کاربردهای مبنایی در آموزش خواندن متون ادبی

نویسندگان
چکیده

قریب به بیست سال است که موضوع آموزش خواندن در کانون توجه  محققان و پژوهشگران  حوزه آموزش زبان و ادبیّات قرار گرفته است.  چشاندن لذّت مطالعه و درک متون ادبی به زبان آموزان و دانشجویان یکی از اهداف اصلی آموزش زبان فرانسه در دانشگاه­های ایران است. امکان درک و تجربه  متفاوت  این لذّت از طریق بکارگیری شیوه­های مؤثر در زمینه آموزش متون ادبی فراهم می­آید. این آموزش مستلزم  مهارت­های متعدد  از جانب مدرّسین این حوزه است. در این مورد مدرّس بیشتر نقش میانجی بین دانشجویان و متون ادبی را عهده دار می­شود وبه مثابه خواننده­ای است که علائق و افکار خود را به زبان آموزان منتقل می­کند. ما در این مقاله سعی کرده­ایم فهرستی از فعالیّت­های آموزشی مفید در زمینه درک متون ادبی را ارائه کنیم که امکان تحقق آنها در کلاس­های آموزش زبان وجود دارد و نیز موجب تسهیل فهم و درک زبان آموزان از متون ادبی می­شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آموزش شگردهای خواندن متون ادبی

مهارتِ خواندن به ویژه در مورد متون ادبی، معضلی است که تا سطح دانشگاه نیز گریبان گیر دانش آموزان و دانشجویان شده است. به منظور رفع این مشکل می بایست مهارت خواندن به شیوه ای آموزش داده شود که فرد فعّالانه با متن برخورد کند، با اجزای کلام ارتباط برقرار کرده، وآنها را با دانسته های پیشین خود مرتبط کند، نکاتی از متن بیاموزد، و سرانجام بتواند آن را به خوبی درک کند. راهکارهای آموزش خواندنِ فعّالانه مانند ...

جایگاه متون ادبی در متدهای آموزش زبان فرانسه

  چکیده :   در اکثر متدهای آموزش زبان فرانسه بعد از آموزش و یادگیری کامل زبان به مطالعه ادبیات پرداخته می شود. همچنین بخش اندکی ازمتدها، کتاب های زبان آموزان و کتابهای راهنمای معلمان به متون ادبی اختصاص داده می شود. مقاله حاضر بر آنست اهمیت و فایده به کارگیری متون ادبی را در متدهای آموزش زبان از آغاز اولین سطوح متدها مورد بررسی قرار دهد. بخشی از مقاله نیز به مطالعه مشکلات زبان آموزان هنگام آموز...

متن کامل

بررسی تحلیلی خطاهای موجود در ترجمۀ متون ادبی با هدف بهبود آموزش و توانش ترجمه ادبی

کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی، امری مهم در آموزش ترجمۀ ادبی بشمار می‌رود و هدف از آن، توانایی دانشجویان در بازگرداندن محتوا و سبک زبانی و کارکرد متون ادبی بصورت معادل در زبان مقصد است. برای نیل به این هدف، می‌توان با توجه به دیدگاههای نظری و عملی مختلف در آموزش ترجمۀ ادبی و نیز روشهای متنوع تدریس در کلاس درسی، به کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی دانشجویان کمک کرد. مقاله پیش‌رو، این هدف را دنبال می‌ک...

متن کامل

آموزش متون ادبی ازطریق افعال موثر

آموزش متون ادبی از طریق افعال موثر فعل یا گزاره ای دیگر را تحت تأثیر قرار می دهند و وضیت آن را دستخوش تغییر می سازند. در اغلب موارد افعال موثر به صورت ضمنی و به عنوان فرضیه یافت می شوند. بدین ترتیب، می توان حضوری فرازبانی برای آن ها در نظر گرفت که نه تنها بر کنش و عملکرد کنشگرها در گفتمان اثر می گذارد، بلکه توانش آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به دیگر سخن، از طریق برخورد با فعلی کنشی و یا ف...

متن کامل

کاربردهای خاصّ «را» در برخی متون فارسی

معانی و کاربردهای مختلف «را» در کتب و مقالات دستوری، محلّ بحث‌ها و مناقشات گوناگونی بوده است. گروهی از دستورنویسان آن را حرف نشانه و نقش‌نما شمرده‌اند و برخی آن را حرف اضافه دانسته‌اند. در کتب سنّتی دستور نیز معانی چندی برای «را» ذکر کرده‌اند؛ از جمله اختصاص، استعانت، تعلیل، توضیح، موافقت، مطابقت. در این مقاله، هفت نوع کاربرد مختلف «را» بازشناخته شده است: «را» به عنوان نشانۀ مفعول صریح و غیرصریح؛...

متن کامل

مبانی شرح‌نویسی بر متون ادبی

بررسی شرح‌هایی که بر متون گوناگون تألیف شده است و مقایسة رویکرد و روش آن‌ها، نشان می‌دهد که آن‌ها از سبک و سیاق ثابت و یکسانی که مبنایی مشخص و تعریف‌شده داشته باشد، پیروی نمی‌کنند. برای شرح متن اتخاذ روشی علمی متناسب با ماهیت آن، لازم و ضروری است؛ بنابراین برای رسیدن به چنین روشی، شارح باید با درنظر گرفتن نوع متن، سطح مخاطبان و هدف خود از شرح‌نویسی، روشی را برگزیند که با ویژگی‌های هر متن بیشتری...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
etudes de langue et littérature francaises

جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۵-۲۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021