر سیستمی بتواند سیگنال های ثبت شده از تعدادی فعالیت ذهنی را از هم تفکیک کند، آن فعالیت ها یک الفبای ساده را تشکیل می دهند که فرد می تواند با انجام ترکیب های مختلفی از آن ها، با دنیای اطراف ارتباط برقرار کند. تاکنون سیستم های bci متعددی برای کاربردهای م...

15 صفحه اول

بهبود عملکرد طبقه‌بندی‌کننده براساس نمایش تنک در سیستم‌هایBCI با به‌سازی فرایند استخراج ویژگی و استفاده از الگوریتم بهینه یافتن پاسخ تنک

در سال‌های اخیر، واسط مغز/رایانه (BCI)، به عنوان وسیله‌ای جدید برای ارتباط بین مغز انسان و محیط اطرافش مورد توجه قرار گرفته­است. راه‌اندازی این نوع سیستم­ها به هم­کاری چند بلوک ازجمله بلوک‌های ثبت، پردازش سیگنال و رابط کاربری نیاز دارد. بلوک پردازش سیگنال شامل بلوک‌های پیش‌پردازش و شناسایی الگو است. بلوک شناسایی الگو نیز از دو مرحله­ی استخراج ویژگی و طبقه‌بندی تشکیل شده­است. در این پژوهش، از طب...

متن کامل

بهبود آشکارسازی مؤلفه p۳۰۰ با استفاده از تلفیق روش های مختلف زمانی، فرکانسی و مکانیِ استخراج ویژگی

دراین مقاله سیستمی مبتنی بر بازشناسی آماری الگو جهت تفکیک سیگنال های حاوی p300 و فاقد آن، ارائه می شود. این سیستم- که بر روی دادگان p300-speller مسابقات bci 2005 کار می کند- از چهار بخش اصلی پیش پردازش، استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی و طبقه‍بند تشکیل شده که تأکید اصلی این مقاله بر بخش استخراج ویژگی و بررسی کارایی ویژگی های مختلف است. در مرحله استخراج ویژگی، شش دسته ویژگی شامل قطعه بندی هوشمند، ضرا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}