تاثیر پرورش مداوم زنبور trichogramma brassicae bezdenko (hym.; trichogrammatidae) روی تخم بید غلات، sitotroga cerealella (oliv.) بر نشو و نما و پارازیتیسم آن در شرایط انسکتاریوم

پایان نامه
چکیده

زنبور trichogramma brassicae bezdenko همه‏ ساله در انسکتاریوم‎های دولتی و خصوصی استان گلستان پرورش می‎یابد و به منظور کنترل جمعیت کرم غوزه‎ی پنبه، helicoverpa armigera (hübner) و کرم ساقه‎خوار برنج، chilo suppressalis (walker)در سطح مزارع گوجه‎فرنگی، پنبه، سویا و برنج رهاسازی می‎‏شود. با توجه به اهمیت کنترل کیفیت در بهینه‏ سازی برنامه‏ های پرورش انبوه، در این پژوهش تغییرات ویژگی‏های این زنبور طی 20 نسل پرورش روی تخم بید غلات، sitotrogacerealella (olivier) بررسی شد.

منابع مشابه

مطالعه برخی ویژگیهای زیستی زنبور Trichogramma brassicae Bezd. در پنج نسل پرورش آزمایشگاهی آن روی تخمهای Sitotroga cerealella Oliv. و Plodia interpunctella Hub.

در این مطالعه، میزان باروری، دوره نشوونما، درصد ظهور، طول عمر، نسبت جنسی و طول ساق پای عقب حشرات کامل زنبور (Hym.: Trichogrammatidae)Trichogramma brassicae Bezd.، در پنج نسل پرورش متوالی آن روی تخمهای Sitotroga cerealella Oliv.(Lep.: Gelechiidae) و (Lep.: Pyralidae) Plodia interpunctella Hub. در دمای oC1 ± 24، رطوبت نسبی %5 ± 60 و رژیم نوری (L:D)10 :14 مورد بررسی قرار گرفت. میانگین صفات مذک...

متن کامل

ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae

باکتری‏های‏ (α-proteobacteria) Wolbachia هم‌زیست‏های درون سلولی هستند که در بافت‏های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‏شوند. القاء بکرماده‏زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‏شود، صورت می‏گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری Wolbachia در 5/49، 6/3 و 5/2 درصد از افراد جمعیت‏های طبیعی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko که به‌ترتیب از بابلسر، چمستا...

متن کامل

تاثیر ذخیره‎سازی در سرما بر نشو و نما و تولیدمثل زنبور trichogramma brassicae bezd. (hym.; trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاهی

زنبور trichogramma brassicae bezdenko به عنوان فراوان‏ترین گونه‏ی استان‏های شمالی ایران، همه??ساله در اینسکتاریوم?های استان گلستان پرورش می?یابد و به منظور کنترل آفت helicoverpa armigera (hübner) در مزارع مختلف مانند پنبه، گوجه‏فرنگی و سویا رهاسازی می‎گردد. به منظور در اختیار داشتن تعداد کافی از این زنبور و رهاسازی آن در زمان?های دلخواه، صاحبان اینسکتاریوم‏ها مجبور به ذخیره?سازی آن در شرایط یخچ...

15 صفحه اول

اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

زنبورهای پارازیتویید جنس تریکوگراما به دلیل کاربرد گسترده در برنامه‌های کنترل زیستی، از دهه‌های گذشته موضوع مورد مطالعه بسیاری از محققان است. یکی از نکاتی که همواره مورد توجه پژوهشگران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این زنبورها بوده است، افزایش توانمندی زیستی گونه‌های این جنس در فرایند تولید و ذخیره‌سازی بشکل دیاپوز آن می‌باشد. عوامل محیطی و در رأس آن‌ها دما همواره بر توانمندی زیستی حشرات در تمام...

متن کامل

پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم

در پژوهش حاضر نرخ پارازیتیسم زنبور پارازیتوئیدBezdenko  Trichogramma brassicaeدر شش دمای ثابت 15، 20، 25، 30، 32 و 1 ± 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت روی تخم­های شب‌پره بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج به­دست آمده، پارامترهای پارازیتیسم زنبور T. brassicae به­طور معنی­داری تحت تأثیر دما قرار گرفت. بیشترین (257/40 میزبان) و...

متن کامل

تاثیر ذخیره‎سازی در سرما بر برخی از فراسنجه های زیستی زنبور trichogramma brassicae bezdenko (hym.; trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاه

زنبور trichogramma brassicae bezdenko به عنوان گونه‏ی فراوان در استان‏های شمالی ایران، همه‏ساله در اینسکتاریوم‏های دولتی و خصوصی استان گلستان پرورش می‏یابد و به منظور کنترل کرم غوزه‏ی پنبه (helicoverpa armigera hubner) در سطح مزارع پنبه، گوجه‏فرنگی و سویا رهاسازی می‏گردد. عدم دسترسی به تعداد کافی از این زنبور در زمان‎های رهاسازی و دشواری نگه داری از کلنی جهت استمرار فرایند پرورش، از مهم‎ترین مش...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده تولیدات گیاهی و دامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023