مقایسه روش بیولوژیکی و بیوالکتروشیمیایی در تصفیه فاضلابهای حاوی فرمالدوئید

نویسندگان

امین گلی

a goli , department of mechanical, iranموسسه آموزش عالی جامی، اصفهان محبوبه شعبانی

m shabani department of chemical, iranموسسه آموزش عالی جامی، اصفهان امیر رضا طالبی

ar talaie , institute of environmental and water resourcesموسسه آموزش عالی جامی اصفهان

چکیده

چکیده مقدمه: رشد سریع صنعت و تکنولوژی در چند سده اخیر و افزایش استانداردهای زندگی باعث شده است که تحقیقات مختلفی جهت یافتن روشهای اقتصادی و کارآمدترتصفیه فاضلاب انجام پذیرد.اگرچه تحقیقات زیادی بر روی دو روش بیولوژیکی و الکتروشیمیایی در حذف آلاینده های سمی صورت پذیرفته است، لیکن ترکیب این دو روش تاکنون مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه مابین راندمان راکتور رشد چسبیده مستغرق و راکتور بیوالکتروشیمیایی (ترکیبی از روش الکتروشیمیایی و راکتور رشد چسبیده مستغرق) بود. روش بررسی: راکتورهای بیولوژیک و بیوالکتروشیمیایی به صورت جداگانه برای تصفیه فاضلاب آلوده به فرمالدوئید برای مدتی طولانی مورد پایش قرار گرفتند. جهت بررسی تاثیر عبور جریان الکتریکی بر روی میکروارگانیسم ها و راندمان سیستم بیولوژیکی از الکترودهای گرافیتی استفاده گردید و راندمان سیستم بطور مداوم مورد پایش قرار گرفت. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که راکتور بیولوژیکی رشد چسبیده مستغرق، قادر به حذف 88% فرمالدوئید ورودی به سیستم بود. لیکن با نصب الکترود ها و عبور جریان برق از آن راندمان آن به 85% کاهش یافت. غلظت میکروارگانیسم ها در راکتور بیوالکتروشیمیایی نیز در مقایسه با راکتور بیولوژیک به مراتب کمتر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که جریان الکتریکی عبوری از راکتور الکتروبیوشیمیایی رابطه ای معکوس با راندمان حذف فرمالدوئید دارد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که راکتور بیوالکتروشیمیایی و بیولوژیکی در ولتاژ های پایین توانایی تقریباً یکسانی در حذف فرمالدوئید از فاضلاب دارند، با این حال مقدار انرژی مورد نیاز راکتور بیوالکتروشیمیایی بیش از مقدار مورد نیاز راکتور بیولوژیکی است. در ولتاژهای بالا نیز توانایی این راکتور در حذف آلاینده ها به شدت کاهش می یابد. لذا در این مطالعه نتیجه گیری شد که با دانش کنونی روشهای بیوالکتروشیمیایی مقرون به صرفه نیستند

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه‌سازی حذف بیولوژیکی فاضلابهای حاوی گازوئیل شناور بر روی سطح آب به روش تاگوچی

در این مطالعه دو باکتری که توانایی تجزیه گازوئیل شناور بر روی سطح آب را داشتند، از گازوئیل عرضه شده در یک پمپ بنزین در شهر اصفهان جداسازی گردید. در بخشی از این مطالعه، باکتری‌های جدا شده که A1 و A2 نامیده شدند، برای بررسی توانای‌شان در تجزیه گازوئیل، در دو حالت کشت مخلوط و خالص به‌کار گرفته شدند. بررسی‌ها نشان داد که در هر دو حالت، باکتری‌ها قادر به حذف گازوئیل بوده و توانایی آنها در حذف گازوئی...

متن کامل

تصفیه بیولوژیکی پسابهای حاوی موادقندی و اهمیت آن برای ایران

در این مقاله‘ مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه صنعتی آریامهر نتایج آزمایشهای خود را در زمینه تصفیه بیولوژیکی پسابهای حاوی موادقندی مانند پسابهای کارخانه های قند و کارخانه های مقوا سازی و کاغذسازی که از جمله آلوده کننده های مهم درایران بشما ر می روند ‘ ارائه می دهند . برای تصفیه بیولوژیکی این نوع پسابها ‘ مرکز تحقیقاتی آزمایشهایی جهت دریافت قدرت اکسیداسیون واحدهای چرخ گردان...

متن کامل

طراحی و ساخت پایلوت تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی فرمالین به روش لجن فعال

تصفیه بیولوژیکی پساب های صنعتی به روش استفاده از لجن فعال به عنوان یکی از موثرترین روش های حذف اینگونه مواد سمی از قبیل فرمالدهید شناخته شده است. در این تحقیق سعی گردیده است سیستم تصفیه بیولوژیکی با استفاده از لجن فعال، راه اندازی ، نگهداری و به کمک آن، فرمالدهید موجود درپساب حذف گردد به طوری که میکروارگانیسم ها، فرمالدهید را به عنوان یک ماده غذایی مصرف نمایند. به همین دلیل ازیک راکتور هوازی به...

متن کامل

بهینه سازی حذف بیولوژیکی فاضلابهای حاوی گازوئیل شناور بر روی سطح آب به روش تاگوچی

در این مطالعه دو باکتری که توانایی تجزیه گازوئیل شناور بر روی سطح آب را داشتند، از گازوئیل عرضه شده در یک پمپ بنزین در شهر اصفهان جداسازی گردید. در بخشی از این مطالعه، باکتری های جدا شده که a1 و a2 نامیده شدند، برای بررسی توانای شان در تجزیه گازوئیل، در دو حالت کشت مخلوط و خالص به کار گرفته شدند. بررسی ها نشان داد که در هر دو حالت، باکتری ها قادر به حذف گازوئیل بوده و توانایی آنها در حذف گازوئی...

متن کامل

مقایسه دو سیستم mbbr و sbr در تصفیه فاضلابهای شور

غلظت بالای نمک در فاضلاب تولیدی برخی صنایع و نیز آب مصرفی مناطق ساحلی سبب افزایش شوری و ایجاد مشکلات عدیده در تصفیه فاضلاب می شود. عامل شوری در اینگونه فاضلابها وجود آنیونهایی مانند کلرور و سولفات و کاتیونهایی مانند سدیم و منیزیم است. به دلیل بالا بودن شوری در این پسابها میکروارگانیسم های موثر در امر تصفیه به علت پلاسمولیز شدن دیواره سلولی از بین می روند، در نتیجه حذف مواد آلی توسط این میکروارگ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
طلوع بهداشت یزد

جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۱۶۳-۱۷۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021