بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره تام متانولی حاصل از بخش های هوایی گیاه پونه سای کم گل (nepeta depauperata) و تعیین محتوای فنولی و فلاونوییدی آن

پایان نامه
چکیده

آنتی اکسیدانها از یک طرف باعث کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی – عروقی از طرف دیگر میتوانند از پیشرفت سرطانها که موجب آسیب به dna میشود جلوگیری کنند. شواهد زیادی سمی بودن و اثرات سوء تغذیه ای آنتی اکسیدان های اضافه شده به مواد غذایی را تایید میکنند. بنابراین نیاز به آنتی اکسیدان های خوب با سمیت کمتر و اثر بیشتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. نظر به این که گیاهان یکی از منابع مهم آنتی اکسیدان ها می باشند(1-12). بر اساس اطلاعات مذکور بر آنشدیم تا در مطالعه پیش رو اثر آنتی اکسیدانی عصاره تام متانولی پونه سای کم گل nepeta depauperata یکی ازگیاهان متعلق به تیره نعناlamiaceae میباشد که آندمیک مناطق جنوبی ایران از جمله بندرعباس می باشد را بررسی کنیم(13-16). با توجه به اینکه دیگر گونه های nepeta اثر آنتی اکسیدان قابل توجهی نشان داده اند و هیچگونه مطالعه بیولوژیک بر روی این گیاه صورت نگرفته است لذا بر آن شدیم تا اثر آنتی اکسیدان عصاره تام متانولی بخش های هوایی گیاه که غنی از ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی می باشد را بررسی کنیم.عصاره گیری به روش ماسراسیون انجام گردید و قدرت آنتی اکسیدانی با چهار روش ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت 1( مهار رادیکال آزاد dpph 2) فریک تیوسیانات 3) فعالیت شلات کنندگی یون های فلزی آهن 4) ظرفیت احیای تام

منابع مشابه

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره تام متانولی حاصل از بخش هوایی گیاه مریم گلی مصری (salvia aegyptiaca) با چهار روش مختلف و تعیین محتوای فنولی و فلاونوییدی آن

به علت ارتباط گونه های فعال اکسیژن با پیری، سرطان و بسیاری از بیماری های دیگر، علاقه به بررسی آنتی اکسیدان ها رشد چشمگیری داشته است.مصرف میوه و سبزیجات باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان های پلاسما در انسان می شود.با توجه به این که آنتی اکسیدان های سنتتیک مانندbht و bha می تواند کارسینوژن و هم چنین هپاتوتوکسیک باشند، وجود خاصیت آنتی اکسیدانی در مواد طبیعی مانند گیاهان ازاهمیت خاصی برخوردار است. sa...

بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره تام و فراکسیونهای کلروفرمی و اتیل استاتی و کتانولی و آبی حاصل از بخش هوایی گیاه پونه سای کم گل(nepeta depauperata)

یکی از گیاهان آندمیک ایران که تاکنون اثرات ضد باکتریایی آن مورد مطالعه قرار نگرفته است، nepeta depauperata از تیرهlabiatea می باشد. در این تحقیق اثرات ضد باکتریایی عصاره تام و فراکسیون های کلروفرمی، متانولی و آبی علیه 6 سوش باکتریایی گرم مثبت و منفی به روش چاهک پلیت و mic بررسی گردید. امروزه با توجه به تنوع ژنتیکی ایجاد شده در عوامل بیماری زای باکتریایی و پیدایش سویه های مقاوم و همچنین عوارض ج...

بررسی اثر آنتی اکسیدان عصاره تام متانولی حاصل از بخش هوایی گیاه خوشک با چهار روش مختلف و تعیین محتوای فنلی و فلاونوییدی آن

daphne mucronata یکی ار گیاهان متعلق به تیره thymelaeaceae بوده که در فارسی خوشک نامیده می¬شود. این گیاه یکی از گونه¬های بومی جنس daphne در ایران است که پراکندگی نسبتا وسیعی در برخی نقاط، خصوصا نواحی جنوبی ایران دارد. در طب سنتی همان مناطق جهت رفع ناراحتی¬های پوستی و سرطان از آن استفاده می¬شود (2). باتوجه به اینکه دیگرگونه¬های جنس daphne اثرآنتی¬اکسیدان قابل توجهی نشان داده¬اند (5-3)، لذا بر آ...

اثر آنتی اکسیدانی عصاره تام متانولی گیاه ochradenus auchri به چهار روش مختلف و تعیین محتوای فنولی و فلاونوئیدی گیاه

آنتی اکسیدان ها موادی هستند که قادرند بااثرات مضر اما طبیعی فرآیند فیزیولوژیک اکسیداسیون در بافت ها مقابله کنند و بدن را در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کنند. آنتی اکسیدان ها نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز سرطان ایفا می کنند. از طرف دیگر آنتی اکسیدان های سنتزی از قبیل bha و bht دارای عوارض جانبی متعددی هستند. پس مصرف آنتی اکسیدان ها با منشأ طبیعی در حل چنین مشکلی منطقی به نظر می رسد. oc...

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای تام فنولی و فلاونوییدی عصارۀ گیاه Adonis aestivalis L. جمع آوری شده از استان لرستان

گیاه چشم خروس (Adonis aestivalis L.) متعلق به قبیلة Ranunculeae و از تیرة آلاله (Ranunculaceae) می‌باشد. وجود ترکیبات تترا ترپنوییدی، فنولی و گلیکوزیدهای قلبی در جنس Adonis گزارش شده است. مهم ترین مزیت این گیاه، کاربرد آن در درمان بیماری‌های ناشی از ضعف عضلات قلبی می‌باشد. همچنین در گذشته از این گیاه جهت درمان ناراحتی‌های جنسی استفاده می‌شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات آنتی اکسیدانی، محت...

متن کامل

مطالعه اثر آنتی اکسیدانی عصاره تام و فلاونوییدی گیاه سس (Cuscuta lehmanniana Bunge) بر سلول های 12 PC مدل دیابتیک

Background: Mellitus (DM). The exact mechanisms of diabetic neurotoxicity are still unknown. Recently oxidativestress is introduced as one of the factors for diabetics’ neuropathies. Antioxidants also used astherapeutic agents to reduce the side effects of diabetes. In the present research the antioxidant effectsof total and flavonoid extracts of Cusseta lehmaniana Bunge on high glucose inducte...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023