نگاهی متفاوت به مدل سازی ریاضی خطاهای سیستماتیک در ترازیابی (مطالعه موردی: شبکه ترازیابی درجه یک ایران)

نویسندگان

یحیی جمور

y. djamour آموزشکده نقشه برداری- سازمان نقشه برداری کشور

چکیده

در مشاهدات ترازیابی همیشه خطاهای سیستماتیک وجود دارد.این خطاها یکی از عوامل محدود کننده دقت در کارهای ترازیابی دقیق می باشد. بنابراین ضرورت بکارگیری روش های مختلف برای حذف یا تا حد امکان کاهش این خطاها امری بدیهی است. هدف اصلی از انجام این تحقیق یافتن یک راه حل مبتنی بر مدلسازی ریاضی رفتار اختلافات رفت و برگشت هر قطعه ترازیابی برای کاهش یا حذف برآیند خطا های سیستماتیک مؤثر بر مشاهدات ترازیابی است. در این پژوهش سعی شده است، بدون در نظر گرفتن داده های فیزیکی مورد نیاز برای تصحیح خطاهای سیستماتیک و تنها توجه به ضرورت تصادفی بودن خطاهای باقیمانده قبل از سرشکنی، مدلسازی ریاضی خطاهای سیستماتیک برای پنج لوپ از شبکه ترازیابی دقیق کشور انجام شود و با نتایج فیزیکی حاصل از مدلسازی مورد مقایسه قرار گیرند. آنچه از مقایسه نتایج به دست آمده است حاکی از آن است که نتایج سرشکنی اختلاف ارتفاعات خام (بدون هیچ نوع تصحیحی) با نتایج حاصل از سرشکنی اختلاف ارتفاعات تصحیح شده به روش فیزیکی (تصحیح انکسار) بسیار به هم نزدیک بوده و عملا تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگاهی متفاوت به مدل‌سازی ریاضی خطاهای سیستماتیک در ترازیابی (مطالعه موردی: شبکه ترازیابی درجه یک ایران)

در مشاهدات ترازیابی همیشه خطاهای سیستماتیک وجود دارد.این خطاها یکی از عوامل محدود کننده دقت در کارهای ترازیابی دقیق می باشد. بنابراین ضرورت بکارگیری روش های مختلف برای حذف یا تا حد امکان کاهش این خطاها امری بدیهی است. هدف اصلی از انجام این تحقیق یافتن یک راه حل مبتنی بر مدلسازی ریاضی رفتار اختلافات رفت و برگشت هر قطعه ترازیابی برای کاهش یا حذف برآیند خطا های سیستماتیک مؤثر بر مشاهدات ترازیابی ا...

متن کامل

ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه ‌‌یک ایران

یکی از مباحث مهم در ژئودزی تعیین ارتفاع نقاط است. برای تعیین ارتفاع نقاط در بیشتر کشورها شبکه‌های ترازیابی ایجاد شده است. مشاهدات در شبکه‌های ترازیابی تحت‌‌تاثیر خطاهای سامان‌مند (سیستماتیک) و اتفاقی است. در این مقاله نحوه توزیع خطاهای سامان‌مند و اتفاقی و سرشکنی شبکه ترازیابی مورد بررسی و به منزله تحقیق موردی دقت شبکه ترازیابی درجه یک در ایران و نحوه توزیع خطاهای اتفاقی و سامان‌مند در این شبک...

متن کامل

ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه یک ایران

یکی از مباحث مهم در ژئودزی تعیین ارتفاع نقاط است. برای تعیین ارتفاع نقاط در بیشتر کشورها شبکه های ترازیابی ایجاد شده است. مشاهدات در شبکه های ترازیابی تحت تاثیر خطاهای سامان مند (سیستماتیک) و اتفاقی است. در این مقاله نحوه توزیع خطاهای سامان مند و اتفاقی و سرشکنی شبکه ترازیابی مورد بررسی و به منزله تحقیق موردی دقت شبکه ترازیابی درجه یک در ایران و نحوه توزیع خطاهای اتفاقی و سامان مند در این شبکه ...

متن کامل

کنترل کیفیت و سرشکنی مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی درجه یک ایران و آزمون‌های مربوطه

مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی دقیق کشور به منظور اصلاح نقاط ضعف مشاهدات سری اول، از سال 1380 شروع و در سال 1388 به اتمام رسید. پس از اعمال تصحیحات ارتومتریک، کالیبراسیون، انکسار و ضریب انبساط طولی، آزمون‌های پیش از سرشکنی بر مشاهدات اعمال شد. نتایج این آزمون‌ها، بیانگر بهبود کیفیت مشاهدات پس از اعمال این تصحیحات، اما باقی‌ماندن قسمت عمده‌ای از اثرات سیستماتیک می‌باشد. خطای استاندارد سری دوم مشا...

متن کامل

تعیین دقت ترازیابی با GPS در ایران

تعیین اختلاف ارتفاع نقاط از طریق روش ترازیابی هندسی با استفاده از دوربین­ های ترازیاب از جمله متداول­ ترین روش ها در اجرای طرح های عمرانی و توسعه کشور می­ باشد. اجرای پروژه­ هایی نظیر تهیه پروفیل­ های طولی مسیر رودخانه­ ها، راه ها، خطوط انتقال نیرو و .... نیازمند کار ترازیابی می­ باشند. علاوه بر این از این روش در اجرای شبکه ­های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاط پایه (کنترل زمینی) برای تبدیل ع...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم و فنون نقشه برداری

جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۲۱-۲۸

copyright © 2015-2021