استفاده ابزاری از زنان و کودکان در جرم های مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی شهرستان هرسین 1392)

پایان نامه
چکیده

چکیده بعضی طبقات همچون زنان و کودکان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن را دارند. در جرایم مواد مخدر جنبه بزه دیدگی بر بزهکاری اطفال و زنان غلبه دارد. در خصوص خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر نیز اطفال و زنان بیشتر بزه دیده هستند تا بزهکار. اطفال به دلیل وضع جسمی و سنی شان بیشتر در قاچاق و توزیع مواد مخدر به کار گرفته می شوند چون در اکثر کشورها اطفال از مسئولیت کیفری مبرا هستند. قاچاقچیان مواد مخدر از زنان و اطفال به عنوان واسطه قاچاق مواد مخدر استفاده می کنند.

منابع مشابه

بررسی جرائم مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن در استان کرمان

استان کرمان یکی از استانهای کشور است که شدیدا به مواد مخدر آلوده می باشد، به همین علت ، جرائم مواد مخدر و سایر جرائم نیز در آن زیاد اتفاق می افتد. جرم استعمال مواد مخدر، از جرائمی می باشد که در سطح وسیعی از استان رواج دارد و به تبع آن معتادین استان نیز نسبتا زیاد می باشد. بطوریکه با توجه به تحقیقات انجام شده حدود 2/3 خانواده های کرمانی، از مواد مخدر، مخصوصا تریاک و شیره استفاده نموده یا می نمای...

15 صفحه اول

سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی و قانون جدید اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردی: در حوزه پژوهشی در زندان قزل حصار)

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست  مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر  پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد – اما در پاسخ های غیر جنایی این...

متن کامل

بررسی آماری جرایم مواد مخدر در استان آذربایجان غربی کلان شهر ارومیه

اعتیاد به مواد مخدر همه ساله ده ها هزار قربانی از مردم جهان می گیرد. صدها میلیارد دلار هزینه بر آنها تحمیل می کند و خسارات عظیم و غیر قابل اندازه گیری به افراد، خانواده ها و کل جامعه جهانی وارد می کند. در ایران به علت قرار گرفتن بر سر راه ترانزیت مواد از افغانستان به سایر کشورهای دنیا و سایر علل مربوط، سهم نابرابری از خسارات مواد مخدر به مردم می رسد. سالیانه میلیاردها تومان هزینه مبارزه با قاچا...

15 صفحه اول

مبانی توجیهی وکالت تسخیری و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان فقیر در پرونده های مواد مخدر( مطالعه موردی شهرستان کاشان)

حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهدِ دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکردِ وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان موردِ ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای ت...

متن کامل

تحلیل جرم شناسی بزهکاری مهاجران، مطالعه موردی در شهرستان زرین شهر از استان اصفهان

یکی از عوامل برهم زننده نظم و آرامش رخداد پدیده جرم و بزهکاری است. در همین راستا در این پژوهش به مهاجرت به عنوان یکی از عوامل جرم زا پرداخته شده و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ آن با افزایش جرم اثبات شده اشت. به همین منظور شهرستان زرین شهر از استان اصفهان را، که در اعداد مهاجرپذیرترین شهرهای ایران است، مورد مطالعه موردی قرار دادیم. در این تحقیق میدانی نتایجی از این قبیل که: میزان بزهکاری مهاجران از ب...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}