نام پژوهشگر: شیما خدام

a study on rate making and required reserves determination in reinsurance market: a simulation
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1391
  شیما خدام   غدیر مهدوی

reinsurance is widely recognized as an important instrument in the capital management of an insurance company as well as its risk management tool. this thesis is intended to determine premium rates for different types of reinsurance policies. also, given the fact that the reinsurance coverage of every company depends upon its reserves, so different types of reserves and the method of their calculation in insurance companies will be investigated in this research. we are going to response these two main queries including how the premium rate is calculated and also how the required reserve is determined in reinsurance market. it must be noted that the flat rate pricing formula and the pareto and gamma distributions are used for illustrative purposes. also, because of unavailability of reinsurance data we had to use simulation to generate required data. from the research we expect that the insurers with a full knowledge of the types of reserves required by the reinsurance and insurance company- noted in this study- will be able to choose the most appropriate reinsurance coverage with a fair premium. it must be mentioned that although reinsurance assists companies in improving their risk and financial situations, excessive use of reinsurance may lead to failure of the insurer if its reinsurers fail to meet their obligations. therefore, sound and prudent management practices should be applied when insurers use reinsurance.

بررسی ویژگی های فنی و هنری آثار مینایی قاجار موجود در خزانه ملی جواهرات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1394
  شیما خدام   صمد سامانیان

هنر میناکاری برای تزیین آثار فلزی از گذشته دور در ایران زمین مورد توجه بوده است. دوره قاجار در زمینه میناکاری یکی از درخشان ترین ادوار بوده و آثار ارزنده ای را در کارنامه خود دارد. گنجینه آثار مینایی خزانه جواهرات ملی ایران بستر مناسبی برای مطالعه آثار مینایی است. این مجموعه بخش عظیمی از فرهنگ وهنر و طرز تفکر شاهان قاجار را می نماید . بررسی آثار مینایی قاجاری و مقایسه آنها از نظر فنی و هنری موجود در خزانه ملی جواهرات ایران هدف اصلی پژوهش است که در پی آن به شناخت آثار مینایی ، شیوه های تزیین، ویژگی های ساختاری، ویژگی های بصری و عناصر تزیین آن می انجامد . نگارش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی با رویکرد توصیفی و تحلیلی است ؛ گردآوری مطالب و تصاویر ، به روش کتابخانه ای و میدانی بودهاست. با شتاخت مینای قاجار زمینه های تأثیرپذیری مینای قاجار ، چگونگی تناسب نقوش با فرم بدنه و شاخص ترین عناصر و نقوش یه کار رفته دوره قاجار یافته ها این گونه است که مینای دوره قاجار همواره از هنرهای مرسوم دوره خود پیروی می کرده است ؛ هنر هخامنشی ، ساسانی ، صفوی و ظهور فرهنگ غرب از دیگر عوامل موثر هستند،همچنین گسترش ارتباطات با کشورها و دولت هایی چون هندوستان، روسیه و عثمانی که دستی در هنر میناکاری داشتند بی تأثیر بر میناکاری آن دوره نبوده است. اما بیان این مسئله موجب کتمان نوآوریهای هنرمند نمی شود ، آثار این دوره دارای ویژگی های عمومی هنر دوره قاجار هستند و تمایز آن د مقایسه با میناکاری سایر کشورها محسوس است. از ویژگی های اصلی میناکاری دوره قاجار قرینگی ، مرکز محور بودن آثار ، ارجحیت فضای مثبت نسبت به فضا منفی ، توجه به تزیینات ، کاربرد وسیع نقوش گیاهی واقع گرایانه تر از ادوار پیش ، نورپردازی نوین در گیاهان و تنوع در نقوش است. این ویژگی ها از چارچوب کلی ظروف و شی مورد نظر تبعیت کرده و هنرمند با توجه به فرم کلی اثر، نقش و ترکیب اصلی خود را آفریده است.