الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

نویسندگان

نعمت اله شیری

علی اصغر میرک زاده

کیومرث زرافشانی

چکیده

امروزه بیش از گذشته مؤسسات آموزش عالی بایستی به دنبال رهیافت­هایی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی جوامع باشند. در این راستا، افزایش بیکاری در میان گروه‏های تحصیل‏کرده به‏­خصوص دانش­آموختگان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی- اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ این مسئله ضرورت توجه به مقولۀ کارآفرینی و ترویج آن در نظام آموزش عالی کشاورزی را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این زمینه، مطالعۀ مروری- تحلیلی حاضر، با هدف بررسی الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی انجام شد. برای این­ منظور، ضمن بررسی ضرورت کارآفرینی در نظام آموزش عالی، دلایل نیاز به مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه، ویژگی­های کلیدی مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه به مبحث ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل از بررسی منابع، مهم­ترین الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی شامل: ابتلا به تغییرات بنیادین در تولید دانش، بازسازی آموزش، بهبود قابلیت اشتغال­پذیری دانش­آموختگان و پرورش افراد کارآفرین، ترویج راه­اندازی کسب و کار، انجام تحقیقات مناسب و قابل دسترس، بین­المللی­سازی در راهبرد، رسیدگی به محدودیت­های مالی و ساخت شراکت می­باشند. یافته­های این مطالعه می‏تواند به برنامه‏ریزان نظام آموزش عالی کشاورزی در جهت تدوین برنامه­هایی برای ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی کشور کمک کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی

نرخ بالای بیکاری جوانان، بیانگر عدم بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در راستای توسعۀ اقتصادی در سطوح ملی و جهانی است؛ دلیل این امر آن است که بیکاری جوانان اثرات طولانی-مدتی بر ثبات اشتغال و درآمد دارد. در این راستا، افزایش بیکاری در میان گروه‏های تحصیل‏کرده به‏‌خصوص فارغ‏التحصیلان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی- اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مسئله ضرورت توجه به م...

متن کامل

مولفه‌های توسعه‌ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

کارآفرینی نیروی عمده‌ای برای پیشبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌شمار می‌رود. نظام آموزش عالی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم با آموزش کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی (تدریس کارآفرینی به دانشجویان)، نیز به‌طور مستقیم با کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی کشاورزی (بهره‌برداری تجاری از دانش و فناوری دانشگاهی و بسیج منابع دانشگاهی برای توسعه کارآفرینی) در توسعه‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار د...

متن کامل

الگوی مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی

نرخ بالای بیکاری جوانان، بیانگر عدم بهره برداری از فرصت های موجود در راستای توسعۀ اقتصادی در سطوح ملی و جهانی است؛ دلیل این امر آن است که بیکاری جوانان اثرات طولانی-مدتی بر ثبات اشتغال و درآمد دارد. در این راستا، افزایش بیکاری در میان گروه‏های تحصیل‏کرده به‏ خصوص فارغ‏التحصیلان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی- اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مسئله ضرورت توجه به م...

متن کامل

شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

نظام ترویج کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه کشاورزی، طی دو دهه گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ طوری که سبب شده است تا این نظام از سوی مسئولین، کارفرمایان و روستاییان مورد انتقاد باشد. به‌منظور حل مشکلات این نظام، طرح اصلاح ساختار نظام ترویج کشاورزی، در قالب رهیافت نوین ترویج، با هدف احیای خدمات ترویجی و انتقال مناسب یافته‌های تحقیقاتی و فناوری، مطرح شد؛ اما پس از گذشت حدود ...

متن کامل

تحلیل سلسله‌مراتبی گزیدارهای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی

در این تحقیق، از فرایند تحلیل سلسله‌‌مراتبی برای اولویت‌بندی گزیدارها و معیارهای تلفیق آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی بهره گرفته شده‌است. بدین منظور در ابتدا با توجه به معیارها و نیز گزیدارهای شناسایی‌شده یک درخت تصمیم‌گیری سه‌سطحی ترسیم شد. داده‌های مورد نیازاز طریق تکمیل 27 پرسش‌نامه از سوی نمونه‌ای برگزیده از اعضای هیئت علمی با تجربه در خصوص کارآفرینی و آموزش عالی کشاورزی بر مبنای مقا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
کارآفرینی در کشاورزی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ISSN

دوره 2

شماره 2 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023