بررسی ویژگی های فنی و هنری آثار مینایی قاجار موجود در خزانه ملی جواهرات

پایان نامه
چکیده

هنر میناکاری برای تزیین آثار فلزی از گذشته دور در ایران زمین مورد توجه بوده است. دوره قاجار در زمینه میناکاری یکی از درخشان ترین ادوار بوده و آثار ارزنده ای را در کارنامه خود دارد. گنجینه آثار مینایی خزانه جواهرات ملی ایران بستر مناسبی برای مطالعه آثار مینایی است. این مجموعه بخش عظیمی از فرهنگ وهنر و طرز تفکر شاهان قاجار را می نماید . بررسی آثار مینایی قاجاری و مقایسه آنها از نظر فنی و هنری موجود در خزانه ملی جواهرات ایران هدف اصلی پژوهش است که در پی آن به شناخت آثار مینایی ، شیوه های تزیین، ویژگی های ساختاری، ویژگی های بصری و عناصر تزیین آن می انجامد . نگارش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی با رویکرد توصیفی و تحلیلی است ؛ گردآوری مطالب و تصاویر ، به روش کتابخانه ای و میدانی بودهاست. با شتاخت مینای قاجار زمینه های تأثیرپذیری مینای قاجار ، چگونگی تناسب نقوش با فرم بدنه و شاخص ترین عناصر و نقوش یه کار رفته دوره قاجار یافته ها این گونه است که مینای دوره قاجار همواره از هنرهای مرسوم دوره خود پیروی می کرده است ؛ هنر هخامنشی ، ساسانی ، صفوی و ظهور فرهنگ غرب از دیگر عوامل موثر هستند،همچنین گسترش ارتباطات با کشورها و دولت هایی چون هندوستان، روسیه و عثمانی که دستی در هنر میناکاری داشتند بی تأثیر بر میناکاری آن دوره نبوده است. اما بیان این مسئله موجب کتمان نوآوریهای هنرمند نمی شود ، آثار این دوره دارای ویژگی های عمومی هنر دوره قاجار هستند و تمایز آن د مقایسه با میناکاری سایر کشورها محسوس است. از ویژگی های اصلی میناکاری دوره قاجار قرینگی ، مرکز محور بودن آثار ، ارجحیت فضای مثبت نسبت به فضا منفی ، توجه به تزیینات ، کاربرد وسیع نقوش گیاهی واقع گرایانه تر از ادوار پیش ، نورپردازی نوین در گیاهان و تنوع در نقوش است. این ویژگی ها از چارچوب کلی ظروف و شی مورد نظر تبعیت کرده و هنرمند با توجه به فرم کلی اثر، نقش و ترکیب اصلی خود را آفریده است.

منابع مشابه

بررسی تاثیرات فرهنگی و هنری دوره قاجار در ساخت قلمدانهای موجود در موزه ملی ملک

با همگانی شدن ابزار کتابت به تدریج قلمدان به عنوان محفظه ای برای نگهداری قلم پا به عرصه هنرهای تزئینی نهاد. از زمان ساخت اولین قلمدانها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست .اما شواهد نشان می دهد قلمدان های سده نهم ه.ق اغلب فولادی و نقره یا طلا کوب بودند. در قرون بعد ، تا قبل از دوره صفویه قلمدانها از چوب یا فلز ساخته و گاهی برای تزئین آن ازمفتولهای زرین و سیمین استفاده می شد. این قلمدانها که اغلب سنگی...

15 صفحه اول

بررسی تطبیقی ویژگی های فنی و هنری آثار چوبی مجموعه بنای امامزاده اسماعیل اصفهان

امامزاده اسماعیل اصفهان یکی از مجموعه بناهایی است که ساخت آن از اوایل اسلام آغاز، در هر دوره تاریخی قسمت هایی به آن اضافه شده و مرمت آن تا به حال ادامه داشته است. بخش قابل توجهی از این مجموعه دارای آثار تاریخی و هنری ارزشمندی ازجمله آثار چوبی نظیر؛ روزن، در، صندوق، ضریح، پاساد و سقف است. مطالعه و بررسی های انجام شده در خصوص این بنا، هنرهای سنتی به کاررفته در آن و نیز یکی از آثار چوبی امامزاده م...

15 صفحه اول

طراحی و ساخت زیورآلات با الهام از جواهرات موجود در نگاره های دوره قاجار

نقاشی دوره ی قاجار بر بستری از رویارویی میان سنت و تجدد شکل گرفت، لیک این امر سبب گردید که رابطه ای ظریف بین تجربه های نقاشی ادوار پیشین و تخیل و تجارب نقاشی نوین برقرار شود. نقاشی این دوره از سویی در فرهنگ و تمدن گذشته ی ایران ریشه دارد و از سوی دیگر متأثر از شرایط فرهنگی- اجتماعی و سیاسی- اقتصادی ایران قرن نوزدهمی است که نوزاد مدرنیته را در بطن خود جای داده است. در میان این نقاشی ها، رد پای ج...

15 صفحه اول

بررسی تطبیقی ویژگی های فنی و هنری جنگ افزار های سرد ایران در دوره صفوی و قاجار

ساخت سلاح در ایران و استفاده از آن در جنگ ها سابقه دیرینه ای دارد و کاربرد آن در ایران از قبل از اسلام تا دوره قاجار آشکار است. اما در این میان ، پیشرفت صنعت اسلحه سازی در دوره صفوی بسیار آشکار است و بعد ازاین دوره ساخت جنگ افزارهای سرد نسبت به دوره های قبل کاهش یافته و به هر حال روند ساخت سلاح های سرد تا دوره قاجار ادامه داشته است. ارزش جنگ افزارها به حدی بود که ساخت و رواج سلاح گرم نیز، نتوان...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023